Jelena 25 år
Hej! Jag tog studenten 2011 & undrar två saker, den första är:

När jag gick på gymnasiet hade vi något som heter projektarbete (100 p) och där har jag fått IG i betyg. Kan jag plugga upp detta ämne på komvux & måste jag ha godkänt i det för att ha ett gymnasieexamen? Nu finns det något som heter gymnasiearbete och man måste ha godkänt i, det läste inte jag på gymnasiet så vad händer med det?

Jag läste också en kurs som heter svenska C - skriftlig och muntlig kommunikation (50 p) detta som jag förstår det, motsvarar inte svenska 3? Jag har G i detta ämne men det saknar ju 50 poäng till om man jämför med svenska 3. Kan jag läsa svenska 3 på komvux även fast det inte motsvarar någon kurs jag lästpå gymnasiet?
  • Milla Har du fått SLUTBETYG eller Samlat betygsdokument på gymnasiet? Vad är mål med dina planerade framtida studier?
  • Jelena Jag har slutbetyg från gymnasiet. Mitt mål just nu är att plugga upp allt jag behöver för behörighet därefter få tillräckligt på Högskoleprovet för att komma in & studera sociologi.
  • Julia Vad du behöver för behörighet kan bero på exakt VILKEN UTBILDNING på högskola du vill söka till. "sociologi" förstår jag att du vill läsa, men det finns många olika kurser och program och de behöver inte ha exakt samma behörighetskrav.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

hej Jelena!

Det som gäller för dig med Slutbetyg från år 2011 - står här>>>

Om du har Slutbetyg från 2011 med

då har du Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Sedan behöver du hitta just den utbildning i Sociologi som du vill söka till - och se vad de kräver för Särskild behörighet. T.ex det här programmet i Sociologi>> kräver för särskild behörighet godkända betyg i

Det finns också utbildningar i Sociologi på högskolenivå som endast kräver Grundläggande behörighet. Och till alla dem är du redan nu behörig, om du uppfyller de kraven för grundläggande behörighet.

Det är mycket möjligt att du inte behöver läsa några kurser, utan kan direkt söka till högskola.

Det är mycket bra om du kan ta dina betyg till Studie- och yrkesvägledare på komvux och göra en genomgång med SYVen. Om det skulle visa sig att någonting saknas, kan du direkt upprätta en studieplan för hur du kan komplettera dina betyg.

Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig!

Julia SYV

P.S: om du redan nu har Grundläggande behörighet behöver du inte tänka på Projektarbete eller Gymnasiearbete över huvudet taget. De kurserna är inte "motsvarande", dvs kan inte bytas mot varandra.

Ang. Svenska C - så har du rätt, Svenska C och Svenska 3 är inte heller motsvarande kurser och kan inte bytas mot varandra.