Omar Khaled 22 år
  hej!
  jag var utomlands med mina föräldrar min pappa hade jobb i Egypten därför vi flyttade där min nu vill jag tillbaka till Sverige och försätta studera där jag har klarat andra år på gymnasiet och har betyg på där från Egypten och jag har ett slutbetyg från grundskolan också från Egypten men nu vill jag fråga om jag har kommit tillbaka till Sverige ska jag börja om igen från första år i gymnasiet eller jag ska gå vidare för tredje år jag vet att jag måste läsa svenska först jag menar efter jag har läst klart ska jag börja om från första år eller gå vidare till tredje år ??
  jag inte riktigt svensk jag är från Palestina men jag har medbörjareskap och jag var lever i Sverige före 4 år

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Omar,

  om jag förstår dig rätt, är du svensk medborgare.

  Är det så att du bodde i Sverige med dina föräldrar under fyra år? eller var du i Sverige för fyra år sedan sist? Det är lite oklart för mig, utifrån så som du skriver.

  Det finns många frågetecken... t.ex. var ska du bo i Sverige? Flyttar ni tillbaka hela familjen eller bara du ensam? Även om du är svensk medborgare, finns det inte någon regel som säger att du per automatik får bostad. Det är en jättesvår bostadssituation så gott som över hela Sverige idag. 

  Första steg måste bli att du blir folkbokförd i någon kommun och det är den kommunen som sedan har ansvar för att erbjuda dig utbildning. Men det är endast grundskola som är obligatorisk i Sverige och det är endast om man saknar grundskolekompetens, som man garanterat får utbildningsplats. På gymnasiet läser man "i mån av möjlighet" dvs det kan bli så att man inte kan läsa på gymnasiet och man blir i så fall hänvisad till att söka jobb.

  Var god svara på följande frågor:

  - vilket kalenderår fyller du 20 år?

  - vilken kommun tror du att du blir folkbokförd i - i Sverige?

  - vilket yrke är du i första hand intresserad av? 

  Du får gärna kika på olika yrken på www.framtid.se

  Hörs!

  Julia SYV

  Hej igen,

  om jag förstår dig rätt, fyller du 19 år i oktober 2016. Det betyder att du fyller 20 år under kalenderår 2017. Det betyder att för att kunna läsa på "ungdomsgymnasiet" måste du börja läsa på gymnasiet innan 1 juli 2017. Att hoppa in mitt i läsåret är oftast inte möjligt. Det betyder att du måste börja läsa på gymnasiet ganska omgående, om tre veckor, när läsåret 2016-17 börjar (i mitten av augusti 2016). Det kommer du inte att hinna med, då du behöver flytta, ordna alla "papper" plus läsa lite svenska också.

  Det innebär att du ska inte kunna läsa på ungdomsgymnasiet, utan du blir hänvisad till Komvux (kommunal vuxenutbildning) i den kommunen där du blir folkbokförd. Om du blir folkbokförd i Karlstad, är det Utbildningsförvaltningen och komvux i Karlstad som du med fördel kan vända dig.

  Här>> finns kontaktuppgifter till Vägledningen i Karlstad. 

  Din situation är inte helt vanlig och det finns inte några klara och tydliga regler för vad som gäller i just en sådan situation. Svar på dina frågor beror på vilka betyg du kommer att ha med dig, om de går att värdera mot svenska betyg och krav samt på vilka kunskaper du har i svenska språket vid ankomst till Sverige.

  Om du inte vill läsa svenska på grundskolenivå, behöver du i så fall göra Prövning i "svenska som andraspråk grund" kursen. Om du får godkänt betyg på Prövningen, och samtidigt dina grundskolebetyg från Egypten hinner värderas mot svenska, skulle du kunna börja på gymnasiet - i åk1, men allt detta bör i så fall ske inom en månad från idag. Det känns som extremt kort tid. Därför tror jag inte att det är möjligt.

  Jag tror att det som gäller för dig är att du kommer under läsåret 2016-17 läsa på språkintroduktion inom "Introduktionsprogrammen">> det vill säga inte på ett nationellt gymnasieprogram, utan "förberedande" språkutbildning och sedan söka kurser på komvux (vuxenutbildningen) för att du blir för gammal för att läsa på gymnasiet. 

  Ett annat alternativ för dig är att söka till IB programmet>>> där undervisning är på engelska. I så fall behöver du inte tänka på att bevisa att du kan tillräckligt med svenska. 

  I Karlstad finns IB på Älvkullegymnasiet>> dock fick vi idag information att IB-programmet på den skolan kommer att läggas ner. Det är därför oklart om du skulle kunna söka IB på den skolan eller ej. Jag ska undersöka saken (om du är intresserad av IB).

  Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

  Lycka till! Jag återkommer om jag hittar mer information. Men svara på frågan: när kommer du till Sverige och vill börja läsa?

   

  • Omar Khaled nu jag ska komma till sverige med föraldarna, och jag ska vara i Karlstad men det som jag fråga på att nu jag har klart andra år på gymnasium i Egypten och jag har betyg på där om jag har kommit till Sverige för att försätta studera där i villket år ska jag gå på ?? jag ska gå på den tredje år eller ska jag göra om gymnasium?
  • Omar Khaled jag ska vara 19 på October. jag frågar inte på att ha nån utbilding jag fråga på att jag vill försätta och läsa på gymnasium
  • Julia Om du inte hinner bli klar med svenska så pass att du får läsa på gymnasiet med undervisningsspråk "svenska" innan det blir dags för dig att läsa på Komvux, dvs det kanske inte (på grund av din ålder) bli aktuellt att läsa på gymnasiet över huvudet taget. Jag ska nu utöka mitt svar till dig.
  • Omar Khaled 1.10.2017 jag ska vara 20 år men alltså jag vill försätta gymnasium för att jag vill försätta till universtet och läsa taransport. men nu frågan är om jag ska var i komvux skulle jag kunna läsa till universtet och gå på universtet eller inte?
  • Omar Khaled och om jag har klarat läsa svenska före att jag blir 20 i villket år på gymnasium ska jag vara ?? ska jag vara på den tredje år för att jag klarat i Egypten till andra år och har betyg på det eller jag ska gå från första år ?? och jag har studerat i Sverige från 4:an till 8:an
  • Julia Det är fullt möjligt att läsa på Universitetet efter det att man tar examen från Komvux.
  • Julia Som sagt, reglerna är sådana att man måste påbörja gymnasial utbildning INNAN 1 JULI det kalenderåret som man fyller 20 år, och i annat fall får man börja läsa på komvux och inte på gymnasiet.
  • Julia Det går oftast inte att hoppa in mitt i läsåret på gymnasiet, vilket innebär att du skulle behöva börja på gymnasiet om 3 veckor. Hinner du det?
  • Julia Det är inte vi på Fråga SYV som sätter de reglerna. Vi är INFORMATIONSTJÄNST och kan bara berätta för dig hur reglerna ser ut.
  • Julia Viktigt: när kan du personligen träffa SYV på Vägledningen i Karlstad? Vill du att jag hjälper dig boka tid? Ta med dig alla dina betyg till det mötet.
  • Omar Khaled men ursäkta mig nu om jag har kommit och läst på engelska och har gott på IB skulle jag börja gymnasium igen ?? alltså i Egypten jag har klarat två år från gymnasium och jag har läst på Engelska jag har tog dom har har olika ämner [ engelska, kemi, matte, physik, ]skulle jag börja om från första året på gymnasium ??
  • Omar Khaled eller jag ska försätta från när jag har stoppat här i Egypten alltså att jag ska gå till tredje år på gymnasium ?
  • Julia IB-programmet är tvåårig. De svenska eleverna läser oftast 3 år (förberedande år + sedan 2 år på IB). IB-skolorna kan besluta ganska mycket själva för att det är en Internationell utbildning (inte svensk utbildning). med IB-diploma är det dock fullt möjligt att komma in på svenska universitet (dock ska du behöva komplettera med betyg i svenska gymnasiala kurser, i fall undervisning på Universitetet blir på svenska). Om IB-skola kan ta in dig i åk 2 på IB-programmet och du med det kan bli klar med gymnasiet på ett år, får du fråga den IB-skola som du vill läsa på. För att de fattar det beslutet själva på skolan.
  • Julia Din situation är ganska ovanlig. Det finns därför inte några tydliga och strikta regler. När kan du träffa vägledare i Karlstad? Vill du ha hjälp att boka tid?
  • Omar Khaled om jag ska läsa på komvux vad ska jag läsa och ska jag kunna gå på universtet efter där eller inte??
  • Omar Khaled skulle jag kunna läsa vad som helst där på universtet alltså läsa på transport om jag ska vara på komvux eller inte ?
  • Julia Det finns möjlighet att läsa på Universitetet efter studier på komvux. Svar på frågan "Vad du ska läsa på Komvux"? får du när du gör Studieplanering tillsammans med Studie- och yrkesvägledare på komvux.
  • Omar Khaled Bara för att blor sakert från vad jag har förståg från dig nu har jag två altranativ först är det IB och det är två år och jag kan prata med de att jag gå på andra året då klara jag bara i ett år. Och den andra är det komvux att jag kan läsa där och sen har ett prov för att kunna läsa på Universitetet
  • Omar Khaled Men jag vill fråga om när jag kommer w jag blir klart vill läsa på IB ska jag gå på den direkt eller jag ska ha nånting att studera före där ??
  • Omar Khaled Och IB ska vara före att jag blir 20 år eller hur ?? Och komvex om jag har varit 20 år ??
  • Omar Khaled Jag vill fråga också att hur längre skulle jag vara i komvux inom att gå på universitet??
  • Milla I grova drag (översiktligt) är det så som du skriver i dina kommentarer /ovan/. Hur lång tid du behöver läsa på Komvux är omöjligt att svara på, eftersom vi inte vet hur många av dina kurser från Egypten blir accepterade (godkända) i Sverige. Sedan spelar det också roll om du kommer att läsa på heltid, på deltid eller på Mer än heltid. Vanlig tid på gymnasiet i Sverige är 3 år. Om dina 2 gymnasieår från Egypten blir godkända, återstår det ett år. Dock läste du inte Svenska på gymnasiet i Egypten, antar jag, vilket innebär att du måste läsa alla 3 gymnasiekurser i svenska: 1, 2 och 3. Detta motsvarar en halvtermin "extra" studier på heltid på komvux.
  Läs alla kommentarer
  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Jag känner inte till din situation. Jag vet bara det som du skriver i din fråga! Jag kan därför inte veta vad som är möjligt för dig i fråga om att stanna ett år till i Egypten och läsa färdigt gymnasiet i Egypten. Fördelen med den lösningen är att du kommer att få en fullständig gymnasieutbildning och behöver endast komplettera med svenska kurser (eller kanske inte ens det, om du söker utbildning på högskolenivå i Sverige som har undervisningsspråk Engelska).

  Det är oerhört kompliserat att byta från ett land till ett annat mitt i gymnasieutbildningen. Att få fram vilka kurser som "stämmer med varandra" mellan Egyptiska skolsystemet och det Svenska - är ingen lätt uppgift. Nu börjar läsåret i Sverige om 2-3 veckor. Eleverna har redan fått besked om sina platser. Eftersom gymnasiet i Sverige inte är obligatorisk, finns det ingen garanti att någon kan få utbildningsplats. Det är endast svenska på grundskolenivå som du absolut har RÄTT att läsa och kommer att få plats på. Detta pga grundskola i Sverige är obligatorisk och "rättighet för folket", kan man säga.

  Jag ser, som sagt, en fördel med att komma till Sverige med en färdig (avslutad) gymnasial utbildning. Det blir enklare och snabbre för dig att komma in på Universitetet på det sättet, är min åsikt.

  Som sagt, jag vet inte om det är en möjlighet som du har (jag menar att avsluta dina gymnasiestudier i Egypten), men fundera på saken.

  Nu har jag tillfrågat rektor på gymnasieskolan i Karlstad, som tycker att du får bäst hjälp hos Studie- och yrkesvägledare på Komvux (vuxenutbildningen) i Karlstad. Ta i så fall med dig alla dina betyg och visa upp dem för SYV på komvux - och ni får tillsammans försöka klura ut vad som är bäst att göra i din situation.

  Ha fortsatt trevlig sommar!

  Milla SYV

  Vi fick nu svar från Studie- och yrksvägledare på komvux i Karlstad. Du kan läsa hennes svar här nedan (i sin helhet):

  Jag ska försöka ge svar på hur reglerna kring antagning inom de olika verksamheterna på gymnasienivå ser ut. Mailet kan vidarebefordras till den sökande.
   
  Den som har en avslutad gymnasieutbildning med fullständiga betyg från Sverige eller annat land kan ansöka till kommunal vuxenutbildning i sin hemkommun och, om man blir antagen,  starta studier från hösten efter studenten eller efter motsvarande examen från hemlandet. Man ska i så fall ha tagit ut en examen, eller ha fått ett slutbetyg eller avgångsbetyg från äldre skolsystem, eller ha fått ett studiebevis efter tre års studier i gymnasieskolan och vara utskriven därifrån, eller ha det slutdokument som gäller för avslutad gymnasieutbildning i det landet där man studerat, t ex ett Diploma.
   
  Om betygen är ofullständiga på grund av att gymnasieutbildningen är avbruten i förtid hänvisar vi 19-åringar till gymnasieskolan för ungdomar eller till folkhögskolan. Personer med ofullständiga gymnasiedokument kan börja komplettera gymnasiestudier inom kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år de fyller 20 år. Med en avbruten, utländsk gymnasieutbildning får man i praktiken börja om med gymnasiestudierna inom komvux. Jag kan tänka mig att det blir så även inom ungdomsgymnasiet då inte skolsystemen i de olika länderna är lika. Men här kan förmodligen kollegan Jerry på gymnasieantagningen svara bättre än jag på vad som gäller och han är tillbaka den 1 augusti.
   
  Den som redan har kunskaper i olika ämnen och som behöver betygssättas kan anmäla sig till prövning och tentera av kurser enligt svenska ämnesplaner. I Karlstad kostar varje prövning 500 kr. Se prövningsperioder på www.karlstad.se/vuxenutbildning under rubriken Prövning. En person som är ungdomsgymnasieelev kan inte samtidigt göra prövningar inom vuxenutbildningen. Ungdomsgymnasiet har också vissa prövningsperioder inom sin verksamhet.
   
  Hälsningar
   
  Anneli Gustavsson
  Studie- och yrkesvägledare
  Vuxenutbildningen i Karlstad – Hammarö
  Tel 054-540 17 38

  Frågor och svar

  • Minghui 34 år

   Frågor om utbildning och jobbmöjligheter för fotografer?

   Hej, Min sambo som är utlänning och går SFI nu C-nivå, är intresserad av att bli fotograf men vill förstås få utbildning först för detta. Han vill helst sedan jobba som egen. Vad har man för bakgrundskrav för en sån utbildning på Yrkeshögskolan till att börja med? Han har akademisk...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Mary 19 år

   Hur blir man en SYV?

   Hej! Jag blev intresserad av SYV yrket. Jag tycker att det är ganska rolig att jobba som SYV och funderar över att plugga vidare till SYV efter gymnasiet. Vad krävs det för att kunna bli SYV (kurser, osv)? Vilka universitet har den utbildningen som man behöver för att bli en SYV?

   Mikael SYV: Hej Mary, Så roligt att du vill bli min kollega!Ta och kika gärna på yrke/studie-och-yrkesvagledare - där under stycket UTBILDNING förklaras att Behörig SYV blir man om man tar examen från... Läs hela svaret
  • Linnéa 15 år

   Problem Att Välja Linje, JA!?

   Hej! Jag känner att jag har så svårt att välja vilken linje jag ska gå. Jag tycker om skolan och gillar alla ämnen och har många olika intressen. Men vilken linje borde jag gå? Allt är ju så roligt! Hur kan man tänka, förutom de frågorna man alltid får som till exempel; hur är du spm person...

   Mikael SYV: Hej Linnéa! För att välja gymnasieprogram och gymnasieskola behöver du faktiskt inte bestämt dig för vad du vill jobba med i framtiden. Det är svårt att veta när man är 15-16... Läs hela svaret
  • Elin 18 år

   Vad kan jag skriva om på gymnasiearbetet?

   Hej går samsam och är intresserad av politik och ska nu välja vad jag ska skriva om på mitt gymnasiearbete men vet inte vad jag ska skriva om förutom att det ska vara om politik. Kan jag få lite tips på vad man kan skriva om?

   Anna SYV: Hej Elin,,,kika gärna på https://www.fragasyv.se/info/tema-for-gymnasiearbete
  • Carro 16 år

   Förbereda inför nationella i SO?

   Jag har nationella prov i Historia snart och undrar hur jag kan öva inför det. Historia är inte mitt starkaste ämne men vill få så bra betyg så möjligt. Ju mer tips desto bättre.

   Anna SYV: Hej Carro,SYV är inte lärare och kan därför egentligen inte ge råd eller tips om hur man på bästa sättet kan plugga inom olika ämnen. visst finns det allmänna Tips om... Läs hela svaret
  • Enas 18 år

   Kan jag ta bort kurser som drar ner mina meriter när?

   I mitt fall: Jag går andra året på naturvetenskapsprogrammet och har en fråga gällande merit. Har mer än godkänt på alla ämnen och vet med säkerhet att jag kommer bli mer än godkänd i allt i trean. Jag har läst moderna spåk steg 3 och 4 och kommer att läsa matte 5 i trean, vilket tillsammans...

   Julia SYV: Hej Enas,till högskoleutbildningar i Sverige konkurrerar man antingen med Meritvärde och/eller med resultatet av Högskoleprovet. Meritvärde är summan av Jämförelsetalet... Läs hela svaret
  • Karl 49 år

   Kan man göra prövning i Biologi 2 utan att ha läst Biologi 1?

   Hej, jag har läst på många ställen att det skulle vara möjligt att göra en prövning i Biologi 2 utan att först ha läst Biologi 1. Jag har många orsaker till att jag skulle vilja göra det: Jag kan redan det mesta i Biologi 1 Biologi 1 intresserar mig inte så mycket Biologi 1 är bara av...

   Julia SYV: Hej Karl, jo, det går bra att anmäla sig till prövning i Biologi 2 utan att ha betyg i Biologi 1. Allmänt gäller det för prövningar att man behöver ej... Läs hela svaret
  • Jelena 26 år

   Kan jag tillgodose hp-poäng om jag vill studera ett helt annat område?

   Hej, Jag var klar med min kandidatexamen i Media och kommunikationsvetenskap år 2014, och jobbar nu med Sociala medier. Dock känner jag att jag skulle vilja studera och utbilda mig ytterligare och studera HR-frågor och pedagogik.

   Hur funkar det med examen? Måste...

   Julia SYV: Hej Jelena,om du i första hand tänker på studier på högskolenivå (högskola/universitet) då har ansökningsperioden till höstens start... Läs hela svaret
  • Ebba 20 år

   Läsa upp annat ämne, samma inriktning?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med gymnasiexamen förra våren och har i åtanke att läsa upp ett par kurser nu till sommaren. Min plan är att läsa upp Matte 3b och Psykologi 2a, då jag fick F i båda kurserna. Dock låg Psykologi 2a som Utökad kurs, inte som Individuellt val, vilket istället...

   Julia SYV: Hej Ebba, om Psykologi 2a är en "U"-kurs i ditt examensbevis, kommer inte högre betyg i den kursen "hjälpa dig" pga av att betyg i den kursen räknas inte in. Om matematik 3 är en vanlig kurs i... Läs hela svaret
  • Adrian 17 år

   Är det försent och byta linje till nästa år?

   Hejsan! Jag går estetisk linje just nu och känner att det är en jätte bra och härlig linje men känner ändå att det inte bara min grej. Jag vill gå något jag verkligen bryr mig om och brinner för väldigt mycket! Så min fråga är om det är försent eller inte att kunna prata med den skolan jag...

   Anna SYV: Hej Adrian,du behöver inte prata med den skolan där du vill gå - utan du behöver göra Ansökan under Omvalsperioden. Läs t.ex info på gymnasieguiden.se/reportage/omval-till-gymnasiet-2019
  • Johanna 17 år

   Byte av linje, följa hjärtat eller behörigheten?

   Jag går nu på naturlinjen i åk 1 och funderar på ett byte till samhällslinjen då jag tycker att det verkar vara roligare kurser där. Är det något att rekommendera, ska man följa sitt hjärta och få roligare gymnasieår...

   Anna SYV: Hej Johanna; gör ansökan under Omval - till SA-programmet. Fortsätt nu läsa &gör ditt bästa i varje kurs du läser. När du får Antagningsbesked, kring... Läs hela svaret
  • Ali 22 år

   Måste jag få högre betyg på matte 3 än på matre 2?

   Hej. En kompis till mig sa att om jag har exempelvis betyget C på matte 2c så måste jag få B på matte 3c för att mitt meritpoäng ska höjas. Om jag får C på båda två så ändras inte mitt meritpoäng. Är det sant. Mvh

   Julia SYV: Hej Ali, om man får meritpoäng för godkänt betyg i matte 3 kan bero på olika saker... För det första så är max i merit 2,5. Har man redan max genom andra... Läs hela svaret
  • Filip 23 år

   Ersätta vissa betyg med andra?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med för få godkända betyg. Hade för mycket F poäng. Jag har ett studiebevis då med mina betyg, men gymnasieexamen fick jag ej då, men har dock pluggat upp nu. Min fråga är denna dock; Låt säga att jag fick E i religionskunskap och sedan läser Biologi 1 på komvux,...

   Julia SYV: Hej Filip, det finns vissa Obligatoriska kurser som måste ingå i ett examensbevis. Religionskunskap 1 är t.ex en sådan obligatorisk kurs; den måste ingå. Du måste göra planering -... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga