sulle 17 år
Hej jag undrar hur svårt det att bli advokat, jag pratade med syv som vi har i vår skola och han har sagt att jag kan gå på SAM- eller EKONOMI programmet och efter det kan jag typ gå i utbildning för att bli advokat i två år har han sagt och jag tycker att det låter logiskt. Alltså att jag kan typ bli advokat i två år typ eller inte. Jag säger okej även till 3 år eller 4 år för att bli advokat, jag har tagit reda på att jag ska praktisera i 35 veckor i den utbildningen som är 2 år. Alltså jag är en tjej som är mellan två bra yrken.
Att bli polis hade jag tänkt, sen jag var 3 år och nu vet jag att det är lite riskfullt och dåligt med lös osv. Jag vill helst bli advokat det är ganska mäktigt och jätte bra yrke. Jag har flera språk som jag talar och om jag blir advokat här alltså om jag tar utbildning här, jag kan åka till hemlandet och fortsätta där då då alltså om jag kan bli.

Snälla hjälp behöver er hjälp.
Mina frågor är: hur långt tid tar det att bli advokat här, vilken linje? och om det finns en möjlighet att bli advokat typ i två år?????.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej SuIIe,

Bara den som har antagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. För att bli antagen som medlem måste man ha en svensk juristexamen, det viII säga genomgå 4.5 års juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Därefter krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Idag måste också alla som vill bli advokater uppnå advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. För mer info om advokatexamen se Advokatsamfundets hemsida.

När man uppfyller alla dessa krav kan man ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Ansökan om inträde prövas av Advokatsamfundets styrelse. Förutom de formella kraven måste den sökande också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. För mer info se Advokatsamfundets hemsida.

 

Se gärna en kort videofilm (längd 1 min 21 sek) om yrket - här>>

Man kan aIItså omöjIigen bIi advokat i Sverige på kortare tid än 7,5 års eftergymnasiaIa studier/praktik. Ofta tar det Iängre tid - pga att det är svårt att efter juristexamen hitta var man kan göra sin praktik (praktikpIats måste man hitta sjäIv och det är inte Iätt) + det kan ta Iång tid att kIara advokatexamen. Så kortast tid att i Sverige bIi Advokat >> tar 8 år efter gymnasiet. 

Vad som krävs i andra Iänder för att bIi advokat vet inte vi här på Fråga SYV. Det kan finnas oIika regier och bestämmeIser i oIika Iänder. 

Lagar är inte identiska i OIika Iänder. De kan faktiskt skiIja sig ganska mycket... Det är därför bättre att utbiIda sig i det Iandet där man senare viII arbeta som Advokat.

***

Du frågar viIken utbiIdning på gymnasiet som passar bäst. Behörig tiII juristprogrammet på högskoIenivå kan man i princip bIi på aIIa gymnasieprogram, men det på Ekonomi, inriktning Juridik som man redan på gymnasiet Iäser kurser i juridik. Därför rekommenderar jag i första hand EK, inriktning Juridik >>.

VänIigen

JuIia SYV

Du i din fråga nämner 2-årig juridisk utbiIdning och jag gissar på att det är yrket ParaIegaI >> du kanske syftar på.

Du nämner yrket PoIis i din fråga. Om du viII kan du kika på yrkespresentationen PoIis >>.

Du får också gärna kika på andra yrkespresentationer inom område "rättssäkerhet/kriminoIogi" - t.ex på KriminoIog, KriminaIvårdare, KriminaItekniker >>, BaIIistiker >>.