2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, utifrån den info som finns i din fråga är mitt svar - Nej.

  ... se gärna programplan för EK
  Kurserna Historia 1b, Privajuridik och Matte 2b måste ingå i examensbeviset från EK som vanliga kurser, ej utökade, alltså inom de 2500 obligatoriska poängen och detta gäller båda inriktningar på EK;

  His 1b, Matte 2b & Privatjuridik kan ingå i exam.beviset med F-betyget men inte samtidigt - alltså 2 av de kurserna kan ingå med F-betyget men inte alla 3; detta pga max antal F-poäng är 250 och de tre kurserna utgör 300p (tre 100p.kurser är det). På så sätt uppfyller inte eleven kraven för examensbevis från Ekonomiprogrammet.

  • Petronella Hej Anna! Tack för ditt svar. Och hur är det med Företagsekonomi 2? Av de länkar som finns i ditt svar framgår det egentligen att det bara krävs svenska 1,2,3 Matte 1 samt Eng 5 och 6... Finns det någonstans där man kan få förståelse för hur dessa regler tillämpas/gäller generellt för alla högskoleförberedande program, eller åtminstone för just EK-programmet?
  • Julia

   se gärna programplan för EK - länk finns även ovan: i Annas svar; Kursen Företagseonomi 2 finns med som inriktningskurs på inriktningen Ekonomi. jag skriver nu också ett nytt svar.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  Du får gärna kika på programstrukturen - "brickorna" längst ner i programplaner på alla program, bl.a på Ekonomipr.

  Bl.a bör ALLA KURSER inom EN AV INRIKTNINGAR ingå i exam.beviset från Gymnasiet. OBS! på komvux är det friare med kurssammansättningen men på ungdoms-gymnasiet måste bl.a samtliga kurser inom en av inriktningar ingå i exam.beviset; och detta gäller alla nationella program - både högskoleförberedande och yrkesprogram.

  - Företagsekonomi 2 kursen ingår i inriktning Ekonomi, så antingen måste alla 3 kurser inkl. matte 3b ingå i exam.beviset eller så alla kurser inom den andra inritningen "juridik" ingå...
  Inriktningskurserna får ingå med F betygen, alltså det går att få ut exam.bevis med F i företagsekonomi2; men totalt får ej mer än max 250 poäng F ingå i exam.beviset (gäller återigen samtliga nationella program: högskoleförbered. och yrkes).
   Det finns rätt många regler kring exam.beviset och de är rätt krångliga... men så kan också UNDANTAG finnas - som heter "individ.anpassat.program". Rektor på gymnasieskolan får fatta beslut om individ.anpassat program men endast innan eleven går ut år2 på gymnasiet, alltså när eleven har påbörjat år3 kan inte längre beslutet om Individ.anpassat program fattas. Läs gärna på https://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat
  Det finns alltså exam.bevis från gymnasiet som avviker från de "vanliga regler", men totalt får man ändå ej ha fler än max 250p.F in i exam.beviset. Och gymnasiegemensamma kurser måste alla finnas med (men matte på nivå 1 kan bytas mot varandra, alltså om det egentligen matte 1b som ska ingå så får man ha matte 1a eller matte 1c - alla det tre kurserna får bytas ut mot varandra och för det krävs inte rektors beslut) - individ.anpassat program är tänkt för elever som byter program så att de ej ska behöva läsa ett extra-år på gymnasiet "i onödan". Det är inte tänkt att "rädda" de som mot slutet av år3 upptäcker att de ej klarar av att uppnå kraven för exam.bevis.

  Rätt programstruktur för programmet
  Förutom de fall då rektor har fattat beslutet om individ.anpassat program - så måste även rätt programstruktur finnas med i exam.beviset; se ex. hur programstruktur ser ut på Ekonomiprogrammet:

  Alltså, alla kurser inom gymnasie- & programgemensamma ämnen måste finnas med + ALLA KURSER INOM en av Inriktningar + tillräckligt antal (för EK är det 300p.) kurser från listan på vilka kurser som just på det programmet Får läsas som programfördjupande. Sedan är det också 200p. "vilka kurser som helst" /individ.val/ + godkänt betyg i GA, gymnasiearbete. Sammanlagt blir det 2500p.
  Har eleven betygen som överstiger de här obligatoriska 2500p., måste de "överstigande" kurserna/poängen finnas med i Exam.beviset med "U"-markering (utökat program). U-markerade kursernas betyg kommer räknas in i elevens Jämförelsetal endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet till just den högskoleutb., som hen söker just då ELLER om den kursen ger Meritpoäng.

   

  • Petronella Tack för ett klokt svar!
  • Anna vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga