Henrik 28 år

  Hej! Min flickvän är från Bangladesh och vi är osäkra på vad som gäller exakt och de flesta svaren är osäkra och varierande. Hon kommer söka till läkarlinjen nu till hösten då hennes studier bli klara under våren. Det står skrivet så här: "Din utländska gymnasieutbildning ger behörighet till universitets- och högskolestudier i utbildningslandet och därmed även i Sverige under förutsättning att du uppfyller kraven i svenska, engelska och matematik. Betygsmedelvärdet från din gymnasieutbildning är 5,00 där 1 är godkänt och 5 är högsta betyg. Vid anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas om enligt regler som gäller vid anmälningstillfället. Behörighet - kurser Vid anmälan till universitets- och högskolestudier i Sverige ger din utländska gymnasieutbildning behörighet mogsvarande följande kurser i den svenska gymnasieskolan: Kemi 1 Biologi 2 Fysik 2 Matematik 4 Naturkunskap 2 Moderna språk 7" Citat slut. Detta innebär alltså att hon har A i alla ovan ämnen, jag antar att det även gäller underliggande kurser, som t.ex. biologi 1 osv. Vår fundering är vad som kommer ske när hon ansöker, hur kommer hennes medelvärde beräknas idag. Hon har precis börjat Sas 1 och engelska 6. På engelska 5 fick hon C i betyg. Så, kommer betyget i engelska 5 påverka medelvärdet? Vi har fått information om att endast engelska 6, Sas 3 och kemi 2 är betygen som är relevanta. Så om hon får A i Sas 3, engelska 6 och kemi 2, kommer hon då ha ett svenskt medelvärde på 22,5? Eller kommer hon behöva uppfylla kraven för gymnasieexamen, dvs 2350 poäng? Så går hon efter någon unik medelvärdsräkning eller har vi fått bristande och/eller otydlig information?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej,
  jag vill råda att hon även gör Högskoleprovet; detta pga inte ens de som har högsta möjliga meritvärde (22,5) kan garanteras plats på läkarprogrammet; det kan bli så att antal platser blir färre än antal sökande med högsta meritvärde och då kan platserna lottas ut; i första hand tittar man då även på resultatet från högskoleprovet... men finns det inget HP-resultat (det är frivilligt att göra högskoleprovet) - då kan det bli utlottning och slumpen får avgöra.
  Har man HP-resultat, prövas man även i HP-urvalet och får med det ännu en chans att få plats på utbildningen.
  ******* Så, jag rekommenderar alltså att även göra högskolerprovet. Anmälan pågår nu och till 3 februari; kostnad 450kr och då skriver man provet 4 april 2020.

  Det absolut viktigaste är att bli BEHÖRIG, alltså måste hon få godkända betyg i SAS 3, Engelska 6 och kemi2.
  ****
  Ang. betygen... om hon fick C i eng5, varför tror du hon kan få A i eng6? Eng6 är svårare kurs än eng 5; de som får t.ex C i eng5 brukar få E eller D i eng6, alltså brukar man få lägre betyg i nästa/högre/svårare kurs.
  ****
  Reglerna är krångliga
  Det som gäller för sökande med Utländska gymnasiebetyg till svenska högskoleutbildningar står på Antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning; tolkningsföreträde (alltså exakt hur man tolkar reglerna i varje enskilt fall) har Antagningsgruppen på det lärosäte dit man söker.

  Oavsett vad jag eller ngn annan SYV säger, så blir det upp till antagningsgruppen på det lärosäte (högskola-universitet) dit hon söker, att ha "sista ordet". Meritvärde kommer hon få som svar från Antagning.se efter det att hon ansökte och ansökan är komplett (sista kompletteringsdagen, då alla betygen måste vara inne brukar ligga i mitten på juni, om man söker till start på hösten). Se datumen på antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum.

  Om den studerande gör sitt bästa och försöker få så höga betyg hon kan, då kan inte hon, du eller vi på fråga SYV göra mer (förutom att hon även kan göra högskoleprovet). Vad meritvärde blir då - får det bli som det blir... vad kan vi göra åt det? Hon kan ju inte få högre betyg än hon kan få, om hon gör sitt bästa.
  Efter det att betygen är satta, kan man se om man vill göra prövning - alltså test/slutprovet (kan man förenklat säga...) för att försöka få ett högre betyg. Så det är inte "kört" om man ej får det betyget man vill få, det kan finnas möjlighet - i första hand genom självstudier-prövningar att höja betygen.

  • Henrik Jag förstår. Hon säger att hon hade mycket annat att tänka på under eng 5 och eftersom de sagt att det inte var ett relevant betyg lade hon inte så mycket tid på det. Hon har börjat oroa sig sen jag frågade om det verkligen stämmer att endast de tre betygen är relevanta. Så jag ville på något sätt verifiera det för henne. Då ska jag i alla fall föreslå HP för henne. Jag frågar för att hon är osäker på förutsättningarna. Skulle hon av ngn anledning inte komma in på läkarprogrammet så vill hon ta tandläkarprogrammet eller något inom biologi.
  • Milla

   Det går ju att söka även senare... alltså, om hon ej kommer in på läkarprogrammet första gång hon ansöker, kan hon söka igen - och igen... Annars så har man 12 alternativ man kan söka samtidigt när man söker till högskoleutbildningar, men man måste prioritera: "i första hand...", "i andra hand..." och så vidare.
   Tufft - om personen läser nu SAS 1 och ska läsa SAS 2 och 3 i snabb takt och sedan en svår utbildning med undervisningsspråk Svenska - det kan bli för mycket ... Att Komma in på en högskoleutbildning är första steget; sedan ska man prestera under många år... och undervisning sker på, för henne, främmande språk, som hon endast nyligen lärt sig. Språket behöver tid att "sätta sig", rota sig, förankra sig... det är inte alls säkert att det blir så bra att hoppa in i en svår utbildning som är lång och krävande som sker på ett främmande språk... ingen vinner ju på att folk "går in i väggen"... :(

  Frågor och svar

  • Amira 19 år

   vilka kurser krävs?

   hej jag har pluggat barnskötare kurser i ett år, och nu jag plugga vidare som grundlärare, men jag undrar om det går att plocka bort ett år ifrån grundlärare utbildningen med tanke på att jag hade studerat ett år som barnskötare ?

   Milla SYV: Utbildning till barnskötare ligger på gymnasial nivå och till lättare- på högskolenivå och det går därför inte korta ner utb.till lärare pga man läste till barnskötare. 
  • Elisabeth 55 år

   kandidat examen psykologi samt utländsk vårdutbildning?

   -Jag har utländsk utbildning validerad till svensk kandidatexamen med inriktning psykologi. -Jag har validerad utländsk sjuksköterske utbildning (jobbat 7 år)- vill ej gå vidare med att ansöka om legitimation i Sverige. Räknas denna som svensk vårdutbildning? Kan jag bygga på denna till...

   Milla SYV: Hej, Kurator inom hälso-& sjukvården blev 1 juli 2019 Legitimationsyrke och för att få legitimation krävs (som regel) den speciella påbyggnadsutbildningen... Läs hela svaret
  • Sara 41 år

   Min dotter funderar på att hoppa av i 3an och kanske ta ett sabbatsår?

   Hej, min dotter är 18 år och går 3an i gymnasiet på en estetisk linje. Men nu är hon helt slutkörd. Hon har haft problem med depression, ångest, panikångest och OCD som hon har kämpat med i många år. Nu går hon 3an och ligger efter i många ämnen och kämpar med att få ihop Gymnasiearbetet. Jag...

   Milla SYV: Hej! Du skriver inte om vad läkare och psykologer rekommenderar- de har specialkunskaper i just det område plus de kan göra fler undersökningar och komma fram till vad... Läs hela svaret
  • Daniel 22 år

   Byta program från ett annat program?

   Hej, jag studier för nuvarande på KTH och funderar på att möjligtvis byta program, men vill inte än göra ett studieavbrott på KTH än eftersom jag är osäker om jag kommer in på något annat program, min fråga är såhär: kan jag fortfarande söka till andra program trots att jag går på ett annat...

   Milla SYV: Du kan söka till andra utbildningar utan att hoppa av din nuvarande utbildning och om du blir antagen till en annan utb., kan du bestämma om du byter eller stannar på den ”gamla” utbildningen.
  • Alexander 17 år

   Byta linje efter ett halvår (årskurs 1)?

   Så i början valde jag samhällskunskap men trivdes inte så bytte till teknik och har gått där tills nu men jag inser att det är en ganska tuff linje som kräver mycket tid till att plugga hemma osv. Som jag utnyttjar till att bli bättre på andra saker. Jag undrar om det är helt omöjligt att byta...

   Milla SYV: Det får rektorn ta beslut om; det är inte elevens rättighet och det handlar om Vilka kurser som läses mer än hur tuffa de är. Sedan är vår erfarenhet att även om man vill... Läs hela svaret
  • Kskdk 18 år

   Naturkunskap? Individuellt val?

   Hej! Jag går handel och administrationsprogrammet. Jag undrar om du tror att det skulle finnas en möjlighet till att man kan byta ut NakNak1a1 till 1b och sedan lägga till NakNak2 som individuellt val? Jag insett att jag behöver det till min utbildning. Jag har nu läst både Ma1a och MA2a...

