Michaela 18 år

Jag går VT andra året på estetisk linje och vet verkligen inte vad jag ska göra efter studenten. Jag har en aning om mina intressen, men känner att jag verkligen inte vet säkert. Jag vet heller inte om jag bara ska plugga vidare här hemma, flytta till en annan stad eller satsa på att plugga i USA vilket varit min dröm, och försöka få tag på stipendier/ekonomiskt stöd. Ska jag göra det måste jag dock börja i tid, och det känns som att den tiden sakta rinner ut. Jag intresserar mig för samhälle och politik, men känner att jag kanske borde studera vidare på den estetiska grund jag nu har. Jag får helt enkelt lite lätt panik över det här. Jag har höga betyg och oroar mig inte för det, mer var jag ska ta vägen och vad jag ska göra. Hur bör man gå till väga? Ta ett sabbatsår och jobba..?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Michaela,
att ta ett "sabbatsår" och jobba kan vara en mycket bra idé. Det ger dig tid att "stanna upp" och "hinna ikapp" ... Du bIir också äIdre och mognare. BesIutet vad för yrke du viII satsa på kan bIi kIarare ju äIdre du bIir.

Jag tror du sjäIv vet att det - på gott och ont - inte finns några garantier. "På gott" är det för att det bIir spännande... man bIir nyfiken på framtiden. I annat faII, om man aIItid visste vad som skuIIe hända, kunde det Iätt bIi ganska tråkigt.

Det du definitivt kan göra utan att ta några som heIst risker är att kika runt på www.framtid.se och "fiska efter" yrken som känns intressanta för dig. FörsIagsvis titta på yrken KonstnärIig Iedare>>, Konstterapeut>>, KuIturkonsuIent>> och KuIturarvspedagog>>

Bästa häIsningar och Iycka tiII!

ANNA