Miriam 27 år
  Hej!

  Jag är helt förvirrad, därför tänker jag ställa många frågor och hoppas på att Ert/Era svar förklarar allt! :D

  Jag är snart klar med sista kursen som jag ville göra på komvux. Därefter vill jag boka en tid hos SYV i kommunen och sätta ihop ett gymnasiebevis med henne. Dock vill jag vara välförbered och veta hur det går till.

  Från gymnasieskolan och olika komvuxskolor (jag tog en lärarledd linje och en separat lärarledd kurs, några kurser på distans i olika perioder och skolor, för att jag flyttade under tiden) har jag många papper. Alla heter "Utdrag ur Betygskatalogen". Alltså jag inte har något gymnasiebevis alls, men istället har jag väldigt många poäng - nästan 4500, utav 2300 från gymnasiet (inte komvux).

  Mina 4500 poäng inkluderar:
  - kärnämnena (? - inte säker på benämningen), alltså kurser som Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, etc. Från gymnasieskolan.

  - yrkeskurser från gymnasiet, såsom Service och bemötande, Konferens och evenemang, Reception, etc.

  - ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet, men också ett A i Samhällskunskap 1b från komvux.

  - 3 x A i modersmål (gjorde dem under tid i gymnasiet och på komvux, men i en annan skola där det anordnades)

  - C i Spanska 1 och C i Spanska 2 från gymnasiet

  - A i Spanska 3 från komvux (förhoppningsvis får jag ett A till i Spanska 4 också)

  - Några dåliga betyg (mellan E och C) från ett komvux program (fordon)

  - A i Engelska 7 från komvux
  - B i Engelska 5 från gymnasiet
  - C i Engelska 6 från gymnasiet

  - D i Matte3b från komvux

  - E i Gymnasiearbete från komvux

  Och så vidare.

  Och nu till mina frågor :)

  Såsom jag har förstått, måste jag ha minst 2250 poäng (inkl. gymnasiearbete som inte räknas med i meritvärde/jämförelsetal).

  1. Vilka ämnen MÅSTE jag inkludera i gymnasiebeviset?

  2. Måste jag inkl. Engelska 6 med bara ett C om jag har Eng7 med ett A?

  3. Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?

  4. Vilken/vilka av de här mattekurser måste vara med? Förutom Matte3b som krävs till vissa program på universitet eller ger meritpoäng i andra.
  Matematik 1a 100 A
  Matematik A 100 VG
  Matematik B 50 VG
  Matematik 3b 100 D

  5. Får jag "skippa" Religionskunskap 1 där jag fick ett C i gymnasiet och "ersätta" den med Religionskunskap 2 där jag fick ett A på komvux?

  6. Vilken/vilka av Svenska som andraspråk MÅSTE vara med om jag har:
  Svenska som andraspråk 1 100 C
  Svenska som andraspråk 2 100 C
  Svenska som andraspråk 3 100 B
  Får jag "skippa" steg 1 och 2 om jag har ett B i steg 3?

  7. Får jag ha med poäng från alla 3 steg i Modersmål där jag fick var sitt A? Ska det räknas med i meritvärde?

  8. Får jag "hoppa över" vissa karaktärsämnena och "behålla" dem jag är nöjd med? Alla gjorde jag på min tid i gymnasieskolan. Finns det ett bestämt antal yrkesämnen man måste ha med om man gick ett yrkesprogram?


  Självklart strävar jag efter så hög meritvärde som möjligt och jag vet att jag inte ska ha med ALLA mina betyg (4500 poäng). Men frågan är vilka MÅSTE jag behålla "i papperna", vilka är frivilliga och vilka är helt onödiga. Mycket beror på det hära för att enligt mina beräkningar, kan jag uppnå även över 20 i meritvärdet, men ett F här och ett E där sänker det rätt mycket. Jag skulle så klart vilja "ta bort" alla dåliga betyg från mina papper, men jag vet att vissa måste stanna där.

  Hoppas verkligen på ett utförligt svar, så att det inte blir något missförstånd eller fel hos SYV som jag tänker besöka i snar framtid.

  Trevlig helg!

  /Miriam
  • Milla Boka helst tid med syv på komvux snarast. Som regel gör man planering Innan man börjar på komvux!
  • Miriam Det har jag, men ingen ville förklara hur räknar man meritvärdet i mitt fall. :D Jag visste alltså vilka kurser jag behövde för att bli behörig och studera på universitet, eller för att få mer meritpoäng. Men vad är mitt meritvärde vet jag fortfarande inte och det vill jag gärna kunna räkna själv - även för att kunna välja rätt program på högskolan (där jag har chans att bli antagen) eller åtminstone för att kunna rankordna olika program på antagning.se när det blir dags.
  • Milla Frågan är om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis- och det är olika regler för olika typer av utb.dokument. Läser du enligt planering mot Examensbevis eller mot ett Slutbetyg?
  • Miriam Det står inget om det. Vad är skillnaden mellan dem 2?
  • Mikael Det är stora skillnader på flera punkter mellan Slutbetyg och Examensbevis. Jag ska nu skriva ett nytt svar till dig.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Miriam,
  elever på gymnasiet hade som mål att få ut ett SLUTBETYG t o m läsåret som slutade i juni 2013 och från avgång från gymnasiet i juni 2014 är det Examensbevis som är mål med gymnasiestudier. 
  Om du på din tid på gymnasiet läste mot ett slutbetyg (alltså att du skulle gå ut år 2013 eller tidigare från år3 på gymnasiet) och du har minst ett godkänt betyg i en "gammal kurs" som ej kan omvandlas eller vars omvandling blir till nackdel för dig, kanske kan du fortfarande ha som mål att på komvux få ut ett Slutbetyg (rektor på komvux får bevilja undantag och låta dig läsa mot ett slutbetyg; slutbetyget måste du få ut senast 1 juli 2020, efter det blir det endast examensbevis - för alla). 
  ***
  Fördelar med att få ut ett Slutbetyg
  - färre poäng krävs; 2350p för ett slutbetyg från komvux och 2400p för examensbevis från komvux;
  - färre obligatoriska kurser; fler valbara kurser i slutbetyget. 
  Så, om du kan få rektors beslut om att få läsa mot ett slutbetyg, är det fördelaktigt för dig

  **********
  Om du inte kan få ut slutbetyg, utan ska ha som mål att få ut examensbevis - då spelar det stor roll vad det för "inriktning" på ditt examensbevis; för det första så finns det Yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Även yrkesexamen kan ge behörighet till högskolestudier. I examensbeviset är matte 1, svenska 1, religionskunskap 1 och engelska 5 samt gymnasiearbete obligatoriska kurser för alla, oavsett om det är yrkes- eller högskoleförberedande examen. Vidare ska man också ha minst en kurs i samhällskunskap och naturkunskap (men i stället för naturkunskap kan man ha fysik, kemi och biologi). 
  Reglerna är mycket komplicerade; i vissa fall kan rektor på komvux bevilja undantag. 
  ****
  Under alla omständigheter så vinner du nästan alltid på att inkludera kurser som du behöver för särskild behörighet till just "din högskoleutbildning" in i slutbetyg eller examensbevis; för övrigt ska du försöka få in de kurserna i vilka du har högre betyg och "utelämna" de kurserna i vilka du har lägre betyg, men obligatoriska kurser kan du ej utelämna. 
  Vilka kurser som blir obligatoriska för dig, beror på om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis.

  För att kunna BÖRJA SVARA PÅ DINA FRÅGOR - måste man veta om det är Slutbetyg eller Examensbevis som du vill/kan/får ta ut. 

  Du frågar bl.a "Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?" - jag hoppas du kan ta in Samhällskunskap 1b in i det dokumentet som du ska ta ut... givetvis är det fördelaktigt att du får in samhälle1b in pga högre betyget, men för att kunna svara måste man veta Vilket dokument du ska ta ut - Slutbetyg eller Examensbevis. 

  Vidare frågar du om mattekurserna - Matematik A och 1a är "motsvarande kurser"; bara en av de får vara med. Givetvis är det fördelaktigt för dig att ta in kursen med högre betyget. 
  Motsvarande kurser är också Matematik B och Matematik 2
  och Matematik 3b har motsvarande gammal kurs Matematik C. 
  Tar du ut ett Slutbetyg, är då endast matte A eller 1a som du absolut måste ha med.
  Tar du ut Examensbevis, här beror det på vad för typ av examensbevis- och då kan då behöva ha både Matte B och 3b in i ditt examensbevis som obligatoriska (för dig) kurser.

  Engelska
  i Slutbetyget är det endast Engelska A (eller eng 5) som är en obligatorisk kurs. i högskoleförberedande exam.beviset är även eng 6 en obligatorisk kurs. Eng 7 ger meritpoäng; så det är nog bra att ta in alla 3 eng kurser in i slutbetyget eller i exam.beviset.

