Eyub 19 år
Hej!

Jag har gjort NP - muntligt och fick Underkänt med andra ord F i svenska! Och förmodligen kommer jag få F i skriftligt nationella också. Så min fråga är att jag har E och har fått E alla terminer utom åk 6 termin 2 Där jag fick F. kommer jag få godkänt eller måste jag gå omklass??

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

HEJ EYUB,

det är endast din lärare i svenska som kan svara på frågan vilket betyg du kommer att få för att det är hen som sätter ditt betyg. Det är lärarens kompetens att bedöma elevens kunskaper och sätta rätt betyg.

Ang. "gå om klass" så är det en bedömningsfråga och det är rektor på skolan som är ytterst ansvarig, men beslut brukar fattas i samråd med undervisande lärare, annan skolpersonal, eleven och elevens vårdnadshavare. Nu är du redan 18 år och är myndig, så dina föräldrar behöver inte tillfrågas, men jag tycker det är bra om föräldrar till en myndig elev ändå får vara med och diskuterar och hjälper rektor fattar bra beslut, som blir till hjälp för eleven.

Det är ju ingen större mening att gå vidare till nästa årskurs om man som elev inte har nödvändiga kunskaper i "undervisningsspråket", svenska alltså, för att undervisning är på svenska och förstår man inte vad läraren säger och vad som står i läroboken till 100%, pga språkförbistringar, missar man mycket inom alla ämnen: man får sämre kunskaper och även lägre betyg även i helt andra ämnen än svenska och språk över huvudet taget, det vill säga andra ämnen som historia, kemi, matematik ... alla ämnen blir "drabbade" av det faktum att eleven inte behärskar svenska till den graden som ger möjlighet att tillgodoräkna sig kunskaperna.

Jag tycker det är en fördel att få gå om en årskurs och få möjlighet att lära sig mer. Det är inte alla som vill gå om en årskurs som får det. Så ta vara på möjligheten om du får den och lär dig så mycket som möjligt.

Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp för dig!

Milla SYV