Anderas 15 år

Hej, jag har några frågor jag skulle behöva få svar på. Jag vill gå Sjöfartsutbildningen, SFU finns ej i min hemort eller i de län jag bor i. Jag har två skolor jag tänker på, Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg eller Praktiska gymnasiet i Kalmar


Fråga 1: Kan man få beviljat studentboende för praktiska gymnasiet eller Lindholmens Tekniska Gymnasium?


Fråga 2: Om jag vill bli Sjökapten är Sjöfartslinjen den rätta för mig?


Fråga 3: Vem hjälper en att söka boende och måste man söka detta själv?


Fråga 4: Vad för bidrag kan jag få för att plugga i en annan ort?

2 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hejsan,

Lindholmens Tekniska gymn.>> bjuder på Öppet hus den 18 jan. Bra om du kan besöka skolan då. Det är en kommunal gymnasieskola.

Praktiska gymn. i Kalmar>> är däremot en Friskola /fristående/ - vilket kan spela roll för möjlighet till ekonomisk hjälp /för att kunna betala för boende på skolorten/.

Kika också på Törnströmska i Karlskrona>>, vad som är en fördel på den skolan, att de erbjuder Gymbo - gymnasieboende; man får hjälp att hyra en lägenhet i Karlskrona; det vanliga är att det är 2-3 elever som tillsammans bor i en lägenhet. Man kan säga att boende mer eller mindre Garanteras, i fall man kommer in på Sjöfart i Karlskrona. Det är en stor fördel, jämfört med många andra orter, där man får själv ordna boendet.

Info om Inackorderingstillägg finns på https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige/inackorderingstillagg.html och det är om du ska läsa på en Fristående gymnasieskola, som du hos CSN ansöker om Inackorderingstillägg.
Av de gymnasieskolor som erbjuder Sjöfart, är 2 st. fristående - den i Kalmar och den i Stockholm. Sök den i Kalmar i första hand. Sedan kan du söka den i Sthm också, i andra hand. Varför råder jag dig att söka i den ordningen? Jo, av 2 anledningar; om du söker till Stockholm och kommer in, då kommer CSN troligen avslå ansökan om Inackorderingstillägg; detta pga CSN´s reglerna säger att man ska helst läsa så nära hemmet /föräldrahemmet; folkbokföringsadressen/ som möjligt. Men om du söker till Kalmar i första hand, men ej kommer in och kan bifoga bevis på att du sökte men ej kom in, kommer CSN troligtvis bevilja Inackorderingstillägg även för en utbildning som ligger längre bort, dvs i Stockholm. När du söker Inackorderingstillägg hos CSN måste du även bifoga bevis på hyreskontrakt /eller någon sort "bevis" på var du ska bo och uppge den exakta gatuadressen/; sedan om adress ändras under dina 3 år på gymnasiet, är du skyldig att meddela ändringar till CSN.

Ang. ekonomisk stöd för studier på annan ort på en Kommunal gymnasieskola - är det en fråga till din "hemkommun". Just i Helsingborg är det frågan placerad på gymnasieantagningen i Helsingborg>> och enligt info som vi fick från dem gäller följande:
det spelar ingen roll (för din rätt till Inackorderingsbidrag från kommunen) Vilken Kommunal gymnasieskola med Riksrekryterande utb. du kommer in på, du får Grundbeloppet på 1450 kr i fyra månader på hösten och i 5 månader på våren plus OM SKOLA LIGGER mer än 200 km bort från din bostad/folkbokföringsadress, får du ännu tillägg på 500kr/månad och om skolan ligger mer än 500 km bort - tillägg på 1000kr/månad (detta för att lägga de pengar på resor hem till föräldrarna, är det tänkt). Hur hör hyra du har på bostadsorten spelar ingen roll.

 

Daniel Larsson SYV


Hej Anderas!
Du vill gå Sjöfartsutbildningen och ställer några olika frågor. Jag ska försöka svara på alla dem i tur och ordning.

Fråga 1: Kan man få beviljat studentboende för praktiska gymnasiet eller Lindholmens Tekniska Gymnasium? - Det finns generellt sett, tyvärr, inte någon garanti på att få boende på skolorten, även om man kom in på en riksrekryterande utbildning. Skolorna försöker göra allt de kan för att hjälpa eleverna. Så vitt vi vet, har det ännu inte inträffat en situation att en elev fick hoppa av studier på en riksrekryterande gymnasial utbildning pga hen ej fixade boende; på ett eller annat sätt har det hittils löst sig, men det kan bli tufft - din familj måste försöka hjälpa till, använda sina kontakter; man får vara aktiv och söka olika lösningar; det går tyvärr inte att bara räkna med att man blir "placerad" på ett boende som passar perfekt. Man får också vara flexibel och ta det som erbjuds, även om man kanske tycker att det inte riktigt passar... då får man senare försöka fixa ngt. som passar bättre.

Fråga 2: Om jag vill bli Sjökapten är Sjöfartslinjen den rätta för mig? - Ja, det tycker jag att det är. Men det går också ganska bra att läsa på t.ex Teknikprogrammet eller på El- och energiprogrammet. Fördelen med Sjöfart är att du får "på riktigt" testa Sjö-yrkena, "sjölivet" och är då bättre förberedd till att bli en Sjökapten.

Fråga 3: Vem hjälper en att söka boende och måste man söka detta själv? - De som hjälper till att söka boende är boendekoordinatorer på de gymnasieskolorna som har riksrekryterande utbildningar.

Fråga 4: Vad för bidrag kan jag få för att plugga i en annan ort? - Den frågan tycker jag Anna besvarade rätt så ingående och även korrekt.

Tips från mig:
sök alla de 7 Sjöfartsutbildningar men prioritera gärna så att du söker den utb., som du helst vill komma in på som ditt första alternativ, men sedan sök också de resterande 6 st. också + som alternativen nr. 8, 9 och 10 och kanske t o m 11 och 12 - sök andra utbildningar, ex. Teknikprogrammet eller EE, elteknikinriktningen, på din egen ort. Detta för att det går inte på förhand garantera att du kommer in på Sjöfart. Det är konkurrens om platserna. I värsta fall kan det bli så att du ej kommer in på någon av de 7 Sjöfartsutb. och då är det bra att du kan komma in på någon annan utbildning; du vill väl inte vara utan gymnasieplats?