2 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Susanna!

Har du Slutbetyg från gymnasiala studier, från gymnasiet eller komvux?

Vilka utbidlningsdokument har du?

Om du har arbetat i minst 3 år sedan du fyllde 19 år, och har några godkända betyg, kanske uppfyller du kraven på Grundläggande behörighet genom "reell kompetens", läs mer om det på den här sidan>>>

Sedan tillkommer det ofta krav på Särskild behörighet /specifik för just "den här högskoleutbildningen"/ - dvs det är olika kurser på gymnasiet som man måste ha godkända betyg i, beroende på Exakt vilken högskoleutbildning man vill komma in på.

Tips: ta dina betyg till komvux och prata med Studie- och yrkesvägleare på komvux /i den kommunen där du är folkbokförd/; om det visar sig att ngt. fattas, kan du i så fall direkt göra studieplan med Komvux SYV-en om hur du kan komplettera.

Vill också tipsa om Yrkeshögskola>>

Bästa hälsningar

ANNA

  • Susanna Hej! Jag har Samlat betygsdokument från Komvux med 4 st VG och 8 st G. Jag har arbetat i ca 10 år *fast inte inom vården). Vad är skillnad på Samlat betygsdokument och slutbetyg?
  • Anna Slutbetyg krävs för att ha GrundIäggande behörighet till högskoIa. SamIat betygsdokument ger inte grundIäggande behörighet tiII högskoIa.
Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Susanna,

om du läste på Komvux i 2 terminer och har 12 betyg - då är det inte en utbildning som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är för lite "volum", antal gymnasiala poäng.

Det bästa vore om du tog alla dina betyg till en Studie- & yrkesvägledare på Komvux (i den kommunen där du är skriven/folkbokförd för att i fall du vill komplettera din tidigare utbildning på gymnasienivå, gör du det i den kommunen där du är skriven). SYV på Komvux kikar på alla dina betyg och du berättar vad ditt mål är, som t.ex kan vara att komma in på en viss utbidning på högskoIa, på yrkeshögskoIa eller en annan utbildning, eller om ditt mål är att få ett visst jobb.

Som Regel måste man ha fullständig gymnasial utbildning som numera är på 3 år på heltid - för att bli behörig till högskoleutbildning i Sverige. Men det finns också Undantag.

Om man har 3 års arbetsliverfarenhet efter 19-årsåldern + godkända betyg i följande kurser:

bedöms man ha Grundläggande behörighet, trots att man ej har fullständiga gymnasiala betyg.

 

Grundläggande behörighet måste man alltid ha till alla högskoleutbildningar i Sverige - både till kurser och program.

Ofta, men inte aIItid, krävs det också viss Särskild behörighet. det är väldigt olika det med Särsild behörighet, beror helt på vad det är för utbildning man vill söka. Då måste man se behörighetskraven för just den utbildningen.