   Milla SYV: Om du har godkänt betyg i naturkunskap 1a1, läser du sedan 1a2 och sedan 2. Om din gymnasieskola kan ge dig möjlighet att läsa de kurserna måste du fråga på din skola. Ang valbara... Läs hela svaret
  • Kskdk 18 år

   Biologi, fysik, kemi?

   Jag vet att man direkt kan läsa biologi 2 utan att ha läst 1:an. Är det samma med fysik och kemi?

   Milla SYV: Hej! Komvux tar inte in på högre kurser om man ej sedan innan har godkänt betyg i underliggande kurser. Prövning kan man däremot anmäla sig till utan att behöva visa upp några betyg. På... Läs hela svaret
  • nina 22 år

   Hur värt är en högskoleexamen på 120 hp?

   Hej! Jag har lite allmänna frågor kring vad man kan göra med högsskoleexamen på 120 HP. Jag har läst lite om examen på grunsnivå vid Örebro universitet och där stod det följande: Högskoleexamen bygger på studier om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp inom ett huvudområde, inklusive ett...

   Milla SYV: Det blir upp till varje arbetsgivare att bestämma om hen vill anställa dig eller ngn annan. Ibland kan även helt andra saker än längd på tekniska studier bli avgörande- t.ex... Läs hela svaret
  • emma 19 år

   hur gör man när man hamnat på en dålig apl plats?

   Jag har hamnat på en apl plats som jag inte gör något på, då menar jag att jag hamnat på en restaurang som inte får in så många gäster vilket leder till att jag inte har något att göra och jag jobbar 14-22 varje dag (tisdag...

   Liselotte Johansson: Hej Emma,börjar med ett "kreativt förslag" - fråga din lärare om det skulle gå att du Byter plats Med ngn annan elev, som kanske nu är trött på att "springa benen... Läs hela svaret
  • Reebin 18 år

   Hur fungerar betyg systemet?

   Hejsan än idag förstår jag inte hur betyg systemet fungerar och poäng efter examen hur räknas dem, Sen när man söker till högskola söker man med alla 3 årens betyg eller kan man söka enskilda år också för att ha chans...

   Anna SYV: Hej, läs gärna information på Framtid.se/reportage/betyg-pa-gymnasiet***Konkurrera om plats på en högskoleutbildning, i Sverige, kan man med betyg och/eller med resultatet av högskoleprovet. Att... Läs hela svaret
  • daniel 16 år

   Är det möjligt att bli idtrottslärare efter gymnasiet?

   Hej, det finns hur många jobb som helst som man kan få efter gymnasiet, men jag är stort intresserad av idrott. Jag undrade varför ska man behöva läsa så länge för att bli idtrottslärare? Jag tror att jag har de kunskaper som krävs,...

   Anna SYV: Hej Daniel, när det är brist på behöriga lärare kan även obehöriga få jobb, ofta vikariat under ett läsår.För att bli Behörig (i Sverige)... Läs hela svaret
  • Oliver 21 år

   Söka utbildning som inte kräver Fys2 och Matte4, sänker det meriten?

   Hej! I gymnasiet gick jag tekniskt linje men tog aldrig då Fysik 2 eller Matematik 4 och tänkte göra dem kurserna nu för att få den extra behörighet som krävs för vissa högskolestudier. Jag undrar vad som gäller om jag får godkänt...

   Mikael SYV: Hej Oliver, om du har examensbevis i vilket det inte ingår fysik 2 och matematik 4 och du läser de kurserna nu, efter det att du fick ut ditt examensbevis - då blir... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 33 år

   Var finns sommarkurser på eftergymnasial nivå inom it film media?

   Hej! Som rubriken lyder så undrar jag var hittar man alla de olika sommarkurser inom IT-"avdelning"webbproduktion (alltså inte programmering) inom film, foto och liknande? Hen som vill gå en sådan sommarkurs har fullständig gymnasiekompetens inom mediaprogrammet, Slutbetyg från gymnasiet som är...

   Anna SYV: Hej,en intressant fråga men som också är svår att svara på, detta pga det finns utbildningar inom många olika skolformer: högskola-universitet,... Läs hela svaret
  • Kerlos 21 år

   När öppnar universitets anmälan?

   Jag får fram två datum 20 feb och 16 mars, men när jag loggar in på antagning.se så står det inte öppen för anmälan på de flesta program.

   Mikael SYV: Hejsan,svar på din fråga beror, lite grand... på. :) Den vanliga anmälningsperioden till de flesta högskoleutbildningar med start HT20 startar 16 mars och pågår till 15 april 2020.... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga