Emma 30 år
  Jag har en masterexamen i biologi, vilket inkluderar kurser i bland annat kemi, genetik, zoofysiologi, cellbiologi osv.
  Jag har svårt att få jobb med min examen, men ser att det eftersöks många biomedicinska analytiker. Är det möjligt för mig att räkna in en del kurser från min nuvarande utbildning, komplettera för att bli biomedicinsk analytiker?
  Vem bör jag ta kontakt med för att fortsätta på denna bana?
  Finns det några möjligheter att läsa detta på deltid eller distans, då mitt csn är slut?

  Vilka andra banor, förutom lärare, vore möjliga för mig för att underlätta mina möjligheter att få jobb?
  • Ludmila

   Har du masterexamen från ett svenskt universitet? I annat fall kanske du behöver värdera/validera (tillgodoräkna) din utbildning för att "översätta den" till en svensk examen. 

   Är du med i någon fackförening? med din bakgrund är det kanske Naturvetarna som är "din" fackförening. Om du är med i facket eller kommer att gå med, vänd dig även till facket. Exakt vad de kan göra för dig, är det svårt att säga. Kanske kan du söka anställning inom facket? De har ju en organisation som arbetar med fackliga frågor och anställer folk. Det är i alla fall ngt. att tänka på, kanske... Om inte annat, så har de en lista på Lediga jobb för naturvetarna >> på sin hemsida.

  • Emma

   Jag har en examen från Stockholms universitet. Masterexamen i biologi, inriktning molekylära livsvetenskaper inom växtfysiologi.

   Alla dessa yrkestitlar (forskningsassistent, doktorand, laboratorieingenjör, etc) som ni tipsar mig om, har jag sökt och får inga svar. Jag får endast jobb inom skolväsendet eller sådant som jag är totalt överkvalificerad för (telefonförsäljning och dylikt). Inom mitt faktiska fält får jag bara sommarjobb, inget annat.

   Därför antar jag att konkurrensen inom branschen jag är utbildad inom är för hård. Vilket i och för sig varnades för när jag började studera, men jag förstod inte vidden av problemet då. 

   Min fråga gällde: vem kan jag vända mig till för att få reda på vilka andra utbildningar med högre efterfrågan jag redan har "halvvägs" och därför inte behöver studera hela programmet? (Biomedicinsk analytiker, miljöskyddsinspektör, apotekare?)
   Kan jag vända mig till SYO på Stockholms universitet, trots att det är flera år sedan jag tog min examen där?

   Jag har arbetat flera år som obehörig lärare på gymnasiet, och försöker nu fly från att arbeta med grund- eller gymnasieskola. 

  • Anna Sommarjobbet kan leda till fortsättning. Känner flera fall då sommarjobb övergick - på sikt - in i tillsvidareanställning.
  • Anna Du får givetvis vända dig till studievägledare på alla lärosäten, däribland på Stockholms universitet. Dock är vår erfarenhet, tyvärr, den att det ges inte Förhandsbesked, utan de svar man får att "Sök till programmet, ex. Apotekarprogrammet eller BMA eller Miljöskyddsinspektör eller vilket program man nu är intresserad av, och om du blir ANTAGEN, ansök om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" och det är först då som man kan få svar om vilka delar av utbildningen som man kan slippa läsa. Det som utbildningsansvariga säger till oss är att det måste "i princip" vara samma kurs som man redan har betyg i; eller om det är en "valbar termin" inom programmet och då kan man tillgodoräkna sig den terminen, om man redan har kurser som passar in. Jättetråkigt att det inte finns färdiga lösningar eller kompletterande utbildningar på det sättet som du önskar/söker.
  • Anna Vet inte om det skulle passa dig, men se över andra utbildningsformer, ex. Folkhögskola och Yrkeshögskola - på folkhögskolorna är det folk som är över 18 år, alltså, vuxna, som läser och miljön/atmosfären är rätt annorlunda; det är inte omöjligt att du kan trivas med att jobba på en folkhögskola.
  • Emma Ja, jag har haft samma sommarjobb i ungefär 7 år. I form av lärarasssistent på en sommarkurs, som bara går i juni. Just det jobbet finns alltså inte ens resten av året.
  • Emma

   Kan ni snälla svara på min fråga istället: Hur tar jag reda på vilka kurser jag kan tillgodoräkna om jag skulle plugga till t ex biomedicinsk analytiker eller apotekare? Hur ser jobbsituationen ut där?

   Jag är mycket väl insatt i hur det ser ut för biologer, majoriteten av mina kursare har behövt göra något helt orelaterat eller plugga om, ni behöver inte tipsa mig om arbetsförmedlingen eller jobb jag redan sökt. Vänligen håll er till ämnet istället för att peppa mig till att göra det jag redan gör (dvs, söka alla jobb inom mitt fält). 

  • Daniel

   Vi på Fråga SYV är "allmänna vägledare" som vet "lite om mycket" men inte mycket om just högre naturvetenskapliga utbildningar; den kunskap som du efterfrågar, har tyvärr inte vi... suck! Du är mycket mer "Expert" på högre naturvetenskapliga utbildningar än vi här, på Fråga syv är. Vi vill hjälpa dig men jag tror tyvärr inte vi kan göra det. Det är alltså, fel forum för den typen av frågor, är jag rädd.

   Det enda jag kan tänka mig skriva som förhoppningsvis kan vara till hjälp - ta och jämför kursinnehåll (de kurser som du har godkända betyg i med de program som du tror är "liknande" din utbildning); om kurser har samma namn, då är det samma kurser och du ska inte behöva läsa om dem.
   Vilka kurser som läses inom olika program kan inte vara hemlig info; ligger den inte synlig på hemsidan, be de utbildningsansvariga ge dig den info (jag tror inte de kan vägra). Sedan blir det att söka och Komma in på programmet - man måste tyvärr konkurrera på "samma villkor"; jag tror dock att du kan få mycket högt resultat på högskoleprovet (med den utbildningsbakgrund som du har).

  • Daniel

   Ang. hur lätt eller svårt det - om några år - blir att få jobb inom olika yrken är det "gissningar",ingen vet ju det exakt. Man tror att det blir fortsatt god arbetsmarknad för Arbetsmiljöingenjörer, Biomedicinska analytiker, Data- och systemvetare, Dietister och Nutritionister, Djursjukskötare, Kemister, Matematiker och Statistiker (det är de Naturvetenskapliga yrken som har god framtida arbetsmarknadsprognos) men egentligen är det ju ingen som kan ge några garantier.

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Saga Stockholm SYV

  Hej Emma,
  den vanliga vägen är att man söker till det programmet, BMA-programmet, alltså - och när man är ANTAGEN, ansöker man om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" och får då svar om man kan hoppa över delar av programmet och i så fall vilka delar. Utbildningsansvariga brukar inte vilja ge några förhandsbesked, för att det är mycket jobb för dem, och sedan kanske personen inte ens kommer in, och då har de gjort mycket i onödan, tycker de. Men du får givetvis kontakta de institutioner som ger BMA-programmet och ställa din fråga direkt till dem.
  ****
  Du frågar också var man med din utbildning kan få jobb, förutom "skola".
  Jag tänker på t.ex avancerad administration - ex. som utbildningsadministratör inom högskola/universitet, kanske framförallt där utbildningar inom ditt område ges; även som studievägledare på de institutioner (det finns ännu inget krav på att SYV på högskolenivå ska ha just SYV-examen, utan arbetsgivare kan anställa vem de tycker passar bäst). Det är inte omöjligt för dig att få anställning som SYV på en gymnasieskola som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet - kanske i första hand spetsutbildning inom NA (för du är ju expert på det område), men du skriver "utanför skola"... då är det olika projekt som kan finnas eller som du kanske själv kan dra igång, tänker jag...
  Läroböcker för gymnasieelever som läser kurser i biologi, kemi och naturkunskap - någon skriver ju läröböckerna och så kommer det nya rön och de behöver revideras; det är inte helt "utanför skolan" men du vill kanske kika på det alternativet också.
  ***
  Känner du till www.matteboken.se - de erbjuder hjälp i matte; Mattecentrum driver Räknestugorna i ca 30 städer... jag tänker på att man skulle kunna utöka hjälpen till att ge den även inom andra naturvetenskapliga ämnen och i så fall kommer de behöva projektledare för det.

  Assistent inom forskning kanske du själv har tänkt på redan? Kika gärna på Forskarassistent > & Forskningsassistent >

  Jobben i Naturreservat och Naturparker
  kika ex. på yrkesbeskrivningar yrke/park-ranger > och Naturbevakare>

  Jag ska också kontakta några sakkunniga och hoppas kunna återkomma till dig inom kort!
  Vänligen

  S.

  SYV-besökare Syv SYV

  Biologer kan också bli egnaföretagare och t.ex driva konsultfirmor med biologisk inriktning.

  Exempel på arbetstitlar som man kan ha med grundutbildning "biolog" är bland annat: Etolog, Entomolog, Farmaceut, Geobiolog, Sinnesbiolog, Hydrobiolog,
  Beredningsfarmaceut, Djuransvarig, Forskare/mykolog, Ämneslärare, t.ex NO-lärare, Drug Safety Specialist, Research Scientist, Medical writer (medicinsk journalist), Toxicolog, Konsult inom natur och miljö, Miljöutredare, Molekylär biotekniker, Marinbiolog, Kommunekolog, Fiskerikonsulent, Fiskeribiolog, Fiskerikontrollant, Fiskerihandläggare, Miljö- och hälsoskyddsinformatör, Produktspecialist, Forskningsingenjör, Laboratorieingenjör, Vetenskaplig intendent, Museiintendent (museitjänsteman eIIer museipedagog), Forskare, Biträdande forskare, Forskarassistent, Forskningsrådgivare, Forskningssekreterare, Forskningskoordinator, Utbildningsadministratör (t.ex Institutionsadministratör på högskola/universitet), Studievägledare, Informatör, Laboratorieassistent, Miljösamordnare, Miljödirektör, Projektledare, Universitetslektor/högskolelärare, Utredare, Forskningskommunikatör, Clinical Operation Manager, Miljöinspektör, Miljökonsult (inom natur- och kulturvård), Product Safety Administrator/Safety Adviser Dangerous Goods, Ekolog, Samordnare Agenda 21, Laboratorieingenjör, Miljö & Hälsoskyddsinspektör, Näringsexpert (ex.i djurparken), Kustbevakare, Konditionskonnässör, Institutionstekniker, Vegetationskartör, Kvalitetschef, Limnolog, Miljövårdshandläggare, Reservatsförvaltare, Naturvårdshandläggare, Lantbrukskonsulent, Vattenekolog, Miljöchef, Miljöinspektör, Föreläsare, Naturvårdsbiolog, Förste Intendent, Rådgivare, Klinisk prövningsledare, Senior Research Assistant, Patentingenjör, Patentkonsult, Patentombud, Departementssekreterare, Radiokemiingenjör, Molekylärbiolog, Associate Scientist, Kvalitetsansvarig, Researcher: Sustainability & Environmental Stewardship, Skogskonsulent, Forskningsbiträde, Utredare/Laborant, Forensisk Generalist (forensiker), Project Advisor, Näringslivsutvecklare, Tekniskt ansvarig för analysinstrumnet inom kromatografi, Säkerhets- och kvalitetsansvarig, Marknadskommunikatör, Projektledare i skogskemi, Senior Systems Developer/Competence manager, Mikrobiolog, Medicinsk mikrobioIog, Naturvårdshandläggare, Rektor, Akvarietekniker, Miljö- och kvalitetschef, Asepttekniker, Medical Affair Manager.

   

  Du frågade också om miljö och hälsoskyddsinspektören.

  Du får fråga en studievägledare på de institutioner där den utbildningen ges; det är möjligt att du är behörig för masterprogram miljö och hälsskydd, det är yrkesinriktad utbildning som hjälper de som vill vara miljöinspektörer. Nedan - länk - till beskrivningen av utbildningen på Göteborgs Universietet_ 

  https://www.google.com/url?q=https://science.gu.se/utbildning/kurser-program/Miljo-_och_halsoskydd&source=gmail&ust=1550948600670000&usg=AFQjCNGQOLgvzh09qzg13wnX7yjPLDwNQQ">https://science.gu.se/utbildning/kurser-program/Miljo-_och_halsoskydd

  Det kan hända att du egentligen behöver just gå den ES2408 kursen.

  Förkunskapskrav:

  Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik). 

  Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap. 

  Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap.

   Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program. 

  Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap.

   För alla fem alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

  Daniel Larsson SYV

  hej Emma,
  jag vill råda dig kika på några Yrkeshögskoleutbildningar, ex. hvilan-utbildning/konsulterande-arborist-european-tree-technician som går på distans på halvtid under 2 terminer.
  Eller vasterbergslagens-utbildningscentrum-vbu/miljo-och-va-teknik-ludvika - som också går på distans, men då på 100% och under 2 år.
  Just Yrkeshögskoleutbildningar är kända för att snabbt ge jobb! Detta pga flera anledningar: de är mycket inriktade på just Arbetsmarknadens behov och innehåller ofta Praktik och man får ofta jobb på sin praktikplats eller via den.

  På tal om praktik, om du skulle kunna komma in på Praktik på någon arbetsplats - kanske med hjälpa av Arbetsförmedlingen, så kanske de blir en väg in i jobbet!
  Hälsningar

  D:

  hej, du skriver i din kommentar: Min fråga gällde: vem kan jag vända mig till för att få reda på vilka andra utbildningar med högre efterfrågan jag redan har "halvvägs" och därför inte behöver studera hela programmet? (Biomedicinsk analytiker, miljöskyddsinspektör, apotekare?) - och här tänker jag så här: jämför kursinnehåll (de kurser som du har godkända betyg i med de program som du tror är "liknande" din utbildning); om kurser har samma namn, då är det samma kurser och du ska inte behöva läsa om dem. Vilka kurser som läses inom olika program kan inte vara hemlig info; ligger den inte synlig på hemsidan, be de utbildningsansvariga ge dig den info (jag tror inte de kan vägra).
  Sedan blir det att söka och Komma in på programmet - man måste tyvärr konkurrera på "samma villkor"; jag tror dock att du kan få mycket högt resultat på högskoleprovet (med den utbildningsbakgrund som du har).
  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar

  • Kevin 18 år

   Byta gymnasie och linje i/efter åk 2?

   Jag går just nu mitt andra år i gymnasiet och börjar 3an efter somaren. Jag läser samhälle beteende. har länge funderat på byta linje till bygg eller annat praktiskt ämne då de teoretiska inte funkar så bra för mig. Är det svårt att byta såhär nära slutet? Vilka kurser måste jag läsa på...

   Anna SYV: Hej Kevin, till och med det året när du fyller 19 år får du söka om till årskurs 1 på gymnasiet; senare - från 1 juli det kalenderåret som du fyller 20 år, kommer... Läs hela svaret
  • Donna 28 år

   jobba som ekonomisk biståndshandläggare ?

   Hej, jag vill gärna jobba som ekonomisk biståndshandläggare och har sökt utbildningar nu. Har satt samhällsförändring och socialhållbarhet som 1 och socionom som 2 men är lite kluven på om jag ska byta plats på dom ? Vad är skillanden mellan utbildningar ? Kan jag jobba som ekonmisk...

   Anna SYV: Hej Donna,om du i din fråga menar det här programmet - samhallsforandring-och-social-hallbarhet på HH, då leder det programmet till kandidatexamen i sociologi. Man blir alltså en sociolog... Läs hela svaret
  • Camilla 47 år

   Behörighet i matte?

   Hej igen, Min son går ut El- och Energiprogrammet på IT gymnasiet med tillvalet högskolepaketet men kommer behöva komplettera med en högre mattenivå på komvux för att vara behörig till vissa linjer. Vill bara höra vilken nivå man har i matematik, engelska och svenska om man har...

   Anna SYV: Hej Camilla,i grundläggande behörighet till högskolestudier ingår ha godkända betyg i svenska (eller SAS, svenska som andraspråk 1, 2 och 3; Engelska 5 och 6 och Matematik 1). Högre matte än... Läs hela svaret
  • Julia 19 år

   Hur ska jag göra?

   Hej! Jag går sista året på en praktisk linje och jag har depression och den blir bara sämre. förr var jag alltid i skolan och på praktiken men nu orkar jag inte ens ta mig upp ur sängen. Har vart borta i 2 veckor om inte mer nu och dom på min skola vet varför jag är hemma även dom på praktiken...

   Daniel Larsson: Hej Julia,tråkigt att du mår dåligt. Bra att du har medicinering och kommer få träffa personal på vuxenpsyk, som du skriver i din fråga - då hoppas vi du får rätt behandling och... Läs hela svaret
  • Camilla 47 år

   Särskild behörighet till Frond-end Developer 2 årig Nackademin?

   Hej Vet du vad som behövs för särskild behörighet (eller meritpoäng) för ansökan till Frond-end Developer 2-årig på Nackademin när man gått El- och Energiprogrammet med tillval högskolepaketet samt läst Programmering 1?

   Daniel Larsson: Hej Camilla, om det är den här utbildning du menar, utbildning/nackademin/frontend-utvecklare-solna då är behörighetskraven följande: som man ska tolka på... Läs hela svaret
  • Daniela 33 år

   Kan man bli förskollärare på annat sätt än via förskollärarprogrammet?

   Hej, som rubriken lyder så undrar jag om man i Sverige idag kan bli förskollärare (få ut legitimation) på annat sätt än genom att läsa förskollärarprogrammet? Jag har av en kollega hört att LiU har i alla fall förut haft ett årigt program (som man läste på 2 år på halvtid) - påbyggnad, alltså -...

   Daniel Larsson: hej Daniela!om du inte hittar en utbildning på LiU, linköpings universitet, kan du ex. ringa till studievägledare på det lärosäte - tel.nr 013-282088... Läs hela svaret
  • Emma 39 år

   Vilka kurser kan man bygga på en YH-utbildning inom vatten och miljö?

   Jag har tagit examen i vatten och miljöteknik, YH-utbildning. Jag har haft ett kort vikariat som drifttekniker, men har hela tiden velat jobba mer mot vatten och natur-hållet! Nu funderar jag vad som kan krävas för att kunna söka jobb som konsult eller liknande inom detta område? Och vilka...

   Anna SYV: Hej Emma,kika på följande utbildningar:en yrkeshögskoleutbildning - miljö-och-förorenade-områden På högskolenivåKURSERen kurs Miljö-... Läs hela svaret
  • Camilla 47 år

   Komplettering i matematik och fysik, vilka komvuxkurser?

   Hej, skickar en fråga på min sons vägnar som går ut El- och Energiprogrammet nu i vår på IT gymnasiet Sundbyberg. Han vill studera vidare i höst och målet är Spelutvecklingsprogrammet på Skövde högskola. Han har högskolebehörighet men har hört att han behöver komplettera matematiken till en...

   Anna SYV: Hej Camilla! Då det finns ett antal olika inriktningar på programmet som har Olika behörighetskrav och på några av dem även krävs att göra Arbetsprover -... Läs hela svaret
  • Camilla år

   Ofullständigt betyg från grundskolan?

   Hej vår dotter kommer inte få ett fullständigt godkänt betyg i kärnämnena engelska och matte. Hon är väldigt bestämd med vilken utbildning hon vill gå ( restaurang Grilliska i Sundbyberg) och vill inte gå motsvarande i Globen. Vad kan göra för att få komplett betyg? Vad finns det för olika...

   Anna SYV: Hej Camilla, enligt våra uppgifter är det möjligt att Grillska-gymnasiet-i-sundbyberg kommer att erbjuda även en >> ny utbildning som kommer starta från 1 juli 2019 - Programinriktat... Läs hela svaret
  • Mohammad 24 år

   Får jag studera Bastermin och Basår vid önskan till läkarprogrammet?

   Hej! Mitt namn är Mohammad Al Soboh. Jag har en fråga om jag har rätt att studera Bastermin eller basår vid önskan till läkarprogrammet. Själv har jag en utländsk gymnasieutbildning av mitt hemland Syrien. jag fick bedömning av UHR. Jag fick ( Matte 4, Bilogi 2, Kemi 1, Fysik 1) Jag är...

   Anna SYV: Hej Mohammad Al Soboh,det ges inte garantiplatser till Läkarprogrammet, oavsett om man läser basår, bastermin, kompletterar på Komvux eller har omdöme från... Läs hela svaret
  • David 17 år

   Hur mycket förkunskaper krävs för att läsa moderna språk 3?

   Hej, Jag går första året på teknikprogrammet och funderar på att lägga till tyska 3 i tvåan. Jag läste tyska i grundskolan men gick ut med F i ämnet då jag var väldigt skoltrött i nian. Jag vill fortfarande lära mig tyska...

   Anna SYV: Hej David,fråga på din skola om tyskläraren kan ge dig nivåbedömningstest (typ - slutprovet i Tyska 2 - så du kan se om du har förkunskaper inför Tyska... Läs hela svaret
  • Daniel 21 år

   Räknas en meritkurs från komvux in i betyget om man har fått F i det?

   Hej! Jag har läst Matematik 3 på komvux men fick F i den kursen och vill läsa Juristprogrammet på universitet. Räknas det betyget in i mitt meritvärde med tanke på att det är en meritkurs och juristprogrammet har ju krav på grundläggande behörighet, har redan läst matematik 2 med det var under...

   Anna SYV: Hej Daniel, om du när du slutade gymnasiet fick Examensbevis (ej Studiebevis) från ett högskoleförberedande gymnasieprogram, då kan inte studier på komvux... Läs hela svaret
  • Lisa 16 år

   Speciella inriktningar restaurang?

   Vad finns det för speciella inriktningar inom restaurang och livsmedel i Sverige?

   Anna SYV: Hejsan, Om du menar nationella inriktningar på RL - så finns det 3 stycken; läs gärna om RL-programmet och dess inriktningar på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/RL Du får gärna... Läs hela svaret
  • Lana 23 år

   Hur ska jämförelsetal höja?

   Hej! Hur ska jag höja mitt jämförelsetal ? Jag har ett gymnasiet examen med alla behöriga ämne och 2, 5 merit poäng? Är prövningar det enda sättet ? MVH

   Anna SYV: Hej Lana,om du har max i merit, som är 2,5 och har även alla betyg som krävs för särskild behörighet till just "din hgskoleutbildning", är det i praktiken - i princip - endast Prövningar i... Läs hela svaret
  • Daniel 26 år

   Hur kan jag jag bli psykolog utan att behöva ta högskoleprov?

   Jag vill gärna bli psykolog men jag har inte mattematik färdigheterna för högskoleprovet eller betygen från gymnasiet för att komma in. Hur kan jag bli psykolog på annat sett? kurser?

   Anna SYV: Hej Daniel,i Sverige är Psykolog ett av de "legitimationsyrken" vilket betyder att man får inte kalla sig för psykolog eller jobba som psykolog om man ej har legitimation.... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga