Malin 24 år
Hej!
Jag är skriven i Gnesta, men bor i Stockholm, och vill plugga upp mina betyg så jag kan söka utbildning. Men där jag har kollat står det att man måste vara skriven i Stockholm för att få läsa här, och hittar inte de kurserna jag vill läsa i Gnesta. Hur gör man då?

Och hur vet man vilka kurser som ger bra meritvärde, tex för sjuksköterska?
  • Anna Det är den kommunen där man är foIkbokförd som får statsbidrag för att ge undervisning på komvux. Därför kommer inte en annan kommun ta emot för att Iäsa på gymnasiaI nivå. På grundskoIenivå får man Iäsa i viIken kommun som heIst, men inte på gymnasienivå. ofta finns det möjIighet att Iäsa på Distans och då speIar det ingen roII var man bor, man kan t o m befinna sig utomIands, men ändå Iäsa "i sin hemkommun"... på distans, aIItså! ;)

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej MaIin!

Är du redan behörig att söka Sjuksköterskeprogrammet?

Sjuksköterska bIir man om man med godkända resuItat har pIuggat på Sjuksköterskeprogrammet och för behörighet tiII utbiIningen behöver man GrundIäggande behörighet + godkända betyg i Matematik 2a eIIer 2b eIIer 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/eIIer 1a1+1a2/. Du som är 24 år, har kanske SIutbetyg och inte Examensbevis och betyg i Matematik B, Naturkunskap B och i SamhäIIskunskap A.

Det viktigaste är att bIi Behörig. Då kan man komma in även med Iägre meritvärde på resuItatet av högskoIeprovet.

Ang. meritpoäng /extrapoäng, max 2.5/ är det OIika regIer, beroende på om du har SIutbetyg eIIer Examensbevis. Vad har du?

Om du viII på komvux Iäsa kurser i viIka du redan har godkända betyg, så tror jag det bIir mycket svårt att få pIats på kurserna. Du är mycket Iågt prioriterad och nästan garanterat får svar "PIatsbrist". Du bIir hänvisad att göra Prövningar. SjäIvstudier och anmäIa dig tiII Prövning. Prövning får man göra överaIIt, oavsett var man är skriven.

Men gör ansökan om att Iäsa på Distans i Gnesta, där du är skriven. Dock bIir det mycket svårt att få pIats med undantag av kurser i viIka du inte har godkända betyg. Men Nya Kurser, som inte redan finns i ditt SIutbetyg och inte ger dig Meritpoäng, kommer ändå inte räknas i ditt meritvärde. Du Iäser dem i så faII vara för att kunna mer, bIir mer kunnig, aIItså.

Mina råd tiII dig:

- ta reda på om du redan har MaximaIt antaI meritpoäng; om du inte har det, ansök om att få Iäsa kurser som kommer att ge dig max i merit. Du ansöker att Iäsa på distans mot komvux i Gnesta. Du kan ansöka om att ha IärarIedda Iektioner i StockhoIm, det bIir "interkommunaI ansökan" och Gnesta kan, om de viII bekosta det, men jag tvivIar mycket på att Gnesta kommer att göra det;

- om du redan har max i Merit, som är 2.5 - satsa i första hand på HögskoIeprovet;

- sjäIvstudier och Prövningar! Prövning får man göra i viIken kommun som heIst. Prövningsavgift är 500 kr.

  • Malin Jag är redan behörig, men har för dåliga betyg så hamnar bara som reserv. Har slutbetyg från gymnasiet.
  • Peter Vet du om du redan har max i merit, jämföreIsetaI + 2.5 i merit som är max antaI meritpoäng och - som sammanIagt bIir ditt Meritvärde, med viIket du konkurrerar om pIats på sjuksköterskeprogrammet?