Omar Khaled 22 år
  hej!
  jag var utomlands med mina föräldrar min pappa hade jobb i Egypten därför vi flyttade där min nu vill jag tillbaka till Sverige och försätta studera där jag har klarat andra år på gymnasiet och har betyg på där från Egypten och jag har ett slutbetyg från grundskolan också från Egypten men nu vill jag fråga om jag har kommit tillbaka till Sverige ska jag börja om igen från första år i gymnasiet eller jag ska gå vidare för tredje år jag vet att jag måste läsa svenska först jag menar efter jag har läst klart ska jag börja om från första år eller gå vidare till tredje år ??
  jag inte riktigt svensk jag är från Palestina men jag har medbörjareskap och jag var lever i Sverige före 4 år

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Omar,

  om jag förstår dig rätt, är du svensk medborgare.

  Är det så att du bodde i Sverige med dina föräldrar under fyra år? eller var du i Sverige för fyra år sedan sist? Det är lite oklart för mig, utifrån så som du skriver.

  Det finns många frågetecken... t.ex. var ska du bo i Sverige? Flyttar ni tillbaka hela familjen eller bara du ensam? Även om du är svensk medborgare, finns det inte någon regel som säger att du per automatik får bostad. Det är en jättesvår bostadssituation så gott som över hela Sverige idag. 

  Första steg måste bli att du blir folkbokförd i någon kommun och det är den kommunen som sedan har ansvar för att erbjuda dig utbildning. Men det är endast grundskola som är obligatorisk i Sverige och det är endast om man saknar grundskolekompetens, som man garanterat får utbildningsplats. På gymnasiet läser man "i mån av möjlighet" dvs det kan bli så att man inte kan läsa på gymnasiet och man blir i så fall hänvisad till att söka jobb.

  Var god svara på följande frågor:

  - vilket kalenderår fyller du 20 år?

  - vilken kommun tror du att du blir folkbokförd i - i Sverige?

  - vilket yrke är du i första hand intresserad av? 

  Du får gärna kika på olika yrken på www.framtid.se

  Hörs!

  Julia SYV

  Hej igen,

  om jag förstår dig rätt, fyller du 19 år i oktober 2016. Det betyder att du fyller 20 år under kalenderår 2017. Det betyder att för att kunna läsa på "ungdomsgymnasiet" måste du börja läsa på gymnasiet innan 1 juli 2017. Att hoppa in mitt i läsåret är oftast inte möjligt. Det betyder att du måste börja läsa på gymnasiet ganska omgående, om tre veckor, när läsåret 2016-17 börjar (i mitten av augusti 2016). Det kommer du inte att hinna med, då du behöver flytta, ordna alla "papper" plus läsa lite svenska också.

  Det innebär att du ska inte kunna läsa på ungdomsgymnasiet, utan du blir hänvisad till Komvux (kommunal vuxenutbildning) i den kommunen där du blir folkbokförd. Om du blir folkbokförd i Karlstad, är det Utbildningsförvaltningen och komvux i Karlstad som du med fördel kan vända dig.

  Här>> finns kontaktuppgifter till Vägledningen i Karlstad. 

  Din situation är inte helt vanlig och det finns inte några klara och tydliga regler för vad som gäller i just en sådan situation. Svar på dina frågor beror på vilka betyg du kommer att ha med dig, om de går att värdera mot svenska betyg och krav samt på vilka kunskaper du har i svenska språket vid ankomst till Sverige.

  Om du inte vill läsa svenska på grundskolenivå, behöver du i så fall göra Prövning i "svenska som andraspråk grund" kursen. Om du får godkänt betyg på Prövningen, och samtidigt dina grundskolebetyg från Egypten hinner värderas mot svenska, skulle du kunna börja på gymnasiet - i åk1, men allt detta bör i så fall ske inom en månad från idag. Det känns som extremt kort tid. Därför tror jag inte att det är möjligt.

  Jag tror att det som gäller för dig är att du kommer under läsåret 2016-17 läsa på språkintroduktion inom "Introduktionsprogrammen">> det vill säga inte på ett nationellt gymnasieprogram, utan "förberedande" språkutbildning och sedan söka kurser på komvux (vuxenutbildningen) för att du blir för gammal för att läsa på gymnasiet. 

  Ett annat alternativ för dig är att söka till IB programmet>>> där undervisning är på engelska. I så fall behöver du inte tänka på att bevisa att du kan tillräckligt med svenska. 

  I Karlstad finns IB på Älvkullegymnasiet>> dock fick vi idag information att IB-programmet på den skolan kommer att läggas ner. Det är därför oklart om du skulle kunna söka IB på den skolan eller ej. Jag ska undersöka saken (om du är intresserad av IB).

  Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

  Lycka till! Jag återkommer om jag hittar mer information. Men svara på frågan: när kommer du till Sverige och vill börja läsa?

   

  • Omar Khaled nu jag ska komma till sverige med föraldarna, och jag ska vara i Karlstad men det som jag fråga på att nu jag har klart andra år på gymnasium i Egypten och jag har betyg på där om jag har kommit till Sverige för att försätta studera där i villket år ska jag gå på ?? jag ska gå på den tredje år eller ska jag göra om gymnasium?
  • Omar Khaled jag ska vara 19 på October. jag frågar inte på att ha nån utbilding jag fråga på att jag vill försätta och läsa på gymnasium
  • Julia Om du inte hinner bli klar med svenska så pass att du får läsa på gymnasiet med undervisningsspråk "svenska" innan det blir dags för dig att läsa på Komvux, dvs det kanske inte (på grund av din ålder) bli aktuellt att läsa på gymnasiet över huvudet taget. Jag ska nu utöka mitt svar till dig.
  • Omar Khaled 1.10.2017 jag ska vara 20 år men alltså jag vill försätta gymnasium för att jag vill försätta till universtet och läsa taransport. men nu frågan är om jag ska var i komvux skulle jag kunna läsa till universtet och gå på universtet eller inte?
  • Omar Khaled och om jag har klarat läsa svenska före att jag blir 20 i villket år på gymnasium ska jag vara ?? ska jag vara på den tredje år för att jag klarat i Egypten till andra år och har betyg på det eller jag ska gå från första år ?? och jag har studerat i Sverige från 4:an till 8:an
  • Julia Det är fullt möjligt att läsa på Universitetet efter det att man tar examen från Komvux.
  • Julia Som sagt, reglerna är sådana att man måste påbörja gymnasial utbildning INNAN 1 JULI det kalenderåret som man fyller 20 år, och i annat fall får man börja läsa på komvux och inte på gymnasiet.
  • Julia Det går oftast inte att hoppa in mitt i läsåret på gymnasiet, vilket innebär att du skulle behöva börja på gymnasiet om 3 veckor. Hinner du det?
  • Julia Det är inte vi på Fråga SYV som sätter de reglerna. Vi är INFORMATIONSTJÄNST och kan bara berätta för dig hur reglerna ser ut.
  • Julia Viktigt: när kan du personligen träffa SYV på Vägledningen i Karlstad? Vill du att jag hjälper dig boka tid? Ta med dig alla dina betyg till det mötet.
  • Omar Khaled men ursäkta mig nu om jag har kommit och läst på engelska och har gott på IB skulle jag börja gymnasium igen ?? alltså i Egypten jag har klarat två år från gymnasium och jag har läst på Engelska jag har tog dom har har olika ämner [ engelska, kemi, matte, physik, ]skulle jag börja om från första året på gymnasium ??
  • Omar Khaled eller jag ska försätta från när jag har stoppat här i Egypten alltså att jag ska gå till tredje år på gymnasium ?
  • Julia IB-programmet är tvåårig. De svenska eleverna läser oftast 3 år (förberedande år + sedan 2 år på IB). IB-skolorna kan besluta ganska mycket själva för att det är en Internationell utbildning (inte svensk utbildning). med IB-diploma är det dock fullt möjligt att komma in på svenska universitet (dock ska du behöva komplettera med betyg i svenska gymnasiala kurser, i fall undervisning på Universitetet blir på svenska). Om IB-skola kan ta in dig i åk 2 på IB-programmet och du med det kan bli klar med gymnasiet på ett år, får du fråga den IB-skola som du vill läsa på. För att de fattar det beslutet själva på skolan.
  • Julia Din situation är ganska ovanlig. Det finns därför inte några tydliga och strikta regler. När kan du träffa vägledare i Karlstad? Vill du ha hjälp att boka tid?
  • Omar Khaled om jag ska läsa på komvux vad ska jag läsa och ska jag kunna gå på universtet efter där eller inte??
  • Omar Khaled skulle jag kunna läsa vad som helst där på universtet alltså läsa på transport om jag ska vara på komvux eller inte ?
  • Julia Det finns möjlighet att läsa på Universitetet efter studier på komvux. Svar på frågan "Vad du ska läsa på Komvux"? får du när du gör Studieplanering tillsammans med Studie- och yrkesvägledare på komvux.
  • Omar Khaled Bara för att blor sakert från vad jag har förståg från dig nu har jag två altranativ först är det IB och det är två år och jag kan prata med de att jag gå på andra året då klara jag bara i ett år. Och den andra är det komvux att jag kan läsa där och sen har ett prov för att kunna läsa på Universitetet
  • Omar Khaled Men jag vill fråga om när jag kommer w jag blir klart vill läsa på IB ska jag gå på den direkt eller jag ska ha nånting att studera före där ??
  • Omar Khaled Och IB ska vara före att jag blir 20 år eller hur ?? Och komvex om jag har varit 20 år ??
  • Omar Khaled Jag vill fråga också att hur längre skulle jag vara i komvux inom att gå på universitet??
  • Milla I grova drag (översiktligt) är det så som du skriver i dina kommentarer /ovan/. Hur lång tid du behöver läsa på Komvux är omöjligt att svara på, eftersom vi inte vet hur många av dina kurser från Egypten blir accepterade (godkända) i Sverige. Sedan spelar det också roll om du kommer att läsa på heltid, på deltid eller på Mer än heltid. Vanlig tid på gymnasiet i Sverige är 3 år. Om dina 2 gymnasieår från Egypten blir godkända, återstår det ett år. Dock läste du inte Svenska på gymnasiet i Egypten, antar jag, vilket innebär att du måste läsa alla 3 gymnasiekurser i svenska: 1, 2 och 3. Detta motsvarar en halvtermin "extra" studier på heltid på komvux.
  Läs alla kommentarer
  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Jag känner inte till din situation. Jag vet bara det som du skriver i din fråga! Jag kan därför inte veta vad som är möjligt för dig i fråga om att stanna ett år till i Egypten och läsa färdigt gymnasiet i Egypten. Fördelen med den lösningen är att du kommer att få en fullständig gymnasieutbildning och behöver endast komplettera med svenska kurser (eller kanske inte ens det, om du söker utbildning på högskolenivå i Sverige som har undervisningsspråk Engelska).

  Det är oerhört kompliserat att byta från ett land till ett annat mitt i gymnasieutbildningen. Att få fram vilka kurser som "stämmer med varandra" mellan Egyptiska skolsystemet och det Svenska - är ingen lätt uppgift. Nu börjar läsåret i Sverige om 2-3 veckor. Eleverna har redan fått besked om sina platser. Eftersom gymnasiet i Sverige inte är obligatorisk, finns det ingen garanti att någon kan få utbildningsplats. Det är endast svenska på grundskolenivå som du absolut har RÄTT att läsa och kommer att få plats på. Detta pga grundskola i Sverige är obligatorisk och "rättighet för folket", kan man säga.

  Jag ser, som sagt, en fördel med att komma till Sverige med en färdig (avslutad) gymnasial utbildning. Det blir enklare och snabbre för dig att komma in på Universitetet på det sättet, är min åsikt.

  Som sagt, jag vet inte om det är en möjlighet som du har (jag menar att avsluta dina gymnasiestudier i Egypten), men fundera på saken.

  Nu har jag tillfrågat rektor på gymnasieskolan i Karlstad, som tycker att du får bäst hjälp hos Studie- och yrkesvägledare på Komvux (vuxenutbildningen) i Karlstad. Ta i så fall med dig alla dina betyg och visa upp dem för SYV på komvux - och ni får tillsammans försöka klura ut vad som är bäst att göra i din situation.

  Ha fortsatt trevlig sommar!

  Milla SYV

  Vi fick nu svar från Studie- och yrksvägledare på komvux i Karlstad. Du kan läsa hennes svar här nedan (i sin helhet):

  Jag ska försöka ge svar på hur reglerna kring antagning inom de olika verksamheterna på gymnasienivå ser ut. Mailet kan vidarebefordras till den sökande.
   
  Den som har en avslutad gymnasieutbildning med fullständiga betyg från Sverige eller annat land kan ansöka till kommunal vuxenutbildning i sin hemkommun och, om man blir antagen,  starta studier från hösten efter studenten eller efter motsvarande examen från hemlandet. Man ska i så fall ha tagit ut en examen, eller ha fått ett slutbetyg eller avgångsbetyg från äldre skolsystem, eller ha fått ett studiebevis efter tre års studier i gymnasieskolan och vara utskriven därifrån, eller ha det slutdokument som gäller för avslutad gymnasieutbildning i det landet där man studerat, t ex ett Diploma.
   
  Om betygen är ofullständiga på grund av att gymnasieutbildningen är avbruten i förtid hänvisar vi 19-åringar till gymnasieskolan för ungdomar eller till folkhögskolan. Personer med ofullständiga gymnasiedokument kan börja komplettera gymnasiestudier inom kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år de fyller 20 år. Med en avbruten, utländsk gymnasieutbildning får man i praktiken börja om med gymnasiestudierna inom komvux. Jag kan tänka mig att det blir så även inom ungdomsgymnasiet då inte skolsystemen i de olika länderna är lika. Men här kan förmodligen kollegan Jerry på gymnasieantagningen svara bättre än jag på vad som gäller och han är tillbaka den 1 augusti.
   
  Den som redan har kunskaper i olika ämnen och som behöver betygssättas kan anmäla sig till prövning och tentera av kurser enligt svenska ämnesplaner. I Karlstad kostar varje prövning 500 kr. Se prövningsperioder på www.karlstad.se/vuxenutbildning under rubriken Prövning. En person som är ungdomsgymnasieelev kan inte samtidigt göra prövningar inom vuxenutbildningen. Ungdomsgymnasiet har också vissa prövningsperioder inom sin verksamhet.
   
  Hälsningar
   
  Anneli Gustavsson
  Studie- och yrkesvägledare
  Vuxenutbildningen i Karlstad – Hammarö
  Tel 054-540 17 38

  Frågor och svar

  • Ali 25 år

   Hur ser en introduktionskurs ut?

   Introduktionskurs. Ja frågan är som rubriken, hur ser en introduktionskurs ut? Tex om jag ska läsa matematik 2b hur hjälper en introduktionskurs till det? får man repetera 1ans matte eller förbereder dem dig för att klara av 2b?

   Anna SYV: Hej Aliär det på komvux som du ska läsa en introduktionskurs?Det kan finnas massvis med olika "introduktionskurser", t.ex inom körkorts-undervisningen...Men du skriver ju om matte-kurser...... Läs hela svaret
  • Ayub 16 år

   Kan SvA påverka jobb?

   Jag har nyligen börjat i gymnasiet och hört av många vänner att SvA kan påverka om man får jobb eller kommer in i högskola. Det sägs att vanlig Sv ger bättre jobb eller högre chans att hamna i bra högskolor. Så jag undrar om det är sant och borde jag byta? OBS! Jag har bott i Sverige hela...

   Anna SYV: Hej;svenska och svenska som andraspråk /SAS/ är helt jämställda - vad gäller söka till eftergymnasiala utbildningar. man söker till högskola/universitet med en "siffra" och det är ingen som... Läs hela svaret
  • lau 18 år

   prövning arkitektur hus?

   hej jag har 2 frågor 1. går 3 året på teknik och undrar om det att göra prövning i arkitektur hus kursen efter man gått ut gymnasiet även om betyget är godkänt.? jag är skriven i trollhättan och denna kurs går ej att pröva utifrån den listan jag sett. finns det något sätt att pröva kursen...

   Anna SYV: Hej!kursen idrott-och-hälsa 1 får ej (sedan 1 jan 2017) ingå i exam.bevis från Komvux (vuxenutbildningen) - så det betyget kommer att "försvinna", ja. PrövningarNär man inte längre... Läs hela svaret
  • Klara 20 år

   Tillgodoräkna sig kurser på socialpedagog utbildning?

   Hej! Jag ska utbilda mig till socialpedagog och har hört att den utbildning är väldigt lik socionomprogrammet. Undrar därför om det finns möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från socialpedagog utbildningen om jag sedan skulle välja att utbilda mig till socionom också?

   Anna SYV: Hej Klara;Om du kommer in på socionomprogrammet, kan du ansöka om "tillgodoräknande av tidigare utbildning"; om du kommer då ha godkända kurser från en annan... Läs hela svaret
  • Ida 21 år

   Från osteologi till mer mordärn rättsmedicin?

   Hej, jag har läst 1år arkeologi och ska nu läsa laborativ arkeologi/osteologi. Sen till våran troligtvis osteologi. Jag såg att det var möjligt välja en utbildning som leder in mer mot moderna rättsmedicinska fall. Vad för kurser ska jag...

   Julia SYV: Hej Ida; som "allmän studievägledare" vet jag inte exakt de detaljer som du frågar efter; vi har tyvärr inte någon egen expert på just det område heller...Det jag... Läs hela svaret
  • Victor 21 år

   Två specifika frågor angående behörighetskompletterande betyg ?

   Hej, Jag vill läsa läkarprogrammet till våren men som före detta Teknikelev saknas mina förkunskaper i biologi 2 och kemi 2. Jag har därför två prövningar i dessa ämnen nu i höst. Behöver jag också hitta prövningar i kemi 1 och biologi 1 för att få behörighet till läkarprogrammet?...

   Anna SYV: Nej, du behöver inte ha betyg i kemi1 och/eller biologi1;om du får godkända betyg i kemi2 och biologi2 - blir du, vad gäller just de två ämnen, behörig till... Läs hela svaret
  • Milana 16 år

   Vad är individuella val, programfördjupning, meritpoäng och NIU?

   Hej, jag har just börjat i gymnasiet och undrar över alla dessa val som ska göras. Jag läser natur och vill fortsätta läsa det för att komma in på läkarprogrammet. Första frågan är hur funkar betygen i gymnasiet och vad är det för hundra poäng man får för en kurs? Hur räknar man ihop sina...

   Julia SYV: Hej Milana; jag gissar på att du med "natur" menar NA, och inte NB, naturbruksprogrammet.Du behöver välja inriktning Naturvetenskap på NA, om du vill läsa kurser... Läs hela svaret
  • Ruth 39 år

   Yrkesutbildning : barn och fritid ?

   Som yrkeslärare inom barn och fritidsprogram hos komvux. När ska jag sätta betyg, blir eleven godkänd med 50% eller 60% av det rätta svar. Eller varje lärare utgå från sitt sammanlagt bedömning av det som skett under hela utbildningsgång?

   Julia SYV: Hej Ruth,om betygssättning - är det lärarens kompetens, inte studie- och yrkesvägledarens. SYV sätter inte betyg.Läraren tolkar  betygskriterier (efter sin bästa förmåga); men... Läs hela svaret
  • Alina 16 år

   Frågor angående engineering management yrket?

   Hej jag går första året på gymnasiet i naturvetenskapsprogrammet och jag har nyss fått läsa om yrket som engineering management och blev intresserad. Det fanns inte så mycket info om det och jag vill veta mer om det som ex hur eka jag plugga till det? Vad gör man som engineering management? Jag...

   Anna SYV: Hej Alina, omEngineering Management ... vet vi idag följande:Med högskoleingenjörsexamen (alltså, att man utbildar sig till Högskoleingenjör) kan man söka till... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Kommer jag in på lärarprogrammet?

   Hej! Jag vill läsa gymnasium lärarprogrammet inriktning geografi, religion/samhällskunskap, religion/geografi, matematik i Stockholms Universitet. Jag gick ut vård och omsorgsprogrammet, har läst sam 1a1 + 1a2, naturkunskap 1, engelska 6, historia 1a1, vilka mer ämnen behöver jag ha för att...

   Julia SYV: Hej Hanna, i Grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige ingår det också att ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3.Har du EXAMENSBEVIS? Om du har... Läs hela svaret
  • Esther 19 år

   Varför ska jag läsa matte 1a?

   Hej! Jag ställde en fråga förut om vad som skulle hända om jag gjorde en prövning i matte 1b (som jag läst tidigare). Då fick jag svaret att jag borde läsa matte 1a istället för att det var lättare. Men jag har inte läst matte 1a... betyder det att jag måste läsa den kursen då? Istället för att...

   Julia SYV: Hej Esther, matematik 1a, 1b och 1c är i princip "samma kurs"; dock a-kurs är lite lättare än b-kurs och c-kurs är svårast. Och så är b-kurserna inom matte lite mer inriktade på... Läs hela svaret
  • Marco 19 år

   Hur man höjer sitt genomsnittliga meritvärde på komvux?

   Hej Fråga Syv Jag tog nyss examen från gymnasiet från den estetiska linjen och vill under två terminer höja mitt meritvärde på komvux. Är det möjligt att man kan läsa t ex Programmering 1&2 och läsa Matte 3 för att höja meritvärdet? Eller gäller detta endast för Matte, Svenska, Engelska...

   Julia SYV: Hej Marco; om du vill höja ditt Meritvärde - så är det att höja de betygen som du redan har i ditt examensbevis som gäller. De nya kurser, som inte redan finns i ditt... Läs hela svaret
  • Enayat 20 år

   Heltids jobb direkt efter gymnasiet?

   Hej jag är 19 år gammal och går på andra år tekniks programmet och läser programmering spåret jag undrar om det finns möjlighet att man få ett heltids jobb med två eller tre år kontrakt direkt efter gymnasiet? alltså jag...

   Anna SYV: Hej Enayat; det är alltså just som Programmerare du vill jobba? Det är alltså inte "vilket jobb som helst" du vill ha direkt efter gymnasiet, utan just som Programmerare? Stämmer... Läs hela svaret
  • Taleb 20 år

   Kemi kandidat/Fysik kandidat?

   Hej jag har en kompis som ska börja i kemi kandidat i höst och undrar om han kan ändra till fysik kandidat om det går? Isåfall hur? Tack för svar.

   Anna SYV: Hej, din kompis bör se om det finns "restplatser" på fysik kandidat; om det finns och hen är behörig, kan hen komma in på den utbildningen; om det inte finns någon ledig plats, bör hen... Läs hela svaret
  • K 23 år

   Byta Matematik 2c, 3c och fysik 1a?

   Jag har tänkt byta ut dessa ämnen mot något annat. Jag har lästa NA programmet och löser i komvux nu och tänkte om jag kunde byta dessa ämnen mot något annat. Jag för mig att det är möjligt med tanke på att dessa inte är obligatoriska från komvux och behövs dessutom inte för särskilda behörighet.

   Mikael SYV: Hej K,boka tid med syv på komvux; diskutera din studieplan med SYV på komvux. Det är det bästa rådet jag kan ge.Reglerna är många och krångliga; mycket beror på vilka... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga