Miriam 27 år
  Hej!

  Jag är helt förvirrad, därför tänker jag ställa många frågor och hoppas på att Ert/Era svar förklarar allt! :D

  Jag är snart klar med sista kursen som jag ville göra på komvux. Därefter vill jag boka en tid hos SYV i kommunen och sätta ihop ett gymnasiebevis med henne. Dock vill jag vara välförbered och veta hur det går till.

  Från gymnasieskolan och olika komvuxskolor (jag tog en lärarledd linje och en separat lärarledd kurs, några kurser på distans i olika perioder och skolor, för att jag flyttade under tiden) har jag många papper. Alla heter "Utdrag ur Betygskatalogen". Alltså jag inte har något gymnasiebevis alls, men istället har jag väldigt många poäng - nästan 4500, utav 2300 från gymnasiet (inte komvux).

  Mina 4500 poäng inkluderar:
  - kärnämnena (? - inte säker på benämningen), alltså kurser som Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, etc. Från gymnasieskolan.

  - yrkeskurser från gymnasiet, såsom Service och bemötande, Konferens och evenemang, Reception, etc.

  - ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet, men också ett A i Samhällskunskap 1b från komvux.

  - 3 x A i modersmål (gjorde dem under tid i gymnasiet och på komvux, men i en annan skola där det anordnades)

  - C i Spanska 1 och C i Spanska 2 från gymnasiet

  - A i Spanska 3 från komvux (förhoppningsvis får jag ett A till i Spanska 4 också)

  - Några dåliga betyg (mellan E och C) från ett komvux program (fordon)

  - A i Engelska 7 från komvux
  - B i Engelska 5 från gymnasiet
  - C i Engelska 6 från gymnasiet

  - D i Matte3b från komvux

  - E i Gymnasiearbete från komvux

  Och så vidare.

  Och nu till mina frågor :)

  Såsom jag har förstått, måste jag ha minst 2250 poäng (inkl. gymnasiearbete som inte räknas med i meritvärde/jämförelsetal).

  1. Vilka ämnen MÅSTE jag inkludera i gymnasiebeviset?

  2. Måste jag inkl. Engelska 6 med bara ett C om jag har Eng7 med ett A?

  3. Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?

  4. Vilken/vilka av de här mattekurser måste vara med? Förutom Matte3b som krävs till vissa program på universitet eller ger meritpoäng i andra.
  Matematik 1a 100 A
  Matematik A 100 VG
  Matematik B 50 VG
  Matematik 3b 100 D

  5. Får jag "skippa" Religionskunskap 1 där jag fick ett C i gymnasiet och "ersätta" den med Religionskunskap 2 där jag fick ett A på komvux?

  6. Vilken/vilka av Svenska som andraspråk MÅSTE vara med om jag har:
  Svenska som andraspråk 1 100 C
  Svenska som andraspråk 2 100 C
  Svenska som andraspråk 3 100 B
  Får jag "skippa" steg 1 och 2 om jag har ett B i steg 3?

  7. Får jag ha med poäng från alla 3 steg i Modersmål där jag fick var sitt A? Ska det räknas med i meritvärde?

  8. Får jag "hoppa över" vissa karaktärsämnena och "behålla" dem jag är nöjd med? Alla gjorde jag på min tid i gymnasieskolan. Finns det ett bestämt antal yrkesämnen man måste ha med om man gick ett yrkesprogram?


  Självklart strävar jag efter så hög meritvärde som möjligt och jag vet att jag inte ska ha med ALLA mina betyg (4500 poäng). Men frågan är vilka MÅSTE jag behålla "i papperna", vilka är frivilliga och vilka är helt onödiga. Mycket beror på det hära för att enligt mina beräkningar, kan jag uppnå även över 20 i meritvärdet, men ett F här och ett E där sänker det rätt mycket. Jag skulle så klart vilja "ta bort" alla dåliga betyg från mina papper, men jag vet att vissa måste stanna där.

  Hoppas verkligen på ett utförligt svar, så att det inte blir något missförstånd eller fel hos SYV som jag tänker besöka i snar framtid.

  Trevlig helg!

  /Miriam
  • Milla Boka helst tid med syv på komvux snarast. Som regel gör man planering Innan man börjar på komvux!
  • Miriam Det har jag, men ingen ville förklara hur räknar man meritvärdet i mitt fall. :D Jag visste alltså vilka kurser jag behövde för att bli behörig och studera på universitet, eller för att få mer meritpoäng. Men vad är mitt meritvärde vet jag fortfarande inte och det vill jag gärna kunna räkna själv - även för att kunna välja rätt program på högskolan (där jag har chans att bli antagen) eller åtminstone för att kunna rankordna olika program på antagning.se när det blir dags.
  • Milla Frågan är om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis- och det är olika regler för olika typer av utb.dokument. Läser du enligt planering mot Examensbevis eller mot ett Slutbetyg?
  • Miriam Det står inget om det. Vad är skillnaden mellan dem 2?
  • Mikael Det är stora skillnader på flera punkter mellan Slutbetyg och Examensbevis. Jag ska nu skriva ett nytt svar till dig.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Miriam,
  elever på gymnasiet hade som mål att få ut ett SLUTBETYG t o m läsåret som slutade i juni 2013 och från avgång från gymnasiet i juni 2014 är det Examensbevis som är mål med gymnasiestudier. 
  Om du på din tid på gymnasiet läste mot ett slutbetyg (alltså att du skulle gå ut år 2013 eller tidigare från år3 på gymnasiet) och du har minst ett godkänt betyg i en "gammal kurs" som ej kan omvandlas eller vars omvandling blir till nackdel för dig, kanske kan du fortfarande ha som mål att på komvux få ut ett Slutbetyg (rektor på komvux får bevilja undantag och låta dig läsa mot ett slutbetyg; slutbetyget måste du få ut senast 1 juli 2020, efter det blir det endast examensbevis - för alla). 
  ***
  Fördelar med att få ut ett Slutbetyg
  - färre poäng krävs; 2350p för ett slutbetyg från komvux och 2400p för examensbevis från komvux;
  - färre obligatoriska kurser; fler valbara kurser i slutbetyget. 
  Så, om du kan få rektors beslut om att få läsa mot ett slutbetyg, är det fördelaktigt för dig

  **********
  Om du inte kan få ut slutbetyg, utan ska ha som mål att få ut examensbevis - då spelar det stor roll vad det för "inriktning" på ditt examensbevis; för det första så finns det Yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Även yrkesexamen kan ge behörighet till högskolestudier. I examensbeviset är matte 1, svenska 1, religionskunskap 1 och engelska 5 samt gymnasiearbete obligatoriska kurser för alla, oavsett om det är yrkes- eller högskoleförberedande examen. Vidare ska man också ha minst en kurs i samhällskunskap och naturkunskap (men i stället för naturkunskap kan man ha fysik, kemi och biologi). 
  Reglerna är mycket komplicerade; i vissa fall kan rektor på komvux bevilja undantag. 
  ****
  Under alla omständigheter så vinner du nästan alltid på att inkludera kurser som du behöver för särskild behörighet till just "din högskoleutbildning" in i slutbetyg eller examensbevis; för övrigt ska du försöka få in de kurserna i vilka du har högre betyg och "utelämna" de kurserna i vilka du har lägre betyg, men obligatoriska kurser kan du ej utelämna. 
  Vilka kurser som blir obligatoriska för dig, beror på om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis.

  För att kunna BÖRJA SVARA PÅ DINA FRÅGOR - måste man veta om det är Slutbetyg eller Examensbevis som du vill/kan/får ta ut. 

  Du frågar bl.a "Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?" - jag hoppas du kan ta in Samhällskunskap 1b in i det dokumentet som du ska ta ut... givetvis är det fördelaktigt att du får in samhälle1b in pga högre betyget, men för att kunna svara måste man veta Vilket dokument du ska ta ut - Slutbetyg eller Examensbevis. 

  Vidare frågar du om mattekurserna - Matematik A och 1a är "motsvarande kurser"; bara en av de får vara med. Givetvis är det fördelaktigt för dig att ta in kursen med högre betyget. 
  Motsvarande kurser är också Matematik B och Matematik 2
  och Matematik 3b har motsvarande gammal kurs Matematik C. 
  Tar du ut ett Slutbetyg, är då endast matte A eller 1a som du absolut måste ha med.
  Tar du ut Examensbevis, här beror det på vad för typ av examensbevis- och då kan då behöva ha både Matte B och 3b in i ditt examensbevis som obligatoriska (för dig) kurser.

  Engelska
  i Slutbetyget är det endast Engelska A (eller eng 5) som är en obligatorisk kurs. i högskoleförberedande exam.beviset är även eng 6 en obligatorisk kurs. Eng 7 ger meritpoäng; så det är nog bra att ta in alla 3 eng kurser in i slutbetyget eller i exam.beviset.

  Gymnasiearbete är en obligatorisk kurs i exam.beviset
  men den får ej ingå i ett slutbetyg.
  ***

  Hälsningar
  Mikael

   

  Frågor och svar

  • Emmy 21 år

   Personalvetare på fristående kurser?

   Hej! Jag vill läsa till personalvetare på fristående kurser, jag kommer att arbeta samtidigt. Kan man göra det? Vilka kurser ska jag läsa då? Sedan - kan man få ett intyg på att man läst till personalvetare om man läser kurserna fristående? Med vänlig hälsning, Emmy

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ivan 25 år

   E-komplettering på en kurs som innehåller NP?

   Hejsan! Är det upp till lärare att bestämma om man får E-komplettera på matte 4 eller fysik 2 på vuxenutbildningen? Matematiken 4, har en obligatoriskt NP i ämnesplanen. Fysik 2 är däremot valfritt att anordna NP, Jensen Stockholm väljer att göra det. Slut betyget kommer enbart att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Gustav 17 år

   Behörighet gällande högskoleprogram?

   Hej! Jag är inne på att plugga zoologi efter gymasiet och jag kollade in behörigheten till det programmet och det stod följande: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi A. Då blev jag lite fundersam gällande matte 3 delen. Vad menar dom med...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • R 20 år

   Hur raderar jag mitt konto?

   Hej! Jag skulle vilja radera mitt konto här, hur gör jag det?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Annette 55 år

   Meritpoäng och områdeskurser?

   Om man nu i år har tagit sin gymnasieexamen med inriktning natur, Målet är att komma in på läkarutbildningen men betygen räcker inte till nu. Det räcker heller inte att läsa in t.ex matematik 5 och engelska 7 för att få 2,5 p, Går de förutom det lägga till områdeskurser som Hälsopedagogik och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Angelica 25 år

   Vilka program för HR?

   Hej! Jag funderar på att plugga till HR och har kollat runt lite på olika program. Vad jag förstår det som så kan man läsa olika kurser för att bli hr bland annat Hr eller personalvetare. Vad finns det mer för program att läsa? Finns det en möjlighet att läsa fristående kurser och isåfall vilka?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Malia 21 år

   Skrivarutbildningar?

   Jag är intresserad av skrivande och skulle vilja arbeta som skribent som företag anställer för olika skrivarprojekt etcetera. Jag letar runt på utbildningar på folkhögskolan och universitet, men hittar inte riktigt det jag söker. Skulle ni kunna tipsa om någon skrivarutbildning (journalistik,...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Pedram 19 år

   Komplettera matematik 2a?

   Jag fick F i ett prov i matematik 2a, som jag sedan fick 1 poäng från att få godkänt på mitt omprov. Jag bad min lärare, mentor och rektor om att få göra en komplettering. Dem sa Ja och att de skulle planera någon komplettering. Men inget hände. Jag undrar vad jag behöver göra för att gå om...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Caroline 24 år

   Hur räknar jag ut mitt meritvärde med fler kurser än 2400 poäng?

   Hej! Jag har planer på att läsa till sjuksköterska. Läste barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och håller just nu på att komplettera 4 kurser (100 poäng var) på komvux. Hur gör jag för att räkna ut mitt meritvärde...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Mike 20 år

   Sannolikheten att komma in med lägre HP resultat?

   Hej! Jag har tänkt att studera på en utbildning som kräver: HP 0.65 (urval 1; 15 antagna, 15 reserv) och HP 0.50 (urval 2; 12 antagna, 3 reserv)

   Min fråga är: vad är sannolikheten till att jag blir antagen till utbildningen med mina 0.60 i HP resultat?...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Lilian 22 år

   Kan jag läsa apotekstekniker om jag har bara 2200p ?

   Hej, Jag vill plugga till apotekstekniker och jag har nästan alla ämnen som man behöver till. Men jag har bara 2000 p och läser nu 200p till, jag måste söka i november. Min fråga är kan jag söka och bli antagen om jag har bara 2200p ? Jag har sökt flera kurser men de kommer inte starta p.g.a...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alexandra 20 år

   Hoppa av kurs i komvux?

   Hej Jag läser nu fysik 1a och religon 1 på komvux. Jag har nu insett att jag inte behöver fysik 1 till den utbildingen jag ska läsa på universitetet. Jag tyckte därför att det är onödigt att läsa den kursen, sen har jag svårt med matten generellt. Kommer detta påverka mitt csn negativt...

   Julia SYV: Hej,Kursen Fysik 1a är på 150 p. och Religion 1 på 50 p.Alltså är fysikkursen 3 gånger så stor som kursen i religion.Samhällskunskap 2 är en kurs á 100poäng.*********CSN... Läs hela svaret
  • sket 20 år

   Hur får jag merit till förskollärarprogrammet ?

   Hej, Jag har godkänt i alla ämnen förutom Franska 4 och behöver komplettera den. Nästa höst hade jag tänkt söka in till förskollärarprogrammet. Jag har även funderat på att läsa upp några enstaka ämnen som tex...

   Julia SYV: Hej,behörighet till förskollärarprogrammen i Sverige brukar se ut så här: Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b. Om du har EXAMENSBEVIS... Läs hela svaret
  • Hanie 20 år

   Hur ska jag prioritera när jag ska läsa upp mina betyg på komvux?

   Hej! Nu när höstens högskoleprov också är inställd så vill jag inte slösa ännu flera månader på att bara satsa på det utan jag funderar på att läsa upp mina betyg istället. Min merit är 18.65 (inklusive...

   Julia SYV: Hejsan,om du höjer betyget i "ett steg" i en hundrapoängs kurs (de flesta gymnasiala kurser är just på 100p., som t.ex alla mattekurser, alla språkkurser... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga