1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Båda är sant!;)

som regel söker man på vanligt sätt, även om man är sjuksköterska,

men ibland kan det finnas någon "öppning" där man reserverar en del platser för personer som sedan innan har en vårdutbildning t.ex är legitimerade sjuksköterskor. Det är ett undantag som kan eventuellt finnas någon gång även i framtiden; och om man söker till PIL på Karolinska Institutet då är utb till sjuksköterska en stor fördel och chansen är stor att bli utvald till att delta i Alternativt Urval; inga garantier men större chans.