Michael 21 år
Jag har läst Tyska seg 3, men i fall jag pluggar utomlands (i Tyskland till exempel) så står det att Tyska B1 är det lägsta som krävs i vissa ställen och jag hittar inte en tydligt förklaring till internationella skalan.

Tack på förhand!

4 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Michael,

jag tror inte det finns någon sådan Tabell.
Jag har nu frågat en SYV-kollega och lärare i Moderna språk och fick svar att "Europeiska skalan gäller inte för den går inte mäta de förmågor som vårt skolsystem grundskola och gymnasium har!"... personligen tycker jag att det borde vara möjligt och även mycket bra om "någon" kunde skapa en sådan tabell, som du efterfrågar nu.
**********
Mitt förslag är att du gör ett webbaserat inplaceringstest dvs testar dina språkkunskaper online på folkuniversitets hemsida. Man börjar med Registrering - på https://spraktest.folkuniversitetet.se/selfreg/

Självtestning på Folkuniversitets hemsida>> bygger på Europarådets Referensram för språk och finns i dagens läge (jan 2018) för engelska, svenska, franska, tyska, italienska, spanska, arabiska, norska, danska och turkiska.

 

Ludmila Rein SYV på FrågaSYV

Hej Michael,

jag har fått svar från en sakkunnig som lyder:
..."det är en ungefärlig tumregel med referensramens nivåer och svenska skolsystemets språksteg, men i praktiken skiljer det starkt mellan språken. Formellt är avklarat steg 3 att man behärskar språket på B1-nivå, på väg till B2. Efter genomgånget steg 6,  är man alltså teoretiskt sett på C2. Steg 6 och 7 anses i skolans värld redan vara övergången till högskolenivå."
****

Du kan också testa dig själv här: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/
Det är ett diagnostiskt test framtaget av flera universitet i Europa och täcker de europeiska språken.

Daniel Larsson SYV

Hejsan,

jag känner till följande; i en av sina publikationer har Skolverket publicerat en Tabell av vilken framgår att i fall man är klar med steg 3 i moderna språk, är man färdig med A2.2 nivå på den Gemensam europeisk språkskala och kan börja på B1.1 kurs. Källa: www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer.

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej, vi fick nu svar från en studie- och yrkesvägledare, var god läs nedan:

"Som jag förstår så går det inte att göra en exakt översättning från gymnasieskolans ”steg-betyg” men jag hittade följande information på Braheskolans hemsida*** som kanske kan hjälpa dig:
Studierna är upplagda i enlighet med nivåerna B1-B2 enligt den europeiska nivåskalan. Detta motsvarar ungefär gymnasiets steg 3 och steg 4.
 
***Braheskolan är en folkhögskola som erbjuder språkkurser på olika nivåer och har lång erfarenhet av detta".

Hej igen, vi fick också svar från Stockholms Universitet, var god läs nedan:

Det finns ingen officiell relation mellan de svenska kurserna i moderna språk och europeiska CEFR, och bedömningen enligt CEFR görs alltid individuellt. Men det finns enligt skolverket visst några jämförelse, se t.ex. https://www.student.liu.se/ut/lith/studera/studera-utomlands-ovriga/behorighet/1.696216/Sprkigrundskolaochgymnasium.pdf eller https://www.student.liu.se/ut/lith/studera/studera-utomlands-ovriga/behorighet/1.696216/Sprkigrundskolaochgymnasium.pdf eller www.medborgarskolan.se/amnesomraden/sprak-och-resa/europaradets-nivaskala-och-spraktest/europaradets-nivaskala-och-spraktest/
 
Med vänliga hälsningar
Tolk- och översättarinstitutet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet