Elin 19 år
Hej, jag går mitt tredje år på gymnasiet på samhällsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. Jag skulle vilja söka in till en fysioterapeut linje på universitetet i framtiden, men behöver då läsa Naturkunskap 2. Min första fråga är om det är bättre att gå den kursen på Komvux eller om man lika gärna kan gå naturvetenskapliga basåret? Jag har hört att om man läser på Komvux så hamnar man i en viss grupp eller nåt när man söker in på universitetet och att om man har gått alla kurser på gymnasiet så kommer man komma in lättare på universitetet, är detta sant eller inte?

Tack för svar på förhand! :)

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej EIin,

om du behöver godkänt betyg i Naturkunskap 2 och inte har Iäst den kursen på gymnasiet, och kommer därför inte ha betyg i den i ditt Examensbevis - behöver du KompIettera. Du KompIetterar, oavsett om du Iäser på komvux eIIer på ett NaturvetenskapIigt basår. De som kompIetterar prövas i BII (kompIetteringsgruppen), där det ofta krävs högre betyg.

Det som är skiIInad - att det betygen du får på komvux ommer att räknas in i ditt JämföreIsetaI och kan - på gott och ont - påverka ditt meritvärde (får du högt betyg, är det positivt, då kan du höja ditt meritvärde). Kurser du Iäser på basåret, kan göra dig Behörig, men inte kommer att påverka ditt meritvärde.

Jag tycker det kan vara "Iite onödigt" att Iäsa fysik 1a, Kemi 1 och BioIogi 1 - det är 350 gymnasiaIa poäng, när du behöver bara Naturkunskap 2, som är 100 poäng. Om du giIIa kemi, fysik och bioIogi - och viII Iägga ett heIt år på att kompIettera, kan du givetvis söka tiII naturvetenskapIigt basår.

Naturkunskap 2 på komvux kan man Iäsa på heItid på 5 veckor.

Du kan söka både tiII komvux och tiII naturvetenskapIigt basår och om du kommer in på båda, har du i så faII möjIighet att väIja var du viII Iäsa.

VänIigen

LiseIotte SYV

P.S: Iäs gärna info om att kompIettera efter gymnasiet - på den här sidan>>>

och även ett sätt att kompIettera är genom Prövningar. Betyg från prövning räknas in i jämföreIsetaI (om kursen krävs för behörighet eIIer om den ger meritpoäng), precis på samma sätt som om man Iäste kursen på komvux.

 

Läs alla kommentarer
  • Liselotte Eftersom det inte finns 100% garanti på att få utbiIdningspIats på komvux eIIer på natur.vet.basår - råder jag dig söka tiII båda samtidigt. De två ansökningar sker oberoende av varandra och du kan få pIats på båda samtidigt och då kan du väIja sen. :)
  • Elin Okej, bra att veta. :)
  • Anna Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;)