1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Fredrik!

Det är svårare att börja läsa ett nytt språk när man är äldre. Därför är det så att i fall eleven siktar på ett gymnasieprogram där man obligatoriskt läser Moderna språk, SA>>, EK>>, NA>>, är det bra att börja läsa ett Modernt språk redan på grundskolan (så tidigt som möjigt) men här har eleverna som har ett annat modersmål än svenska en Fördel på så sätt att man får byta ut obligatoriska kurser i moderna språk på gymnasiet mot att läsa sitt Modersmål. Sitt modersmål kan man på gymnasiet läsa som "modersmål" - dvs kurser Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåskråkighet

eller som Moderna språk (arabiska) eller Moderna spårk (turkiska) eller Moderna spårk (ungerska) - men här "hänger" mycket på om lärare finns som kan undervisa och sätta betyg i det språket som "moderna språk".

Men även om man läser Modersmål 1 - kan man läsa den kursen i stället för Moderna språk (obligatoriska kurser på vissa gymnasieprogram).

Men elever som har svenska som modersmål och elever som har ett annat modersmål som inte vill eller kan läsa det språket, som är deras modersmål, vinner mycket på att börja läsa spanska, franska eller tyska (eller ett annat modernt språk, om det erbjuds) - redan innan högstadiet, i åk6 t.ex... Detta pga

1. man har bättre språkinlärlingsförmåga ju yngre man är

2. man hinner lära sig mer innan gymnasiet och kan då på gymnasiet läsa Moderna språk 3 och sedan kanske också 4 - och få meritpoäng>> inom moderna språk. I annat fall blir man tvungen att läsa Moderna språk 1 på gymnasiet, börja med ett helt nytt språk, i fall man läser på ett program som kräver moderna språk, där det är obligatoriskt, alltså... och man får då ännu en "sak" som är helt ny: - självaste övergången från grundskola till gymnasiet + ännu ett helt nytt språk att "handskas" med. Det är svårt att få ett högt betyg i ett nytt språk (som nybörjarspråk) när man sedan innan inte har så stor erfarenhet av att läsa främmande språk.

De är därför bra att börja med Moderna språk så tidigt som möjligt. På vissa grundskolor kan man börja läsa det från åk5 och jag kan varmt rekommendera det. Blir det för tufft, kan man hoppa av... den möjligheten finns också.

Hoppas mitt svar blir till hjäp!

Milla SYV