  Gymnasiearbete är en obligatorisk kurs i exam.beviset
  men den får ej ingå i ett slutbetyg.
  ***

  Hälsningar
  Mikael

   

  Frågor och svar

  • anonym 20 år

   Läsa juridik eller ekonomi?

   Hej! Just nu läser jag Företagsekonomi A i uppsala och distans kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK). Jag vet inte vilken av kurserna jag ska fortsätta läsa denna termin. Jag bor i Uppsala och CSN jag har jag inte så stort behov av den här terminen, så om jag läser 30hp eller 15hp...

   Anna SYV: Hej,det får bli ditt beslut, ingen annan kan bestämma för dig, men jag skulle tänka så här: UJIK har platsgaranti - så du kommer på den även nästa gång, om du söker... Läs hela svaret
  • Jonas 18 år

   Vad tjäna på att utöka studieplan med indval matte 5?

   Hej! Jag går i årskurs 2 i gymnasiet på en linje där jag kommer att ha läst fysik 1 och upp till matte 4. Jag kommer att välja fysik 2 nu som individuellt val för jag har hört att vissa högskoleutbildningar kräver det. Det jag inte riktigt förstår är hur meritpoäng funkar. Jag vet att man kommer...

   Anna SYV: Hej Jonas; utökat program (studieplan för studier på mer än heltid) är det rektor som beslutar om eleven får läsa; då läser eleven på mer än... Läs hela svaret
  • anonym 20 år

   Juridik eller ekonomi?

   tack

   Anna SYV: Hejså vitt jag vet "går" UJIK på 15 högskoleproäng (alltså heltid under en halvtermin eller halvtid under en termin). De 20 bästa i slutet av kursen är det väldigt svårt... Läs hela svaret
  • anonym 20 år

   Vad ska jag läsa?

   Hej! Jag vet inte vad jag ska läsa. Den här terminen har jag kommit in på två kurser, Företagsekonomi A och Utvidgad juridisk introduktionskurs, men vet inte vilken jag ska läsa den här terminen. Varför jag inte funderat på att läsa...

   Anna SYV: Hejså vitt jag vet "går" UJIK på 15 högskoleproäng (alltså heltid under en halvtermin eller halvtid under en termin). De 20 bästa i slutet av kursen är det väldigt svårt att "hamna"... Läs hela svaret
  • Vivien 17 år

   Räknas meritvärde inte in i vissa antagningar?

   Hej! Jag har läst att på vissa antagningar till olika högskoleutbildningar, så räknas inte ens meritvärde från gymnasiet in i betyget. Handelshögskolan tror jag är en av dem. Stämmer detta och vilka fler högskolor/utbildningar räknar inte in meritvärde?

   Liselotte Johansson: Hej, kika på gymnasieguiden.se/informeras/merit - de statliga högskolor och universitet erkänner meritpoängen (i alla fall så vitt vi vet...). De privata - får bestämma själva.
  • Hamdi 18 år

   Arbetsmiljöingenjör , behörighet?

   Hej , jag titta igår på olika yrken i arbetsförmedlingen och fastnade för Arbetsmiljöingenjör. och undrar om man kan gå en direkt utbildning för det eller om man mst gå en annan typ av ingenjör utbildning först eller något sådant. Och om man kan gå en direkt utbildning till det , vad är...

   Anna SYV: Hej,vad gäller utbildningen till Arbetsmiljöingenjör på högskolenivå, så brukar Umeå universitet erbjuda ett magisterprogram i arbetsmiljö och hälsa med inriktning mot... Läs hela svaret
  • Hamdi 18 år

   Gymnasiearbete tips?

   Hej , jag går andra året på gymnasiet i samhällsprogrammet och har börjat fundera lite kring mitt gymnasiearbete. vilka slags ämnen på mitt gymnasiearbete skulle vara bra för mig som går samhällskunskaps programmet ?

   Liselotte Johansson: Hej, nedan ser du ett antal tips för vad man kan ha för temat för sitt Gymnasiearbete:1. Vad är samhällsnytta? Vem bestämmer vad samhällsnytta är? Kan man mäta den och i så fall hur?2.... Läs hela svaret
  • Anonym 19 år

   Jobba med psykisk ohälsa?

   Skulle ni kunna lista några olika utbildningar/yrkestitlar där man jobbar med människor som har psykisk ohälsa? Utöver Psykolog och socionom dvs.

   Liselotte Johansson: Hej, här kommer en lista på yrken som jag kunde komma på, jobbar med presoner med psykisk ohälsa:Peer supporterSpecialistläkare: psykiatrikerSkötare inom... Läs hela svaret
  • Leila 20 år

   Studera till ämneslärare (gymnasium) i Finland?

   Hej! Jag undrar om hur det är att studera till ämneslärare i Finland (Helsinki university), kostar det att plugga i Finland? Har man möjligheten att jobba vart som helst i världen om man blir ämneslärare i engelska? Kan man bli antagen genom HP eller måste man söka med sina betyg ? Hur söker jag?

   Liselotte Johansson: Hej Leila; Fråga SYV kan tyvärr inte möjlighet att ge detaljerde svar om studier utomlands: det finns ju så många olika länder! ... Vi kan tyvärr endast ge dig länkar... Läs hela svaret
  • Ella 18 år

   Mattematik 3b eller naturkunskap 2??

   Hej! Jag har några frågor inför det individuella valet. Jag har redan bestämt mig för att välja Engelska 7 då det ger mig 1 meritpoäng och då har jag redan det maximala meritvärdet (har redan moderna språk steg 3 & 4). Däremot så är jag förvirrad över om jag ska välja mattematik 3b eller...

   Liselotte Johansson: Hej Ella,olika lärosäten kan - till naturvet.basår - kan kräva matte 3 eller matte 2. Så, på många orter räcker det med godkänt betyg i matte 2 till nat.vet.basår... Läs hela svaret
  • Lovisa 17 år

   När väljer man inriktning?

   Hejsan! Jag undrar vilka datum det är man väljer inriktning på gymnasiet? Vad jag vet brukar man göra det i början på vårterminen, första året. Men när jag söker efter datum får jag inte fram något svar.

   Anna SYV: Hej Lovisa; när du skriver "väljer inriktning på gymnasiet" så skriver du inte Vilket program din fråga gäller ... men VO har t.ex inga inriktningar och på ES & HV läser man... Läs hela svaret
  • Frida 19 år

   Hur blir jag Läkare med för låga betyg?

   Hej! Jag går mitt tredje år på gymnasiet, naturvetenskaplig linje. När jag tar studenten kommer mina betyg ge mig strax över 20 i meritpoäng, vilket inte räcker till läkarlinjen någonstans här i Sverige. Jag har funderat på att...

   Anna SYV: Hej Frida,du får gärna kika på möjligheterna att läsa till läkare utomlands; gör högskoleprovet så många ggr du hinner och orkar. Jag skulle också råda... Läs hela svaret
  • Pernilla 45 år

   Studera till textillärare?

   Hej Jag är fritidspedagog och läste mellan 1999-2002. Vill nu lämna yrket fritidspedagog och studera vidare till textillärare. Men hur går jag tillväga? Såg att lärarlyftet ej finns kvar.. Med vänlig hälsning, Pernilla

   Anna SYV: Hej Pernilla!När du skriver "textillärare", menar du hem-och-konsumentkunskapslarare eller yrkeslärare på HV(inriktning textil-design)?De "vanliga" utbildningsvägarna finns beskrivna i... Läs hela svaret
  • Sara 18 år

   Behörighet till masterprogram från juristexamen?

   Hej! Min dröm är att jobba som advokat inom mänskliga rättigheter. Jag planerar att ta juristexamen och vill sedan ta en masters i mänskliga rättigheter. Min fråga är om man får behörighet från juristprogrammet till att läsa ett...

   Mikael SYV: Hej Sara,i Sverige gäller för Advokat-yrket, följande:  För att bli advokat ska man först genomgå 4,5 års juridisk utbildning och ta JURISTEXAMEN vid ett... Läs hela svaret
  • johan 18 år

   Hjälp, bli polis?

   Hej, jag undrar vad som gäller för att bli polis? Utöver de krav som; godkänt i ett antal ämnen, manuellt körkort, simkunnig, fysiska o psykiska krav osv. Jag har läst på litegrann och min uppfattning är att inför polisutbildningen är...

   Mikael SYV: Hej Johan,sökande till polisutbildningen som är behöriga: har godkända betyg i de kurser som krävs, har körkort, är svenska medborgare... alltså, uppfyller alla de kraven som du nämnde i in... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga