1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Ing,
  du skriver inte om din fråga handlar om att komma in på gymnasiet, eller om du menar - eftergymnasiala utbildningar, som du vill komma in på - ex. samhällsvet.programmen på högskolor/universitet.

  Vad gäller behörighet till gymnasiet
  Se gärna info på gymnasieguiden.se/informeras/behoerighet-att-soeka-till-gymnasiet-gymnasiebehoerighet - och godkänt betyg i historia från Slutbetyget på grundskolan krävs för att kunna antas till bland annat Samhällsvetenskapsprogrammet (SA); för behörighet till SA krävs det att eleven har godkända betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religion samt i minst fem andra valfria ämnen + i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

  Samma behörighet gäller för att kunna antas till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) eller Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Alltså, om man inte är behörig till SA, är man inte heller behöver till EK och HU.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga