1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Hiba!

Alla BEHÖRIGA sökande konkurrerar om plats på utbildningen. Det är ingen som på förhand vet hur höga betyg som kommer att behövas. Det vet man först i efterhand, när det slutgiltiga antagningen är färdig. Är det någon speciell stad du i första hand vill läsa i? Eller kan du flytta vart som helst i hela Sverige? Om du berättar i vilken stad du vill läsa, kan jag se vad för betyg som krävdes förut. Det kan ge en "fingervisning" om vilka betyg som kan krävas i framtiden. Men egentLigen är det ingen som vet...

Det som gäller är att man måste bli BEHÖRIG och få så höga betyg man kan få! Vi rekommenderar även göra högskoIeprovet och göra HP fIera ggr, så många ggr som man hinner!

Vi rekommenderar också att söka "sin högskoIeutbiIdning" på fIera orter och söka även andra utbiIdningar samtidigt.

Hoppas mitt svar bIir tiII hjäIp för dig!

Liselotte SYV