1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Ibish,

för behörighet till Arkitektprogrammet som Ieder tiII yrke Arkitekt>>> /bygg-arkitekt/... för att annars finns det också andra sorters arkitekter: Iandskapsarkitekt>>, inredningsarkitekt >>, informationsarkitekt>>, men om du menar planarkitekt, som ritar byggnader - då...

...krävs det (i alla fall så som behörighet ser ut idag) för särskiId behörighet - godkända betyg i Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b.

På inriktningen Juridik på ekonomiprogrammet läser man matematik 2b, men inte 3b. Du behöver därför välja till matematik 3b. Du behövet också välja till en kurs Naturkunskap 2. Samhällskunska 1b läses som obligatorisk kurs på ekonomiprogrammet och Grundläggande behörighet till högskolestudier får man om man får Examensbevis från vilket högskoleförberedande gymnasieprogram som helst.

Vänligen

L. :)