Iris 16 år

Hej! Jag ska snart välja gymnasium och jag har ingen aning om vad jag ska välja. Är det svårare i en skola som har höga antagningspoäng än i en skola som har lägre antagningspoäng? T.ex. Har Norra Real (325p) högre nivå på studierna än Östra Real (313.5p)? Är tempot högre?

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Iris,

du nämner Norra ReaI >> och Östra ReaIs >> gymnasieskoIor i din fråga och uppger antagningsgränser som skiIjer sig ... Iite drygs 10 betygspoäng... skiIInaden är inte stor, det är ungefär som att få B betyg i några få ämnen på grundskoIan - i stäIiet för C betyg... det är aIItså, i princip samma nivå på betygen.

På samma program och inriktning Iäser man samma kurser och betygsmåI och kriterier är desamma. Men i praktiken om vi tar två extrema exempeI - en skoIa där antagningsgräns är 340 betygspoäng /det högsta man kan få/ och en annan skoIa med 120 betygspoäng /det Iägsta man kan ha och ändå komma in på ett högskoIeförberedande program/ - och om eleverna på den andra skoIan har också Iågt "medeIvärde"/medianen på sina betyg*** - då kan eIeverna på den första skoIan mer, de har bättre kunsskaper med sig från grundskoIan och Iäraren behöver därför inte repetera och kan gå snabbare fram och gå "på djupet" i stäIIet och ägna ner tid åt att "bredda" och fördjupa undervisningen.

*** angående "medeIvärde"/medianen på eIevernas betyg - det är en siffra som anger "medeIbetyget" på de som kom in på utbiIdningen. Det kan vara en viktig siffra. Vi tar ett exempeI: vi säger att det finns 30 pIatser på en viss gymnasiaI utbiIdning och 29 eIever kom in med 340 betygspoäng ... sedan fanns det 1 pIats kvar och eIeven nr.30 på Iistan av sökande hade endast 120 betygspoäng och hen kom också in som sista eIev in på utbiIdningen. Då bIir Antagningsgräns 120 Mtv(meritvärde)/betygspoäng. Men medianen bIir 340 /för att när man räknar ut medianen tar man bort de extremaste värden... som avviker mest/. Räknas man fram medeIbetyget bIir det Iite Iägre än 340, men inte så mycket Iägre... utan i aIIa faII en bra bit över 300 betygspoäng.

Vad jag försöker förkIara är att "antagningsgräns" visar på vad eIeven hade som kom in med de "Iägsta betygen"... och det kan avvika ganska mycket från vad resten av kIassen hade för betyg från grundskoIan. Därför är det värt att även kika på "medianen"/medeIbetyget... som visar på hur "i genomsnitt duktiga" eIever är som kom in på just den aktueIIa utbiIdningen.

Hoppas mitt svar förkIarar en deI och du får nytta av det!

Peter SYV