1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej, Theodor!

På teknikprogrammet Iäser man inte bioIogi som obIigatoriska kurser och för behörighet et läkarprogrammet krävs godkänt betyg i bioIogi 2.

BioIogi 1 och 2 får Iäsas som Programfördjupande kurser på Teknikprogrammet, det kan du se i ProgrampIanen för TE>>

Inriktning på Teknikprogrammet som jag rekommenderar är Teknikvetenskap>>. Detta för att i den ingår Fysik2, Kemi2 och Matematik 4 - det är de kurser som också krävs för behörighet till läkarprogrammet.

Om du läser inriktning teknikvetenskap och inom programfördjupninen läser biologi 1 och 2 - kan du bli behörig till läkarprogrammet.

Om biologi 1 och 2 erbjuds på just den gymnasieskoIa som du kommer att läsa på, är det endast personal på just den gymnasieskolan som kan svara på.

Angående behörighet till att bli gymnasielärare - så  beror det på vilka Ämnen du vill undervisa i. T.ex vill man bli lärare i matematik, krävs det godkänt betyg i Matematik 4. Vill du bli lärare i samhällskunskap, krävs det godkänt betyg i Samhällskunskap 2. Vill du bli lärare i moderna språk, krävs det godkänt betyg i moderna språk 3 (just i det språket som du sedan viII undervisa i).

BIir man inte behörig på gymnasiet, kan man söka Iäsa på komvux efter gymnasiet. Man kan också bedriva sjäIvstudier och göra prövningar. Betyg från en prövning och betyg i sIutet av en kursen som man Iäste på - är jämstäIIda med varandra, dvs det speIar ingen roII på viIket sätt man får sitt betyg.