2 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Sara,
  det är "huvudman" för grundskolan /oftast i praktiken Rektor på grundskolan/ som fattar beslut om att en elev får gå om åk9. Det är inte alls säkert att man kan få göra det, även om eleven vill och även vårdnadshavare är "med på det", utan det är rätt så ovanligt att en elev får gå om åk9. Det som annars händer (som regel) om eleven ej blir behörig till gymnasiets nationella program, är att eleven blir antagen till IM, ett av Introduktionsprogrammen på gymnasiet och där försöker bli behörig till gymnasiet nationella program. I första hand är det Yrkesintroduktion (om eleven är intresserad av något praktiskt yrke) eller Programinrikttat val (som är en ny utbildning från 1 juli 2019) som en obehörig elev kommer att antas, är min gissning. 
  Om IM - var god läs på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IM

  • Sara Ja, jag förstår. Men vad behöver ske för att man ska gå om nian? asså behöver man gå om ifall man har F i alla ämnen? Inte klarar av nationella proven? Får för mycket frånvaro? Vad/vilka faktorer kan avgöra om du får gå om nian?
  • Anna Det är en PEDAGOGISK BEDÖMNING som rektor gör - i samråd med lärarna och kurator: rektor försöker komma fram till Var eleven har bättre chans att nå upp till målen och få godkända betyg i grundskolekurser (på grundskolan eller på gymnasiets IM-program); även önskemål från eleven och föräldrarna och elevens ålder kan tas in i bedömningen... men det finns också grundskolorna som "som princip" inte låter gå om utan "skickar alla elever vidare" till gymnasiet: och obehöriga "hamnar då" på IM-programmen... Det handlar, alltså, inte om Närvaro eller antal godkända betyg utan om kommunens policy och den Individuella bedömningen som rektor gör. Det är inte elevens rättighet att gå om nian, oavsett närvaro eller antal godkända/icke-godkända betyg.
  • Anna Jag har nu även skrivit ett nytt svar, som, förhoppningsvis, förklarar hur reglerna ser ut.
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  ska försöka svara på din kommentar. 
  Det finns regler när eleven inte får gå om "nian": det är om eleven blir behörig till Något av gymnasiets nationella program, dvs om eleven får godkända betyg i svenska, eng, matte + fem andra, valfria, ämnen och med det uppnår 8 godkända betyg och blir behörig till yrkesprogrammen - i så fall får inte rektor fatta beslut om "omgång".
  I de fallen eleven ej blev behörig till ngt av gymnasiets program, så Får rektor fatta beslut om omgång... men det sker rätt sällan. 
  Allt fler kommuner börjar "skicka elever vidare" till gymnasiet, oavsett hur pass behöriga/obehöriga eleverna är. 
  Förklaringar är flera: det blir trångt på grundskolan om många ska gå om... elever från dagens åk8 ska ju upp i nian och så "gamla nior" också: hur ska alla få plats? Det är ju också lärarbrist, ovanpå allt...
  Sedan vill man inte att eleverna planerar för "omgång" på förhand. Man vill att eleverna gör sitt bästa och om de vet att ingen får gå om - så gör eleverna sitt bästa, tycker man... 
  Men ibland uppstår det oväntade situationer, ex. tragiska händelser eller att eleven var sjukskriven under stora delar av åk 9 - i så fall kan eleven eventuellt gå om nian, men det är inte eleven eller föräldrarna som bestämmer det (de för Önska det)... Det är rektor på grundskolan som fattar beslut om det.
  Vänigen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga