Emma 30 år
  Jag har en masterexamen i biologi, vilket inkluderar kurser i bland annat kemi, genetik, zoofysiologi, cellbiologi osv.
  Jag har svårt att få jobb med min examen, men ser att det eftersöks många biomedicinska analytiker. Är det möjligt för mig att räkna in en del kurser från min nuvarande utbildning, komplettera för att bli biomedicinsk analytiker?
  Vem bör jag ta kontakt med för att fortsätta på denna bana?
  Finns det några möjligheter att läsa detta på deltid eller distans, då mitt csn är slut?

  Vilka andra banor, förutom lärare, vore möjliga för mig för att underlätta mina möjligheter att få jobb?
  • Ludmila

   Har du masterexamen från ett svenskt universitet? I annat fall kanske du behöver värdera/validera (tillgodoräkna) din utbildning för att "översätta den" till en svensk examen. 

   Är du med i någon fackförening? med din bakgrund är det kanske Naturvetarna som är "din" fackförening. Om du är med i facket eller kommer att gå med, vänd dig även till facket. Exakt vad de kan göra för dig, är det svårt att säga. Kanske kan du söka anställning inom facket? De har ju en organisation som arbetar med fackliga frågor och anställer folk. Det är i alla fall ngt. att tänka på, kanske... Om inte annat, så har de en lista på Lediga jobb för naturvetarna >> på sin hemsida.

  • Emma

   Jag har en examen från Stockholms universitet. Masterexamen i biologi, inriktning molekylära livsvetenskaper inom växtfysiologi.

   Alla dessa yrkestitlar (forskningsassistent, doktorand, laboratorieingenjör, etc) som ni tipsar mig om, har jag sökt och får inga svar. Jag får endast jobb inom skolväsendet eller sådant som jag är totalt överkvalificerad för (telefonförsäljning och dylikt). Inom mitt faktiska fält får jag bara sommarjobb, inget annat.

   Därför antar jag att konkurrensen inom branschen jag är utbildad inom är för hård. Vilket i och för sig varnades för när jag började studera, men jag förstod inte vidden av problemet då. 

   Min fråga gällde: vem kan jag vända mig till för att få reda på vilka andra utbildningar med högre efterfrågan jag redan har "halvvägs" och därför inte behöver studera hela programmet? (Biomedicinsk analytiker, miljöskyddsinspektör, apotekare?)
   Kan jag vända mig till SYO på Stockholms universitet, trots att det är flera år sedan jag tog min examen där?

   Jag har arbetat flera år som obehörig lärare på gymnasiet, och försöker nu fly från att arbeta med grund- eller gymnasieskola. 

  • Anna Sommarjobbet kan leda till fortsättning. Känner flera fall då sommarjobb övergick - på sikt - in i tillsvidareanställning.
  • Anna Du får givetvis vända dig till studievägledare på alla lärosäten, däribland på Stockholms universitet. Dock är vår erfarenhet, tyvärr, den att det ges inte Förhandsbesked, utan de svar man får att "Sök till programmet, ex. Apotekarprogrammet eller BMA eller Miljöskyddsinspektör eller vilket program man nu är intresserad av, och om du blir ANTAGEN, ansök om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" och det är först då som man kan få svar om vilka delar av utbildningen som man kan slippa läsa. Det som utbildningsansvariga säger till oss är att det måste "i princip" vara samma kurs som man redan har betyg i; eller om det är en "valbar termin" inom programmet och då kan man tillgodoräkna sig den terminen, om man redan har kurser som passar in. Jättetråkigt att det inte finns färdiga lösningar eller kompletterande utbildningar på det sättet som du önskar/söker.
  • Anna Vet inte om det skulle passa dig, men se över andra utbildningsformer, ex. Folkhögskola och Yrkeshögskola - på folkhögskolorna är det folk som är över 18 år, alltså, vuxna, som läser och miljön/atmosfären är rätt annorlunda; det är inte omöjligt att du kan trivas med att jobba på en folkhögskola.
  • Emma Ja, jag har haft samma sommarjobb i ungefär 7 år. I form av lärarasssistent på en sommarkurs, som bara går i juni. Just det jobbet finns alltså inte ens resten av året.
  • Emma

   Kan ni snälla svara på min fråga istället: Hur tar jag reda på vilka kurser jag kan tillgodoräkna om jag skulle plugga till t ex biomedicinsk analytiker eller apotekare? Hur ser jobbsituationen ut där?

   Jag är mycket väl insatt i hur det ser ut för biologer, majoriteten av mina kursare har behövt göra något helt orelaterat eller plugga om, ni behöver inte tipsa mig om arbetsförmedlingen eller jobb jag redan sökt. Vänligen håll er till ämnet istället för att peppa mig till att göra det jag redan gör (dvs, söka alla jobb inom mitt fält). 

  • Daniel

   Vi på Fråga SYV är "allmänna vägledare" som vet "lite om mycket" men inte mycket om just högre naturvetenskapliga utbildningar; den kunskap som du efterfrågar, har tyvärr inte vi... suck! Du är mycket mer "Expert" på högre naturvetenskapliga utbildningar än vi här, på Fråga syv är. Vi vill hjälpa dig men jag tror tyvärr inte vi kan göra det. Det är alltså, fel forum för den typen av frågor, är jag rädd.

   Det enda jag kan tänka mig skriva som förhoppningsvis kan vara till hjälp - ta och jämför kursinnehåll (de kurser som du har godkända betyg i med de program som du tror är "liknande" din utbildning); om kurser har samma namn, då är det samma kurser och du ska inte behöva läsa om dem.
   Vilka kurser som läses inom olika program kan inte vara hemlig info; ligger den inte synlig på hemsidan, be de utbildningsansvariga ge dig den info (jag tror inte de kan vägra). Sedan blir det att söka och Komma in på programmet - man måste tyvärr konkurrera på "samma villkor"; jag tror dock att du kan få mycket högt resultat på högskoleprovet (med den utbildningsbakgrund som du har).

  • Daniel

   Ang. hur lätt eller svårt det - om några år - blir att få jobb inom olika yrken är det "gissningar",ingen vet ju det exakt. Man tror att det blir fortsatt god arbetsmarknad för Arbetsmiljöingenjörer, Biomedicinska analytiker, Data- och systemvetare, Dietister och Nutritionister, Djursjukskötare, Kemister, Matematiker och Statistiker (det är de Naturvetenskapliga yrken som har god framtida arbetsmarknadsprognos) men egentligen är det ju ingen som kan ge några garantier.

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Saga Stockholm SYV

  Hej Emma,
  den vanliga vägen är att man söker till det programmet, BMA-programmet, alltså - och när man är ANTAGEN, ansöker man om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" och får då svar om man kan hoppa över delar av programmet och i så fall vilka delar. Utbildningsansvariga brukar inte vilja ge några förhandsbesked, för att det är mycket jobb för dem, och sedan kanske personen inte ens kommer in, och då har de gjort mycket i onödan, tycker de. Men du får givetvis kontakta de institutioner som ger BMA-programmet och ställa din fråga direkt till dem.
  ****
  Du frågar också var man med din utbildning kan få jobb, förutom "skola".
  Jag tänker på t.ex avancerad administration - ex. som utbildningsadministratör inom högskola/universitet, kanske framförallt där utbildningar inom ditt område ges; även som studievägledare på de institutioner (det finns ännu inget krav på att SYV på högskolenivå ska ha just SYV-examen, utan arbetsgivare kan anställa vem de tycker passar bäst). Det är inte omöjligt för dig att få anställning som SYV på en gymnasieskola som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet - kanske i första hand spetsutbildning inom NA (för du är ju expert på det område), men du skriver "utanför skola"... då är det olika projekt som kan finnas eller som du kanske själv kan dra igång, tänker jag...
  Läroböcker för gymnasieelever som läser kurser i biologi, kemi och naturkunskap - någon skriver ju läröböckerna och så kommer det nya rön och de behöver revideras; det är inte helt "utanför skolan" men du vill kanske kika på det alternativet också.
  ***
  Känner du till www.matteboken.se - de erbjuder hjälp i matte; Mattecentrum driver Räknestugorna i ca 30 städer... jag tänker på att man skulle kunna utöka hjälpen till att ge den även inom andra naturvetenskapliga ämnen och i så fall kommer de behöva projektledare för det.

  Assistent inom forskning kanske du själv har tänkt på redan? Kika gärna på Forskarassistent > & Forskningsassistent >

  Jobben i Naturreservat och Naturparker
  kika ex. på yrkesbeskrivningar yrke/park-ranger > och Naturbevakare>

  Jag ska också kontakta några sakkunniga och hoppas kunna återkomma till dig inom kort!
  Vänligen

  S.

  SYV-besökare Syv SYV

  Biologer kan också bli egnaföretagare och t.ex driva konsultfirmor med biologisk inriktning.

  Exempel på arbetstitlar som man kan ha med grundutbildning "biolog" är bland annat: Etolog, Entomolog, Farmaceut, Geobiolog, Sinnesbiolog, Hydrobiolog,
  Beredningsfarmaceut, Djuransvarig, Forskare/mykolog, Ämneslärare, t.ex NO-lärare, Drug Safety Specialist, Research Scientist, Medical writer (medicinsk journalist), Toxicolog, Konsult inom natur och miljö, Miljöutredare, Molekylär biotekniker, Marinbiolog, Kommunekolog, Fiskerikonsulent, Fiskeribiolog, Fiskerikontrollant, Fiskerihandläggare, Miljö- och hälsoskyddsinformatör, Produktspecialist, Forskningsingenjör, Laboratorieingenjör, Vetenskaplig intendent, Museiintendent (museitjänsteman eIIer museipedagog), Forskare, Biträdande forskare, Forskarassistent, Forskningsrådgivare, Forskningssekreterare, Forskningskoordinator, Utbildningsadministratör (t.ex Institutionsadministratör på högskola/universitet), Studievägledare, Informatör, Laboratorieassistent, Miljösamordnare, Miljödirektör, Projektledare, Universitetslektor/högskolelärare, Utredare, Forskningskommunikatör, Clinical Operation Manager, Miljöinspektör, Miljökonsult (inom natur- och kulturvård), Product Safety Administrator/Safety Adviser Dangerous Goods, Ekolog, Samordnare Agenda 21, Laboratorieingenjör, Miljö & Hälsoskyddsinspektör, Näringsexpert (ex.i djurparken), Kustbevakare, Konditionskonnässör, Institutionstekniker, Vegetationskartör, Kvalitetschef, Limnolog, Miljövårdshandläggare, Reservatsförvaltare, Naturvårdshandläggare, Lantbrukskonsulent, Vattenekolog, Miljöchef, Miljöinspektör, Föreläsare, Naturvårdsbiolog, Förste Intendent, Rådgivare, Klinisk prövningsledare, Senior Research Assistant, Patentingenjör, Patentkonsult, Patentombud, Departementssekreterare, Radiokemiingenjör, Molekylärbiolog, Associate Scientist, Kvalitetsansvarig, Researcher: Sustainability & Environmental Stewardship, Skogskonsulent, Forskningsbiträde, Utredare/Laborant, Forensisk Generalist (forensiker), Project Advisor, Näringslivsutvecklare, Tekniskt ansvarig för analysinstrumnet inom kromatografi, Säkerhets- och kvalitetsansvarig, Marknadskommunikatör, Projektledare i skogskemi, Senior Systems Developer/Competence manager, Mikrobiolog, Medicinsk mikrobioIog, Naturvårdshandläggare, Rektor, Akvarietekniker, Miljö- och kvalitetschef, Asepttekniker, Medical Affair Manager.

   

  Du frågade också om miljö och hälsoskyddsinspektören.

  Du får fråga en studievägledare på de institutioner där den utbildningen ges; det är möjligt att du är behörig för masterprogram miljö och hälsskydd, det är yrkesinriktad utbildning som hjälper de som vill vara miljöinspektörer. Nedan - länk - till beskrivningen av utbildningen på Göteborgs Universietet_ 

  https://www.google.com/url?q=https://science.gu.se/utbildning/kurser-program/Miljo-_och_halsoskydd&source=gmail&ust=1550948600670000&usg=AFQjCNGQOLgvzh09qzg13wnX7yjPLDwNQQ">https://science.gu.se/utbildning/kurser-program/Miljo-_och_halsoskydd

  Det kan hända att du egentligen behöver just gå den ES2408 kursen.

  Förkunskapskrav:

  Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik). 

  Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap. 

  Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap.

   Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program. 

  Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap.

   För alla fem alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

  Daniel Larsson SYV

  hej Emma,
  jag vill råda dig kika på några Yrkeshögskoleutbildningar, ex. hvilan-utbildning/konsulterande-arborist-european-tree-technician som går på distans på halvtid under 2 terminer.
  Eller vasterbergslagens-utbildningscentrum-vbu/miljo-och-va-teknik-ludvika - som också går på distans, men då på 100% och under 2 år.
  Just Yrkeshögskoleutbildningar är kända för att snabbt ge jobb! Detta pga flera anledningar: de är mycket inriktade på just Arbetsmarknadens behov och innehåller ofta Praktik och man får ofta jobb på sin praktikplats eller via den.

  På tal om praktik, om du skulle kunna komma in på Praktik på någon arbetsplats - kanske med hjälpa av Arbetsförmedlingen, så kanske de blir en väg in i jobbet!
  Hälsningar

  D:

  hej, du skriver i din kommentar: Min fråga gällde: vem kan jag vända mig till för att få reda på vilka andra utbildningar med högre efterfrågan jag redan har "halvvägs" och därför inte behöver studera hela programmet? (Biomedicinsk analytiker, miljöskyddsinspektör, apotekare?) - och här tänker jag så här: jämför kursinnehåll (de kurser som du har godkända betyg i med de program som du tror är "liknande" din utbildning); om kurser har samma namn, då är det samma kurser och du ska inte behöva läsa om dem. Vilka kurser som läses inom olika program kan inte vara hemlig info; ligger den inte synlig på hemsidan, be de utbildningsansvariga ge dig den info (jag tror inte de kan vägra).
  Sedan blir det att söka och Komma in på programmet - man måste tyvärr konkurrera på "samma villkor"; jag tror dock att du kan få mycket högt resultat på högskoleprovet (med den utbildningsbakgrund som du har).
  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar

  • Maria 18 år

   Kan jag komma in på civilingenjörsutbildningen med 19,27?

   Hej! Jag har sökt till civilingenjörsutbildningarna på LTH och hoppas få komma in på ett av mina fyra högsta val! (Maskinteknik, Kemiteknik, Datateknik samt Väg och Vatten) Dock har mina slutbetyg inte gått som förväntat och jag hamnade på 19,27 med meritpoängen inräknade. Mina högskolepoäng...

   Milla SYV: Antagningsgränser kan ändras. Ingen kan veta på förhand. Vi håller tummarna!
  • Madelen 19 år

   Hoppa av högskola, vad händer?

   Hej, jag undrar hur det ligger till om man väljer att börja på en linje på högskolan som är på 3 år, för att sedan hoppa av efter ett år med betyg i kurserna man läst. Behöver man då läsa om dessa kurser om man väljer att fortsätta utbildningen eller "startar" man där man slutade? Behöver man...

   Milla SYV: Det rekommenderas att läsa hela programmet ”på en gång”, därför att det ej går att garantera att kunna återvända senare ... anledning kan t.ex vara att innehåll i... Läs hela svaret
  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga