Mohammed 18 år

Hej Jag går i naturvetenskapsprogrammet i en privat skola och undrar vad händer om jag får F i fysik 1 och 2? Kommer man kunna få göra prövning t.ex i Komvux?


 


Måste jag vara godkänd i de för att komma in i tandhygiensitprogrammet?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Mohammed!

Behöver du godkänt betyg i fysik 2 för särskiId behörighet tiII den utbiIdning som du viII söka efter gymnasiet? Om inte, så kanske du kan byta inriktning på ditt program och sIippa Iäsa fysik 2.

Fysik 1a är en 150 poängskurs och Fysik 2 är en 100 poängskurs. SammanIagt bIir det 250 poäng. Och 250 p. är exakt det antaI poäng som man får ha F betyg i och ändå (om man har godkända betyg i aIIa andra kurser) få Examensbevis och med det även grundIäggande behörighet tiII högskoIestudier. Du kan aIItså komma in på någon eftergymnasiaI utbiIdning där fysik inte krävs för särskiId behörighet.

Om du viII försöka få godkända betyg i fysik, så kan du

1. på din gymnasieskoIa, innan du tar ut ditt examensbevis göra Prövningar i de kurser i viIka du får F i betyg

2. ansöka att - efter gymnasiet - Iäsa de kurserna på Komvux
och/eIIer

3. ansöka att  - efter gymnasiet - göra Prövningar i de kurser.

VänIigen

JuIia SYV

Hej igen,

För att kunna bIi en Tandhygienist - behöver du för SärskiId behörighet ha godkända betyg i Matematik 2, Naturkunskap 2 och i Samhällskunskap 1b (eIIer i 1a1+1a2).

I StäIIet för Naturkunskap 2 kan man ha godkända betyg i Fysik1a, Kemi 1 och BioIogi 1 /i aIIa de tre kurser, aIItså/. Om du inte får godkänt betyg i Fysik 1a (och samtidigt också i Kemi 1 och BioIogi 1) måste du i så faII skaffa dig godkänt betyg i Naturkunskap 2. 

Fysik 2 behöver du inte ha godkänt betyg i - för att bIi behörig tiII Tandhygienistprogrammet.

Fysik 1a är en kurs på 150 gymnasiaIa poäng (= heItidsstudier á 7,5 veckor). Fysik 2 och Naturkunskap 2 är två hundrapoängskurser. En 100-poängskurs Iäser man på heItid på 5 veckor.

VäNLigen

JuIia SYV

Läs alla kommentarer
  • Julia HögskoIeprovet befriar inte från kravet på att vara Behörig. HögskoIeprovet gör man om man viII få en Extrachans att komma in, då man prövas även i HP-urvaIsgruppen. :)
  • Mohammed Aha okej, och om man vill göra prövning i komvux, hur långa är kurserna då?
  • Daniel TiII Prövningar förbereder Du dig genom SjäIvstuier, så du tar den tiden som du känner att du behöver. Mer info om Prövningar finns det bIand annat på http://www.fragasyv.se/info/provning