Sebastian 25 år
Hej!

Jag sitter nu och tittar på diverse utbildningar som jag intresserar mig för att studera och har hittat ett program, Språkvetarprogrammet vid Uppsala Universitet, som verkar intressant. Under behörighet står dock detta; "Behörighet: Ett språk 3 (områdesbehörighet A2) alternativt ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet 2)". Jag har studerat spanska i 4 år i grundskolan (vet ej om det räknas!) samt Engelska A-B och Japanska A i gymnasiet - samtliga ämnen med minst godkänt. Behöver jag då komplettera med ytterligare språkstudier (och vilken nivå kan jag då söka till?)

Tacksam för svar!
  • Liselotte Tabell för Utbyteskomplettering finner du på https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/tabell-for-utbyteskomplettering-med-gy11_vux12.pdf
  • Anna Jag råder dig att antingen ta kontakt med studievägledare på det programmet som du vill söka till Eller ta alla dina betyg till SYV på komvux; Eller kontakta Antagning.se - det är ju Antagning.se som bedömer om du är behörig eller inte och som också räknar ut ditt meritvärde för konkurrens om plats på högskola/universitet, och detta oavsett vad andra säger. Visst finns det regler, men ibland kan man tolka dem på olika sätt och det är den tolkningen som Antagning.se gör som gäller. :)

2 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Sebastian,

jag är inte säker om du med "Japanska A" syftar på en gymnasial kurs eller på dina tidigare studier på högskolenivå i japanska.
Om du inte tidigare har läst japanska men vill läsa det språket, måste du på gymnasienivå börja med Moderna språk (japanska) 1 och sedan läsa mod.språk 2 och 3.
Om japanska är ditt modersmål - finns det nu för tiden gymnasiala kurser Modersmål (japanska) 1 och 2 samt Aktiv tråspråkighet.
Du känner till dina tidigare studier men det gör inte vi här på Fråga syv. Kurserna har bytt namn flera ggr - du kanske har betyg som är "rätt så gamla". :) Dina betyg måste kanske omvandlas i flera steg...

ang. just det programmet som du är intresserad av - föreslår jag att du kontaktar

Lise Horneman Hansen [email protected]

Telefon: 018-471 12 81
 
eller

Studievägledare [email protected]

Telefon: 018-471 12 76

för att det är de som jobbar specifikt med det programmet och kan då ge dig rätt svar på din fråga.
Vänligen

L. ;)

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sebastian,
det som spelar roll när man bedömer om du är behörig eller inte är "massa olika saker", exempelvis har du Slutbetyg eller Samlat betygsdokument och från vilket år är ditt betygsdokument; det kan också spela roll om ditt betygsdokument är från gymnasiet eller från komvux. Detta för att bedöma om du har Grundläggande behörighet till högskolestudier. Vet du om du har grundläggande behörighet?
****
Sedan tillkommer nästa fråga - om Särskild behörighet; här kan det också spela roll från vilket år dina betyg år och vilka KODER /kurskoder/ som dina betyg har. Krångligt! :)

Om inte det redan var tillräckligt krångligt, så kan det i vissa fall även bli möjligt att komma in ändå, även om inte alla formella krav för behörighet är uppfyllda... det är sällan, men det finns en sådan möjlighet /eller kan finnas/ - detta oftast om man har "andra utbildningar" t.ex från utlandet eller genom sin arbetslivserfarenhet kan påvisa att man har tillräckliga förkunskaper. Det är ett Undantag, men förekommer.
Vi vet inte alla detaljer om din skolgång och även om vi visste dem, då är det ändå den bedömning som Antagning.se kommer att göra som gäller. Antagning.se kan i vissa fall hänvisa direkt till det lärosäte (högskola eller universitet) dit du söker, för att få veta vad utbildningsansvariga tycker (det är om det är "gränsfall" eller om Antagning.se tror att lärosäte kan göra bedömning som blir till fördel för den sökande). Det är alltså rätt krångligt.
Jag råder dig söka svar på följande frågor_ Har du Grundläggande behörighet till högskolestudier?
- Har du särskild behörighet just till den utbildning som du vill söka till?
Jag vill också råda dig göra högskoleprovet; detta för att konkurrera även i HP-urvalsgruppen.
Du förlorar inget på att ta kontakt med både Antagning.se, med syv på komvux och med studievägledare på den institutionen där du vill läsa.
Det är den bedömning som Antagning.se gör, som gäller (men Antagning.se kan ändra sin beödmning om "ditt" lärosäte gör en annan bedömning, som blir mer fördelaktig för dig som sökande).
Bästa hälsningar

ANNA