Maryam 17 år
Hej!

Jag går mitt andra år på natur och har inte läst någon moderna språk. Jag har tänkt att läsa matte 5 och specialisering för att få meritpöängen 1.5. Men jag undrar är det någon ide att läsa engelska 7 för att få meritpängen 1.0 ? För jag har hört att fast än man får 1.0 så kan det sänka snittbetyg om man inte får bra betyg i det och jag har ganska svårt för engelskan. Mina betyg i andra kurser är ju inte A i allt , utan jag har en A i en kurs, resten B och någon C och i engelska har jag D (det är ju bara kurser från ettan som jag har betyg på än så länge och dem är ca 6 st.). Så om man säger jag läser engelska 7 och får D i den, kommer det då att sänka eller höja mitt snittbetyg? Sen har jag hört att man kan räkna bort visa kurser, kan man då räkna bort engelskan om man får dåligt betyg i det?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Maryam,

i Naturvet.pr ingår en kurs Moderna språk som obligatorisk. Har du inte ngt. betyg i en kurs Moderna språk - kommer du inte kunna få ut examen från gymnasiet och med det kommer sakna behörighet till högskola/universitet. Det är kanske så att du fick eller kommer att få betyg i Modersmål och på så sätt ersätter det obligatoriska betyget i Moderna språk? I så fall är det OK. :)

***

Ang. läsa eller inte läsa Engelska 7.
Eftersom eng 7 ger 1.0 i merit - då kommer det godkända betyget att höja ditt meritvärde, även om du får E i betyg.
"Räkna bort" kan man inte ... Reglerna säger att

- i fall eleven ej har några U-kurser, utökade, som är utanför programmets 2500 poäng, då räknas alla betyg i, förutom GA, gymnasiearbete;
- i fall eleven har ngt. betyg i en U-kurs, som i examensbeviset är markerad med "U" (utökad kurse) - då räknas betyget endast i 2 fall: om den krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng;

Eng 7 skulle INTE ge meritpoäng endast om eleven redan har max i merit genom andra kurser. Det kommer inte du att få, eftersom du ej har betyg i moderna språk 3 och 4... och på så sätt kommer eng 7 ge dig merit. Och det betyget kommer att räknas in. Även E betyget ger dig en bra ökning.

Exempel: vi säger att du har alla A-betyg. Du får med det 20.0 i jämförelsetal. För matte 5 och specialisering får du 1.5 i merit. Det totala meritvärde blir med det 21.5

men om du läser Eng7 och får E betyg i den kursen blir det så här: ditt jämförelsetal sjunker till 19.6 men eftersom du får 1.0 i merit för eng 7 då plussas det på; och den totala ökningen blir 0.6 och du på så sätt får det totala meritvärde på 22.1 (i stället för det "gamla" som vara på 21.5).
Om du skulle få F i eng 7 och den är markerad som U, utökad kurs; då blir det ingen skillnad. F-et kommer inte påverka. Men om eng7 och F betyg ligger INOM PROGRAMMETS 2500 POÄNG, dvs icke-Ukurs; då får du varken merit för den och så sjunker jämförelsetal rätt mycket också... - så bara du får E eller högre betyg, då "vinner" du rätt mycket på att ha läst Eng 7.

Vänligen
Julia SYV

  • Maryam Hej! Ja precis jag läser modersmål istället för moderna. Eftersom jag nu har mina 2500 poäng så kommer Engelska att bli ett utökad kurs. Kommer jag då att kunna välja om jag vill ha med den eller inte?
  • Julia Om du i ditt examensbevis kommer ha betyg i eng7 som "U", utökad kurs - då kommer betyget i den kursen räknas in ENDAST OM DET HÖJER DITT TOTALA MERITVÄRDE. Det bestämmer inte du själv, utan Antagning.se räknad in, Om det höjer meritvärde; och det kommer att höja även vid E-betyg. Vid F-betyg kommer det inte att höja - det betyget kommer alltså inte räknas in /om det blir F-betyg/ - men om det blir E-betyg, kommer det att höja ditt totala meritvärde.