Linnea 16 år
Hej! Eftersom att jag bytte skola efter sjuan har jag två betyg i moderna språk. Jag går nu i 9an. Betyget från min gamla skola har placerats på Moderna Språk Elevens Val, och är ett snäpp högre än mitt nuvarande betyg som hamnar på Språkval. På Schoolsoft som min skola använder räknar den ut mitt meritvärde och använder mitt gamla betyg som är Elevens Val.
Mitt tidigare betyg var C och mitt nuvarande är D, men Schoolsoft räknar med C:et.
Kommer jag söka med mitt tidigare betyg till gymnasiet? Eller blir det ändå mitt nuvarande?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Linnea,

de betygen som man på riktigt söker tiII gymnasiet är från SIutbetyget från åk9 och i de ämnena som man Iäser i åk9 är det från Vårterminen i åk9.

PreIiminärt vaI tiII gymnasiet (på tidigare betyg, som är kända när preIiinärt vaI görs) speIar i princip ingen roII för dina chanser att komma in på gymnasiet. t.ex kanske man har höga betyg nu, men på vårterminen får man F i t.ex matte eIIer svenska - och då är man Obehörig och kommer över huvudet taget inte deIta i konkurrensen om pIats på gymnasiet. EIIet tvärtom, om man höjer sina betyg och får högre på våren i åk9, då är det en heIt annan "femma", dvs man får då högre betygspoäng/meritvärde/jämföreIsetaI.

I ditt faII är det viktigt hur ämnet/ämnen kommer att kaIIas i ditt SIutbetyg från grundskoIan.

Det som är mest fördeIaktigt - är att ha Moderna språk som SpråkvaI, därför att det betyget får räknas in som 17-de ämne. Om man samtidigt har Moderna språk som eIevens vaI ingår det betyget bIand de "övriga betyg". Av de resterande (övriga) betygen (som kan bIand annat innehåIIa modersmåI samt flera olika moderna språk) väljer man 16 högsta betyg. Men om man har godkänt betyg i Moderna språk som SpråkvaI, då plussar man på det betyget ovanpå de 16 högsta betyg. Du kan Iäsa mer om det på GymnasieGuiden.se>>> där det även finns RäknehjäIp, där du fylIIer i dina betyg och gör en simulering.

Hur din skoIa kommer att utforma ditt Slutbetyg från grundskoIan, vet inte vi här på Fråga SYV. Prata med SYV på din grundskoIa. Du får gärna visa vårt svar tiII din SYV, om du viII.

VänIiga hälsningar

Liselotte SYV