Carla 17 år
Hej! Jag går första året på gymnasiet och läser ekonomi-juridik , jag har fått F på kapitel 1 och Kapitel 5 på båda prov, jag vill veta om pga det kommer jag få f på hela kursen? Eller kan jag fortfarande få godkänt om jag klarar Nationella provet eller prov på andra kapitel på matte 1b?
Annars hur gör jag om jag skulle få F i den kursen? är det omöjligt för mig att komma in på högskolan då?

1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hej Carla,

tyvärr är det så att godkänt betyg i matematik 1 krävs (det är ett av kraven) för att få GrundIäggande behörighet tiII högskoIestudier. Om du får F i matte 1b, kan du senare göra prövning i matte 1 /kanske t o m i matte 1a som är en lite lättare kurs/ och på sikt ändå få behörighet till högskoleutbildningar.

Ang. betygskriterier, så är det lärarens uppgift att sätta rätt betyg. Läraren gör sammantagen bedömning - läraren försäkrar med sin underskrift att du vid tidpunkt på betygssättning har "vissa kunskaper" som motsvarar det betyget som läraren sätter på dig i just den kursen. Eftersom det nationella provet omfattar hela kursen, väger det tungt. I faII du får godkänt på NP, har jag svårt att tro att du kan få F på kursen. Jag tror du får Iägst E betyg i kursen i så fall, men det är, som sagt lärarens kompetens, inte studie- och yrkesvägledarens - om betygsättning. Prata med din lärare. Be om extrahjälp. Be om att speciallärare gör diagnostist test för att se om du kanske har någon form av dyskalkyli... och skuIIe det visa att du har dyskaikyIi, har du i så faII rätt tiII extrahjäIp, kanske t o m i form av individueII undervisning med speciaIIärare.

HäIsningar

Mikael SYV