Clara 18 år
Hej!
Jag är i Spanien det här året med UHR:s Ettårsprogrammet och höjer därför min nivå i spanska varje dag. Här har jag även börjat läsa franska och eftersom jag är i en rätt liten grupp med tjejer som talar franska mer eller mindre flytande så går utvecklingen fort även i det språket.

Jag har gått ut 2:an i Sverige och går just nu i spanskt gymnasium men utan att bli bedömd. Nästa år när utbytet är klart kommer jag läsa även 3:an i Sverige på samma gymnasium som jag gick på innan jag åkte.

När jag kommer tillbaka till Sverige är tanken att jag ska göra prövning i spanska 5 och eventuellt även franska 1 och 2, kanske till och med 3,4. Hur jag vill göra är dock helt upp till mig själv. Jag har sökt runt här på fragasyv.se och även på skolverkets hemsida för att försöka få klart för mig vad jag faktiskt har att vinna på att göra de här prövningarna, hur de kan påverka mitt betyg osv.

De här extrakurserna skulle ju då innebära att jag "läser" mer än 2500 gymnasiepoäng och skulle därmed räknas som U-kurser. Som jag fattat det räknas inte betyg från U-kurser in i jämförelsetalet om de inte krävs för behörighet eller ger meritpoäng. I "vanliga fall" ger ju kurserna i moderna språk meritpoäng men jag har full meritpoäng även utan de kurser som nämnts. Så kommer betygen från prövningarna att räknas för mig ändå även om de inte ger mig några meritpoäng?

Och sedan vore det jätteuppskattat om någon bara kunde förklara för mig varför jag borde/inte borde göra prövning i de här kurserna. Vad finns det för för- och nackdelar? Är det något speciellt jag borde tänka på?

Tacksam för svar!

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Clara,

det stämmer att man kan max få 2,5 i merit och att U-kurser, utökade, extrakurser - räknas in i jämförelsetal endast om de ger Meritpoäng eller om de krävs för Särskild behörighet för just den högskoleutbildning som du söker "just då".

Varje prövning kostar 500 kr.; det år också svårt att hitta var man kan göra dem. Jag är inte heller säker att du har rätt att göra prövningar innan du tar ut ditt Examensbevis.
Efter det att du tar ut ditt examensbevis, kan du göra prövningar (om du hittar var du kan göra dem - det ju också lärarbrist i hela Sverige!!! tyvärr...).

Men innan du tar ut ditt examensbevis, så är du "gymnasieelev" och gymnasieelever kan endast göra prövningar på sin egna gymnasieskola och Rätt att göra prövning har gymnasieelev endast i 2 fall

- om hen fick F i en kurs hen läste på sin gymnasieskola;

eller
- om kursen finns inskriven i Elevens Individuella studieplan men elever ej fick möjlighet att läsa kursen (ofta pga sjukdom eller att läraren ej fanns att tillgå).

Så - summan av "kardemumman" är att:
jag tror inte du har rätt att göra prövningar INNAN du får ut ditt examensbevis; får du full merit, behöver du inte betyg i extra kurser i moderna språk; men det är jättebra att du skaffar dig extramycket språkkunskaper!

Bästa hälsningar

ANNA

Läs alla kommentarer
  • Julia En liten men Viktig sak... om du vill få Studiehjälp från CSN, måste du läsa på HELTID. Om du klarar av någon kurs på förhand, läser du sedan på Deltid; och med det inte har rätt till Studiehjälp. CSN "går på" de uppgifter som din skola skickar till dem; och om du ej deltar i lektioner på heltid - är det Deltid i så fall... Det är inte alla som vet att studiehjälp har man rätt till endast om man läser på heltid; och det är inte för alla elever som det är viktigt att ha studiehjälp - men jag tänkte att jag ska nämna det... - och ännu en sak; om du Läser kurser i ställer för att göra Prövningar i dem, har du större chans att få A-betyg i dem. Och samtidigt så riskerar du inte bli av med studiebidraget/studiehjälpen - så det kan finnas anledningar till att Läsa kurser? :)
  • Clara Tack så mycket för all info! Och självklart är de ända kurser som kommer komma på tal för prövning sådana som jag inte skulle ha något att vinna på att läsa "som vanligt" (som t.ex. spanska 5 efter att ha läst sista året på gymnasiet helt och hållet på spanska, eller franska 1 efter att utan problem ha läst franska motsvarande steg 5/6 i ett år)
  • Anna Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;)