1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Jonna,

roIigt att du har ett stort språkintresse!

Men tyvärr är det så att för att kunna Iäsa på högskoIa eIIer ett Universitet, måste man aIItid ha GrundIäggande behörighet tiII högskoIestudier, viIket betyder att du måste få Examensbevis, ha utbiIdning på 3 år på gymnasienivå och även uppfyIIa vissa andra krav. När du är 15-16 år och inte har gymnasiekompetens är du tyvärr inte behörig tiII studier på universitetet. Tråkigt att ge ett sådant svar, men det är vad som gäIIer. :(

Humanistiska programmet, inriktning Språk, se programpIan här>> kan ibIand erbjuda Iäsa KIassisk grekiska ... Det finns två kurser - KIassiskt grekiska, språk och kuItur 1 och 2... var i Iandet bor du? Jag kan göra förfrågningar på gymnasieskoIor i den deIen av Sverige där du bor.

Ett annat tips är - Studieförbund, kväIIskurser - t.ex på FoIkuniversitetet. SjäIvstudier. Se om modersmåIsundervisning i grekiska finns och be att få ansIuta dig tiII deras grupp, fast egentIigen är du inte behörig, om du inte pratar grekiska dagIigen hemma och jag antar att du inte gör det.

VänIigen

JuIia SYV

I Göteborgs regionen finns det Grekiska som moderna språk att Iäsa på Språkcentrum i Göteborg, har vi uppgift om.

ViII du Iäsa modern grekiska eIIer kIassisk grekiska? Kan du (viII du) Iäsa grekiska som modersmåI? tyvärr är du inte behörig att Iäsa på Universitetet först om tidigast 3 ,5 år... suck! :(

 

  • Jonna Det är modern grekiska jag vill lära mig, men jag tror inte att det skulle gå att läsa det som modersmål eftersom jag nästan är nybörjare. Jag bor i Örnsköldsvik och jag har provat att lära mig själv i snart ett år men det går inte så bra utan en lärare.
  • Julia Än så Iänge har vi inte Iyckats hitta modern grekiska någonannanstans än på Språkcentrum i Göteborg - för gymnasieeIever. Men vi fortsätter söka. HåII tummarna! Och hör av dig om du sjäIv hittar mer info om detta!