Johannes 19 år
Hej jag är 18 år och går sista året på gymnasiet! Jag vill söka in på Handelshögskolan i Stockholm och är påläst gällande vad som krävs och inte krävs för att ha behörighet samt komma in.

Min syster som tog studenten 2013 läste mer än 2500 poäng, hon läste alltså några utökade kurser. Tack vare dessa kurser kunde hon bestämma fritt vilka kurser hon ville "välja" som utökade (så långe de inte obligatoriska på hennes inriktning) och på så sätt räkna bort betyget i de kurser hon "valde" som utökade.

Min undran är om jag kan läsa en "utökad kurs" nu i mitt sista år och på så sätt kunna välja Franska 4 som jag läste i 2:an som utökad och på så sätt räkna bort det betyget?

Jag skulle uppskatta om någon som är insatt vill tala om hur det ligger till.

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Reglerna ändrades. År 2013 var sista året man på gymnasiet fick Slutbetyg.

Från 2014 får man Examensbevis och mycket är annorlunda ... Det som häller för dig: Utökad kurs räknad in endast om den krävs för särskild behörighet eller ger meritpoäng ... HHS accepterar inte meritpoäng och därför om du redan med dina Vanliga kurser blir behörig , kommer inte utökade kurser göra någon skillnad ...

Läs alla kommentarer
  • Milla För att ha grundläggande behörighet måste du få examensbevis och hur exambevis ser ut är ganska strikt reglerat. Studieplan /din individuella/ bör säga på förhand vilka kurser du läser som utökade. Det är inte så att eleven på slutet får möblera om för att få högre meritvärde - det är inte tänkt så... Men om någon skola låter elever Göra så kan nog hända, svårt att kontrollera det. Din SYV har mycket att säga till om det. Det är hen som förbereder exambevis för rektors kontroll och påskrift och det är så som hen utformar exambevis som det kommer se ut. Du kan överklaga det bara om exambevis inte är giltigt pga ngt formellt misstag t.ex att en obligatorisk kurs saknas.
  • Milla Men i praktiken är det oftast så att SYV försöket inom ramar för vad som är tillåtet, utforma exambevis så att eleven får så högt meritvärde som möjligt. Prata med din SYV och berätta att det till din utb på högskola inte gäller med metitpoäng. Det är ett undantag, oftast gäller meritpoängen. Är fin SYV osäker på vad som är tillåtet får hen gärna samråda med oss!;)
  • Johannes Tack så mycket för dina svar och din tid :)