1 Svar

    Milla SYV SYV på FrågaSYV

    Kursen Idrott och hälsa 1 är obligatorisk kurs på alla nationella svenska gymnasieprogram och kurser inom ämnet Träningslära är valbara och det är rimligt att anta att Träningslära 1 kan läsas under åk2 och Träningslära 2- under åk3, men det är bättre att fråga på just den gymnasieskola där du kommer att läsa för att det kan variera, ex. Kanske endast Träningslära 1 finns att välja på din skola, och den kanske passar in i ditt schemat i åk3, eller det pga lärarbrist kanske ej går att erbjuda läsa Träningslära över huvudet taget. Obligatoriska kurser prioriteras framför valbara när lärarkapacitet fördelas. Om kurser inom ämnet Träningslära finns info på Skolverket.se/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DTRN%26courseCode%3DTRNTRN01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_TRNTRN01

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga