Adrian 18 år
Hej,

Jag och några klasskompisar läser teknikprogrammet 3:de året. Vi har valt engelska 7 som individuellt val och matematik 5 som utökad studieplan. Totalt sätt läser vi 2600 poäng.

Om vi exempelvis ska söka en ekonomi utbildning på universitetet, som endast kräver matematik 3. Då får vi alltså merit poäng: +1 engelska, +1,5 matematik (4 & 5). Totalt +2,5p?

Men eftersom att kurserna är såpass svåra lär vi få ett lågt betyg, E/D i kursen, medan vi vanligtvis snittar A/B i ämnena. Kommer då meritpoängen räknas in i vårt snitt värde/jämförelsetal och dra ner snittet? Då måste vi ju stryka ett ämne, då vi har 100p förmycket. Kan vi då stryka ex Engelska 7 ELLER Matematik 5, och fortfarande få merit för den? Eller försvinner meriten om man 'stryker' ämnet?

Annars, vilka får jag stryka?


Vi har fått flera olika svar från olika håll här. Så vore tacksam att få hjälp här ifrån någon som faktiskt har koll på saken :)


/AA

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Adrian!

För er som läser mot Examensbevis - finns sammanfattning kring reglerna om Meritpoäng på www.gymnasieguiden.se/informeras/merit

Läs gärna info på länken ovan. Men jag ska också försöka förklara med utgångspunkt från just den situationen som du beskriver i din fråga.
En elev vill söka till Ekonomiprogrammen på högskolenivå, där matte 3 krävs för Särskild behörighet. I så fall ger Matematik 4 och 5 var sina halv meritpoäng /sammanlagt 1.0 merit för matte/; Engelska 7, godkänt betyg, ger 1.0 i merit.
I ditt exempel läser eleven Matematik 5 som utökad kurs, som i examensbeviset blir markerad med U.
Om samma elev skulle söka till juristprogrammet ellet till konstfacket dvs till en högskoleutbildning som inte kräver matte för särskild behörighet, då ger redan matte 2 en halv meritpoäng och matte 3 - en halv meritpoäng + matte 4 - en halv meritpoäng; på så sätt uppnår man max meritpoäng inom matte t o m matte 4 och matte 5 ger därför inte merit /för man kan inte få mer än max!!!/. Och med det att matte 5 är en U-kurs och i exemplet när man söker till juritstprogrammet ger inte matte 5 merit, kommer i så fall betyget i matte 5 ej räknas in, över huvudet taget.
_________
Antagning.se räknar ut meritvärde - på nytt, till varje sökta högskolealternativet.
U-kurser räknas endast in i 2 fall: om de krävs för Särskild behörighet eller om de ger meritpoäng.
Skulle eng 7 - t.ex var markerad "U" i examensbeviset då skulle det betyget räknas in, pga eng 7 ger /nästan alltid/ merit. OBS! om eleven bland sina vanliga, ej U-kurser, har godkända betyg i moderna språk 3 och 4 + uppnår de resterande (upp till max, som är 2,5) genom matte - då finns det inte mer utrymme att få merit (därför att 2,5 är max)... i så fall ger inte Eng 7 merit och som en U-kurs som inte ger merit och inte krävs för behörighet, räknas betyget i så fall inte in, över huvudet taget.
_____________
Om du är säker på att du i första hand eller kanske uteslutande vill söka till ekonomiutbildningar eller till fastighetsmäklarprogrammet, dvs till en högskoleutb., som för särskild behörighet kräver matte 3, behöver du för att uppnå max i merit (förutom matte 4 och 5 samt eng 7 även få godkänt betyg i moderna språk 3 ELLER i Matte Specialisering).

Du har rätt i att matte 5 och eng 7 är svåra kurser och att det kan bli svårt att få lika höga betyg som i andra kurser, men det är ändå "lönt" att läsa meritpoängskurser. Exempel; vi säger att eleven får alla A-betyg men endast E betyg i eng 7. Då räknas meritvärde ut så här: Jämförelsetalet skulle med alla A-betyg, om eleven ej hade E betyg vore 20.0 men inga meritpoäng; då är meritvärde = jämförelsetal, dvs 20.0
men om eleven då i stället har E betyg i eng 7, blir då Jämförelsetal 19.6 men 1.0 i merit höjer meritvärde till 20.6.
Eleven får alltså "konkurrens-siffra" /meritvärde/ på 20.0 med alla A-betyg men utan meritpoäng, men skulle samma elev haft E betyg i eng 7, skulle hen få 20.6 att konkurrera med i stället. Det är endast om man läser kurser för meritpoäng och får F betyg, som det är en "förlust", och en ganska stor förlust i så fall; detta för att F betyget ger inte meritpoäng och så sänker F-betyget jämförelsetal rätt mycket. Men skulle eleven ex. fått F i matte 5 och matte 5 är en U-kurs, då spelar det ingen roll - för att U-kurser räknas inte in om de inte ger meritpoäng och F betyget ger inte merit; då är det som om man ej läst matte 5 i så fall.
Återkom om ngt. är oklart.
vänliga hälsningar och lycka till i era studier till dig och dina kompisar!

L. :)