Jelena 48 år
Hej; min fråga gäller en elev som inte vill gå på APL på ett yrkesprogram. Hen tycker hen är duktig i sitt yrke i alla fall och att hen redan har varit på APL under tidigare år, och nu i åk3 vill inte delta i APL men hen vill ha examensbevis sen. Hen säger att han pratade med sina yrkeslärare som säger att hen misten studiebidraget men att hen ändå kan få ut sitt examensbevis (påstår i alla fall eleven). Vad gäller?
Tacksam för ett snabbt svar!
J.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Jelena!

15 veckor APL är obligatoriska på alla yrkesprogram (detta som minst - under 3 år på ett nationellt svenskt gymnasieprogram).

APL ingår i kurserna, i vilka eleven kommer senare att få betyg (eller inte få betyg om betygsunderlag kommer att saknas). Om läraren kan sätta betyg på eleven utan att eleven har deltagit i APL i de kurserna där APL ingår, kan bara läraren svara på. Om läraren inte kan svara på det, är det i så fall rektor på skolan som får svara. Det är rektor som är ytterst ansvarig.
Det finns mycket info om APL på Skolverkets hemsida - https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl - men det kan vara svårt att hitta och framförallt tolka hur reglerna ska användas. I de svårtolkade situationer är det den tolkningen som rektor gör som gäller.
_____________
En sakkunnig på det aktuella området svarar (per telefon) så här:
eleverna på yrkesprogrammen bör delta i APL. I de fall APL inte kan erbjudas pga det saknas en arbetsplats som kan ta emot på APL, kan APL anordnas ”på annat sätt”, ex. i skolmiljön. Det är rektors ansvar att se till att APL erbjuds.
Vidare säger hen att hen har svårt att tro att lärare vågar sätta godkända betyg på de kurser i vilka APL ingår, om eleven ej vill gå på APL; detta bl a för att det ger ”fel signaler” till andra elever (nämligen att det är frivilligt att gå på APL, vilket är fel, för att det är obligatoriskt).
Om det däremot vore så att eleven är sjukskriven under APL, dvs ej kunde delta pga sjukdom eller andra ”godkända omständigheter”, som t.ex kan vara dödsfall i familjen eller dylikt, men samtidigt att eleven har uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter, då kan eleven få godkända betyg på kurserna som innehåller APL. Men det är läraren kunskaps- och ansvarsområde att bedöma om eleven har tillräckliga kunskaper eller inte.
______________
Ang. Examensbeviset
Det finns ett antal olika krav som alla måste vara uppfyllda för att kunna få ut sitt Examensbevis. Uppfyller man inte ngt. av kraven, får man Studiebevis i stället. <<

Studiebeviset kan kompletteras upp till ett Examensbevis på komvux. OBS! det finns ingen garanti på att få en studieplats på komvux sen. Det ligger därför i elevens intressen att utnyttja möjlighet till att få en fullständig gymnasial utbildning, när eleven nu har den möjligheten.
Se gärna vilka krav som ställs för att kunna få ut Examensbevis på https://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen
______________
Sammanfattning:
jag vill avråda från att skolka från APL och från att skolka över huvudet taget. Förutom studiebidraget som eleven kommer att gå miste om, riskerar hen också att inte uppnå kraven för examensbevis.

Med vänlig hälsning
Julia SYV