2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Tomas!

  Olika länder kan ha olika regler och det är i det landet där du vill arbeta, som du bör fråga om - hur de ser på den svenska utbildningen.

  Eftersom samhällsstrukturen skiljer sig i olika länder, skulle jag tro att någon form av komplettering av din utbildning kommer att krävas och i vissa länder kanske din svenska samhällsplanerar-utbildning inte accepteras över huvudet taget, utan du sulle behöva läsa om (läsa den utbildningen som de har i det aktuella landet).

  Vänliga hälsningar

  Julia Syv

  • Tomas Vet du i vilka länder som Sveriges examen inom samhällsplanering skulle kunna funka?
  • Anna Nej, tyvärr - och det kan vara ganska svårt att få fram den info. Jag ska förklara varför det är så i ett nytt svar.
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  hejsan!

  Tyvärr är det så att inte ens inom Norden (och det finns ett särskilt överenskommelse mellan Nordiska länder) kan man garanterat få sin examen erkänd.

  Lättast är det oftast - inom Norden. Lite svårare - inom EU. Och sedan - svårt utanför EU (i alla fall svårt att veta om examen kommer att bli erkänd).

  Varje land har rätt att erkänna vilka utbildningar de vill. Reglerna kan också ändras över tid. Även om någon med svensk examen får OK från ett visst land idag, betyder det tyvärr inte att du om några år får samma svar - och det pga olika saker:

  1. reglerna i det "andra" landet kan ändras framöver

  2. innehåll i din svenska examen kan också skilja sig från det som ingår i examen från t.ex förra året.

  Vissa yrken (som t.ex läkare, tandläkare och lärare) har lättare att få sin examen erkänd i andra länder.

  Andra yrken (som t.ex jurist och psykolog) har väldigt svårt och ofta måste man läsa om i princip hela utbildningen i "det nya landet".

  Vi har tidigare fått flera frågor som tar upp ett "motsatt problem", kan man säga :) : när en person vill läsa utomlands och jobba i Sverige sen. T.ex var det en fråga från en person som vill läsa till Sjuksköterska i Finland för att kunna jobba i Sverige sedan. Vi ringde till Socialstyrelsen och fick följande svar: Socialstyrelsen ger inte förhandsbesked, dvs man får läsa sin utbildning klart & skicka in dokument och invänta besked. Beskedet kan bli att man behöver komplettera eller att utbildning över huvudet taget inte kan bli erkänd. Det brukar dock vara så att högre utbildning från ett annat Nordiskt land, erkänns (men viss komplettering kan krävas). Och det trots att det finns en överenskommelse mellan Nordiska länder om att erkänna varandras utbildningar.

  Det är troligtvis så i andra länder också - att de sätter upp sina regler, som de ändrar ibland och olika bedömningar kan göras även i liknande fall.

  En stor skillnad är mellan Legitimationsyrkena och övriga yrken. De yrken som inte kräver någon "legitimation", där kan arbetsgivaren själv bestämma vilken utbildning är OK. Och det "på gott och ont" kanske: om legitimation krävs, kan det bli svårt & tar tid att få legitimation i det nya landet, men sedan är det fritt fram, legitimation finns.

  Om ingen legitimation krävs, får varje arbetsgivare göra sin egen bedömning och ofta väljer man det som man känner till och litar på /och ofta är det den utbildning som arbetsgivaren känner till - ofta blir det då val till förmån av en "inhemsk" utbildning - för att det är bekant och säkert/.

  Men om man söker jobb där språkkunskaper krävs och/eller kulturel förståelse /t.ex på ett företag som har nära samarbete mellan England och Sverige/ då kan arbetsgivaren mycket väl välja att anställa en person som kan svenska och har svensk utbildning som komplement till andra som har "engelsk utbildning" och inte kan svenska.

  Jag förstår att du vill ha ett kort och klart svar - exakt var eränns det din blivande svensk examen - men det kan jag tyvärr inte ge dig. Jag förklarade varför det är så och jag hoppas du förstår min förklaring och kan acceptera den.

  Om du själv hittar bra info som kompletterar eller som motsätter det som jag svarar till dig nu, var god hör av dig. Alla tips mottages med stor tacksamhet!

  Bästa hälsningar

  ANNA

   

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga