Emma 20 år
  Hej!

  Jag läste det estetiska programmet på gymnasiet och gick ut med ett F i matematik 2b. Nu i höstas har jag läst upp både matemetik 2b och matematik 3b och fått betyg i båda kurserna på komvux för att få behörighet till att söka ett naturvetenskapligt basår, och sedan dess har jag ite lagt så mycket mer tanke på det. Nu när det närmar sig sökning till folkhögskolor/skolor så undrar jag egentligen vad som hände med de betygen? Har de lagts in någonstans automatiskt eller hur söker jag till folkis/högskola med mina komvux-betyg? Kommer de kunna se att jag fått betyg i kurserna på komvux eller hur ska jag göra?
  • Anna för att svara rätt på din fråga måste man veta om du har fått Studiebevis eller Examensbevis från gymnasiet. Det är 2 helt olika situationer och olika regler gäller.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,
  det finns BEDA - gemensam betygsdatabas, men det är inte alla skolor som är anslutna och även om skolan är ansluten, så är det inte alltid det funkar... så det är alltid bra att ha sina betyg på "papper" i Original (i säker förvar) och ta några kopior och Vidimera dem.
  Man vidimerar betygskopior i Sverige genom att Antingen få kopiorna "stämplade" på Komvux eller annan organisation som t.ex Arbetsförmedlingen eller Medborgarkontoret (som kan finnas på ett Bibliotek eller i ett Folkets hus) där hen som har "stämplat" kopian även skriver sitt namn och tel.nr
  eller
  genom att två oberoende vittnen skriver "Kopians överensstämmelse med originalet intygas av..." och så sitt namn, underskrift och tel.nr.
  Om man skickar in kopior när man söker, måste man alltid vara beredd att visa upp Originalbetyget, om så krävs av de utbildningsansvariga/antagningsgruppen.
  Vi avråder från att skicka iväg eller lämna ifrån sig originalbetygen.
  Vidimerade kopior är giltiga "som om de vore original".

  Svara ang. om du på gymnasiet fick Examensbevis eller Studiebevis, så kan jag ge dig ett bättre svar.

  mvh

  ANNA

  Om man söker till basåret på högskola/universitet, måste man ha Examensbevis.
  ***
  Söker man till en folkhögskola, ska det inte krävas ngt. examensbevis, utan det borde gå bra att söka även med Studiebeviset (för att folkhögskola är inte en Högskola/Universitet, utan "motsvarande gymnasiet" kan man säga... fast det kan även finnas Eftergymnasiala utbildningar på folkhögskolorna också, ex. Fritidsledarutbildningar är eftergymnasiala och just till dem kan Examenbevis krävas; men för Nat.vet.basår på en folhögskola borde inte examensbevis krävas... fast bäst är det att höra med just den "aktuella folkhögskola" som kanske införde sina "lokala regler").

  • Emma Okej tack! Från gymnasiet har jag ett examensbevis!
  • Anna Om du har examensbevis och kurser som du fick betyg i Efter gymnasiet; då ser du när du har skapat inloggning på www.antagning.se (antagning till högskoleutbildningar i Sverige) på "mina sidor" där om ditt examensbevis och/eller de nya betygen du fick på komvux syns. Om de inte syns, laddar du upp dem själv. - Vid ansökan till folkhögskoleutbildning, följ de instruktioner som finns på den aktuella folkhögskolans hemsida.

  Frågor och svar

  • Maria 18 år

   Kan jag komma in på civilingenjörsutbildningen med 19,27?

   Hej! Jag har sökt till civilingenjörsutbildningarna på LTH och hoppas få komma in på ett av mina fyra högsta val! (Maskinteknik, Kemiteknik, Datateknik samt Väg och Vatten) Dock har mina slutbetyg inte gått som förväntat och jag hamnade på 19,27 med meritpoängen inräknade. Mina högskolepoäng...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Madelen 19 år

   Hoppa av högskola, vad händer?

   Hej, jag undrar hur det ligger till om man väljer att börja på en linje på högskolan som är på 3 år, för att sedan hoppa av efter ett år med betyg i kurserna man läst. Behöver man då läsa om dessa kurser om man väljer att fortsätta utbildningen eller "startar" man där man slutade? Behöver man...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga