1 Svar

Daniel Larsson SYV

Ja, Fanny, du får anmäla dig till prövning i en kurs som du inte har läst. När man anmäler sig till prövningar, behöver man inte uppvisa några betyg.

För godkänt betyg i Spanska 4 får du 1.0 i merit om du nu har max 1,5 i merit. Totalt kan man ej få mer än 2,5 i merit. Betyg i Spanska 4, om den ger dig merit, kommer även räknas in i ditt Jämförelsetal. Därför är det fördelaktigare för dig att ha så högt betyg i den kursen som möjlighet och inte "bara E".

Hälsningar

Daniel SYV