1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Anna,

ja, det finns en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning för förskollärare /på ett år, 60 högskolepoäng/ som gör att en förskollärare med den påbyggnadsutbildningen kan få huvudansvar för att utveckla, planera, genomföra och följa upp skolans förskoleklasselevers undervisning både i skola och fritidshem.

Andra utvecklingsmöjligheter för en förskollärare är att söka jobb som förskolerektor eller föreståndare för ett fritidshem>>.

Bästa hälsningar

L. :)