1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Nicolina,

om du inte menar Familjerätts-jurist, utan en person som på "det sociala sättet" samtalar med famiIjer för att lösa relationsproblemen (inte de juridiska problemen), se yrkesbeskrivning http://www.framtid.se/yrke/familjeradgivarewww.framtid.se - då är det Socionom>> eller beteendevetare >> som man bör utbilda sig till på högskolenivå. Det går också bra att ha psykologutbildning.

Behörig till psykologprogrammet, till beteendevetenskapliga utbildningar och till Socionomprogrammet kan man bli på i princip vilket program som helst på gymnasiet. Bara man ser till att få Grundläggande behörighet + gokänt betyg i matematik 2 samt ha tillräckIigt med samhällskunskap. Om det inte på programmet läses Samhällskunskap 1b (som är en större kurs á 100 poäng) utan endast en mindre kurs Samhällskunskap 1a1 (som är en mindre kurs á 50 poäng) - då behöver man kompIettera med samhällskunskap 1a2. På heltid kan man läsa den kursen på komvux på 2,5 veckor.

bästa hälsningar

ANNA