aya 20 år

  Hej, jag ska börja 3e året på gymnasiet och har icke godkänt i Fysik 1 , kemi 1 och matte 3c . Jag vill studera vidare till sjuksköterskeutbildningen , vad krävs för att jag ska komma in ? kan jag har godkänt i fysik 2 och kemi 2 och endå komma in ( tänker på att det är mer avancerat ) eller måste det vara just fysik 1 och kemi 1? Jag känner mig stressad för att jag har icke godkänt i de tre viktiga kurserna ( jag går i naturvetenskapsprogramet ) ?

  • Jelena kan du tänka dig söka om till Vård- och omsorgsprogrammet? Du måste då gå om år1 och 2 men du kan få både kunskap inom vård och högre betyg.

  2 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Aya,
  Du behöver bli Behörig till sjuksköterskeprogrammet och sedan också ha tillräckligt höga betyg (eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet) för att lyckas konkurrera in dig på en plats på en högskoleutbildning. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utb.plats på högskola/universitet. 
  Du måste, alltså få ut Examensbevis. Man får inte ha för många F-poäng, för att man då ej uppfyller kraven för examensbevis. 
  Att få godkända betyg i fysik2 och kemi2 när man fick F i lägre/lättare kurser inom samma ämnen - brukar inte gå. Det är mycket ovanligt att få godkända betyg på det sättet som du frågar om. Men jag kan givetvis inte veta om du får det eller inte. Det är inte stor chans till det, är dock min bedömning.

  Jelenas förslag (i kommentar till din fråga) tycker jag du bör överväga.
  På VO, vård- och omsorgsprogrammet ingår alla kurser som du behöver för behörighet till sjuksköterskeprogrammet, förutom matematik 2, som på VO är en valbar kurs. Om du redan har godkänt betyg i matte 2 (antar att det är 2c i så fall), då uppfyller du redan nu krav på behörighet inom matte. Men du kan få högre betyg i matte 2a än du har i 2c och på så sätt få högre meritvärde (för konkurrens).

  Ännu en fördel i att gå VO är att du provar på jobba inom vården (15 veckor praktik ingår i alla yrkesprogram, som minst, ofta fler veckor). 
  Och ännu en fördel är att du på VO blir behörig till många Yrkeshögskoleutbildningar; alltså du kan då söka till Sjuksköterskeprogrammet och samtidigt till många olika yrkeshögskoleutbildningar där man kan utbilda sig till t.ex Specialistundersköterska (med flera olika inriktningar), till Tandsköterska >, Apotekstekniker, Steriltekniker > eller Vårdadministratör.

  Tips!
  oavsett om du väljer att fortsätta och läsa år3 på din nuvarande utb., eller om du söker om till VO-programmet >> - gör högskoleprovet
  Om du inte till sommaren 2020 blir behörig till sjuksköterskeprogrammet, efter 3 år på gymnasiet - kan du söka till komvux, eller till folkhögskolorna - eller göra prövningar. Hur lång tid det kan ta eller om det lyckas - vet vi inte nu, på förhand. 

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Aya,

  jag håller med Jelena och Daniel om att du skulle få många fördelar om du läste VO i stället... men jag tänker på din ålder, 20 år. Om du är 20 år eller under 2019 fyller 20 år, då kan det vara för sent att försöka byta till ett annat program på gymnasiet. 
  I så fall har du 2 val: antingen stanna på din nuvarande utbildning och försöka göra ditt bästa och se sen...
  eller hoppa av och söka till komvux redan nu.

  Från 1 juli det kalenderår som man fyller 20 år hör man till komvux. Det finns för- och nackdelar för dig i båda alternativen. 

  Fördelar i att stanna på gymnasiet
  Du har tid att mogna och utvecklas, lära dig mer utan att behöva "jaga plats på kurser" vilket man får göra på Komvux. På gymnasiet är du garanterad plats på kurserna, gratis lunch och åkkort. Sedan, om du inte blir behörig, kan du söka till komvux efter studenten. 

  Fördelar på komvux
  Du slipper läsa fysik och kemi samt högre matte-kurser; du kan göra studieplanering utifrån vilka betyg du behöver just för att komma in på sjuksköterskeprogrammet; du kan läsa Naturkunskap 2 (och skippa fysik och kemi). Du kan också försöka komma in på Vård- och omsorgspaketet på komvux och bli då både behörig till sjuksköterskeprogrammet (med examensbevis från "VO") och till de yrkeshögskoleutbidlningar som Daniel nämner i sitt svar.

  Hej igen,

  vi fick nu svar från Skolverkets Upplysningstjänst, var god läs nedan - skolverkets svar i sin helhet:

  Att ”gå om” ett år i gymnasieskolan samt byte av studieväg är två olika saker.
  Det finns ingen rättighet att som elev gå om en helt år eller läsa om kurser som man redan är godkänd på. Detta för att gymnasieskolan inte har årskurser på samma sätt som grundskolan. Lagen formulerar en rätt för eleven att gå om kurs, inte en skyldighet. En elev har dock alltid rätt att läsa om de kurser som han eller hon har fått F i.

  För att ta bort ett ämne behövs beslut om individuellt anpassat program (alternativt reducerat program). Det är rektorn som får ta ställning till om detta är möjligt, men om det görs byts kursen ifråga ut mot någon annan kurs. Detta blir dock inte aktuellt i detta fall då beslutet måste fattas före utgången av det andra läsåret.

  En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid och elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång. Däremot kan en elev som får problem med studierna under gymnasietiden behöva förlänga studietiden. 

  Om en elev som läser ett nationellt program och önskar byta studieväg till nästa termin, har eleven möjlighet att byta studieväg förutsatt att eleven uppfyller behörighetskraven för den aktuella studievägen eleven önskar byta till. Om en elev byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, eleven gå om kurser som han eller hon tidigare fått lägst betyget E på.

  Eleven kan byta till ett annat nationellt program även om eleven hunnit fylla 20, om eleven uppfyller behörighetskraven för den studievägen. Det är huvudmannen för utbildningen som kan besluta att eleven ska få byta studieväg. Det handlar då om att eleven byter studieväg och påbörjar ett annat program men inte att eleven börjar om sina studier på det programmet.

  Källor:

  Utbildningens längd: 16 kap. 15 § skollagen 
  Förlängd undervisning: 9 kap. 7§ gymnasieförordningen

  Byte av studieväg: 7 kap. 9 § gymnasieförordningen 
  Extra anpassningar och särskilt stöd: 3 kap. 5 a-6 § skollagen

  Individuellt anpassat program: 9 kap. 4 § gymnasieförordningen

  Regelverk: https://www.skolverket.se/lag 
  Förlängd undervisning: https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/smafaq/gymnasieskola-och-motsvarande

  Med vänlig hälsning

  Skolverkets upplysningstjänst 

  Frågor och svar

  • Abbas 20 år

   Civilingenjör samhällsbyggnad?

   Hej! Jag har under den senaste veckan läst en del om Civ.ing i Samhällsbyggnad, jag såg att man på KTH bland annat kunde läsa en master i "Civil and Architectural Engineering", det jag undrar då är vad man arbetar med efter denna utbildning? Har heller inte riktigt fått klart för mig hur det...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Hy 19 år

   Apotekstekniker och sedan receptarie och Apotekare går det?

   Hej! Jag går sista året på naturvetenskap och har tänkt att jag inte ska plugga direkt efter gymnasiet utan vill jobba lite och skaffa mig lite yrkeserfarenhet. Jag har länge funderat på att jag vill bli biomedicin analytiker men har också intresse...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • David 39 år

   Gymnasiearbete på Komvux?

   Hej, Jag har läst att en gymnasieexamen ifrån Komvux skall bestå av 2400 gymnasiepoäng, ingår gymnasiearbetet i dessa 2400 poäng? Dvs en gymnasieexamen ifrån Komvux består av 2300 poäng lästa kurser samt en gymnasiearbete på 100...

   Julia SYV: Ja, det stämmer.Gymnasieexamen från komvux inkluderar 100 p. GA, gymnasiearbete. De övriga, 2300 poängen är lästa kurser eller betyg från prövningar.VänligenJulia syv
  • Silvia 17 år

   Vilka utbildningar skulle kunna passa mig?

   Är intresserad av språk, att skriva (är väldigt introvert), tala inför publik (förberett tal), programmering samt design (webbsidor, kanske spel/animationer). Jag kommunicerar bäst skriftligt, men tycker även om att hålla informerande tal framför publik. Kan tänka mig skriva lite vad som helst....

   Julia SYV: Hej Silvia,det är väldigt svårt (typ Omöjligt) att utifrån några rader eller till och med om man skulle träffa dig och prata med dig i flera timmar - ge någon sort... Läs hela svaret
  • Elin 19 år

   Hinner jag läsa matte 3?

   Hej, Jag har ett par månader efter studenten insett att jag kan ha tillräckligt höga gymnasiebetyg för att komma in på arkitektutbildningen i Umeå. Jag har inte läst in matte 3b som krävs och just nu går jag på folkhögskola i Frankrike som jag kom in på innan betygen färdigställdes. Jag skulle...

   Julia SYV: Hej Elin,du kan se innehåll i matte 3 - på Matteboken.se/lektioner/matte-3Vänd dig till komvux i den svenska kommunen där du är folkbokförd och fråga om de kan erbjuda läsa matte 3b (eller... Läs hela svaret
  • Lara 15 år

   Hur påverkas mina meriter av språkval?

   Hej, jag går i nian och funderar kring mina meritpoäng. Jag har under ett tag funderat på att sluta på spanska och börja med modersmål istället, men när jag räknade ut hur mina meritpoäng skulle påverkas så såg jag att...

   Julia SYV: Hej Lara,fördelen med att ha godkänt betyg (och helst högt betyg, högre än E, helst A) i MODERNA SPRÅK på grundskolan som du läst som Språkval, är i första hand... Läs hela svaret
  • Nicole 20 år

   Vilken behörighet krävs till högskolan?

   Hej! Jag fick godkänt betyg i Matte 2a i gymnasiet, nu pluggar jag Matte 3c på Komvux så jag kan få behörighet för högskoleingenjör. Min fråga är då om jag är behörig för högskoleingenjör? Jag har...

   Vägledare Anonym: Hej Nicole, ofta krävs det matematik 4 för behörighet till Hgskoleingenjörsprogrammen, men den här utbildning accepterar lägre matte-behörighet, matte 3c. Det är alltså... Läs hela svaret
  • Omar 17 år

   Hur lång tid tar det att läsa kurser i komvux?

   Hej jag går i el och energi programmet i första året. Jag komme rinte kunna bli behörig till höskolan men jag tänkte lästa några kurser i komvux i framtiden. Jag vill läsa programvaruteknik i framtiden men den har också kunskaper och dessa...

   Liselotte Johansson: Hej, Omar,om du på gymnasiet läser matte 1a, men sedan vill få godkänt betyg i matte 3, så behöver du på komvux läsa matte 2 och sedan 3. Det är två stycken... Läs hela svaret
  • Anne 32 år

   Utbilda mig till Dermatologist?

   Jag jobbar som hud och laser terapeut och skulle vilja vidareutbilda mig till dermatolog. Min fråga är om jag först måste läsa 5 år på läkar linjen för att sedan specielisera mig till Dermatolog? Mycket tacksam för svar Ann

   Liselotte Johansson: Hej Anne,DermatoIog är en hudIäkare. Det är en speciaIistIäkare (speciaIist i hudsjukdomar och hudåkommor tiII föIjd av aIIergiska reaktioner, sjukdomar eIIer skador, t.ex brännskador, skott-... Läs hela svaret
  • Hanna 21 år

   Lägga upp sin egen magister?

   Hej! Jag undrar hur man gör för att skapa sin egna magisterutbildning (förutsatt att man redan har en kandidat-/högskoleingenjörexamen redan). Hur vet jag vilka kurser som jag kan välja bland? Finns det vissa krav på vilka kurser som måste ingå...

   Liselotte Johansson: Hej Hanna,magisterexamen får man efter att ha genomgått ett påbyggnadsprogram på 60 hp (ett års studier på heltid) efter det att man redan har kandidatexamen; alltså är det... Läs hela svaret
  • Johannes 22 år

   Lärare eller studie- och yrkesvägledare?

   Hej! Jag går i tankarna om att bli lärare eller studie- och yrkesvägledare. Jag har alltid varit intresserad av språk, andra kulturer och människor så just nu funderar jag på att bli antingen språklärare eller studie- och yrkesvägledare...

   Liselotte Johansson: Hej Johannes,kika gärna på yrke/internationell-samordnareEn "internationell koordinator" är i Sverige ett icke-reglerat yrke, alltså det är de som anställer som bestämmer vilken... Läs hela svaret
  • Elma 17 år

   Finns kriminologi utbildningen i Göteborg?

   Hej! Jag undrar om kriminologi utbildningen finns i Göteborg? Jag har hittat olika på många sidor?

   Liselotte Johansson: Hej Elma, utbildningsutbud förändras. Om du är 17 år idag, kommer du troligtvis kunna söka till högskola/universitet till hösten 2021 eller ännu senare och vi vet idag... Läs hela svaret
  • Ulrika 36 år

   Bästa kombinationen för samhällslärare?

   Hej! Jag läser påbyggnadsprogrammet till lärare och kommer bli behörig i ämnet samhällskunskap för gymnasiet. Men för att bli anställningsbar bör jag troligtvis läsa in ytterligare ett ämne - vilken kombination rekommenderar du?

   Liselotte Johansson: Hej Ulrika,det kan vara smart att välja ett ämne som är obligatoriskt att läsa på alla gymnasieprogram, som t.ex svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap,... Läs hela svaret
  • Frida 20 år

   Behöver jag något mer?

   Hej! Jag studerar på lunds universitet på miljö och hälsoskyddsprogrammet. Jag har planer på att arbeta som djurskyddsinspektör i framtiden och undrar om detta programmet räcker för att få det jag behöver eller om jag behöver...

   Liselotte Johansson: Hej Frida,just nu kan jag på www.arbetsformedlingen.se hitta endast en annons - jobbet som Djurskyddshandläggare och ej några Djurskyddsinspektörer... frågan är då om det är samma yrke eller... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga