1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Akram,

det är ett undantag och inte en regel - att kunna "hoppa över" en årskurs, och därför finns det inga regler (det är ofta lärarna på skolan som föreslår det, om de ser att en elev är klart "överkvalificerad" för sin årskurs).

Vi tycker så klart att varje elev måste få utmaningar på "sin nivå, där hen är" och inte vara "understimulerad" men det kan man få även inom sin "lägre årskurs", dvs i den klassen/årskursen där man går idag - genom att läraren ger fler uppgifter och/eller att eleven själv läser "framåt" i ämnena - det går ju att hemma läsa vidare i läroböcker, läsa nästa och ännu nästa kapitel så att man blir ännu bättre på att svara på frågorna på lektionerna och på proven. På så sätt kan en elev inom sin årskurs bli utmanad i de ämnena där hen ligger före. Det är väldigt sällan så att eleven är jätteduktig i alla ämnen.

Det är rektor på skolan som bestämmer i frågan om att "hoppa över en årskurs" och oftast är det lärarna som föreslår det för elevens föräldrar (i första hand, för att eleven är icke-myndig och föräldrar/vårdnadshavare måste vara "med på noterna") och för rektor. Men det är inte ofta elever "hoppar över" årskurser och vi rekommenderar att i första hand försöka få "rätta utmaningar" inom sin egen årskurs. Detta pga 1. det är extremt sällan som en elev ligger före i alla ämnen; 2. det handlar också om "personlig mognad" och inte bara om kunskaper (Personlig mognad uppnår man genom livserfarenhet och det tar tid, kan inte komma "på beställning"). Att vara yngre än resten i klassen har sina nackdelar också... därför rekommenderar vi att ej sträva efter att "till vilket pris som helst" hoppa över en årskurs.

En duktig elev kan ha som mål att uppnå högsta betyget i alla ämnen och samtidigt ha meningsfulla aktiviteter (sport, studier i språk, hobby, gå på Kulturskola på kvällstid) på sin fritid. Känner man att man har extra fritid över, kan man t.ex anmäla sig som volontär hos Mattecentrum och hjälpa till med matteundervisningen - se här>>

Det går också att engagera sig i välgörenhetsorganisationernas arbete, som t.ex Amnesty, Djurens rätt i samhället mm.

Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

Ha det bäst och lycka till med dina studier!

Julia SYV