Munir 21 år

  Hej, Jag läste det estetiska programmet på min gamla gymnasieskola där jag även hade möjligheten att lägga till samtliga naturprograms kurser, vilket jag gjorde (med undantaget kemi 2 och biologi 2). Jag har därför behörighet till att söka ett av KTHs civilingenjörsprogram. Totalt har jag läst kurser i gymnasiet motsvarande 3500 poäng (inkl. gymnasiearbetet). Jag undrar över om alla mina betyg kommer att räknas med eller om bara mina bästa 2500 poäng (inkl. de kurser som ger mig behörighet för en utbildning som KTHs) räknas med. Till exempel har jag ett betyg C i en programspecifik kurs. Kommer den då att räknas med, eller kommer den att strykas då den inte är en kurs som ger behörighet till utbildningen jag vill söka? Gäller detta isåfall även för en kurs som Idrott och Hälsa? Mvh

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Munir,
  det som spelar stor roll är Hur ditt examensbevis kommer att se ut. I examensbeviset från gymnasiet är Idrott och häsla 1 en obligatorisk kurs och betyg i den räknas in i elevens jämförelsetal. För övrigt är det ännu 2300 poäng kurser som också alltid räknas in i elevens jämförelsetal, alltså alla de betyg som är "vanliga", ej markerade med "U"; GA, gymnasiearbete - räknas inte in i jämförelsetal.
  Sedan gäller att de kurser som i examensbeviset är markerade med "U" räknas in endast om de krävs för Särskild behörighet eller som ger Meritpoäng; övriga "U"kurser räknas inte in.
  Till Jämförelsetalet lägger man (plussar på) meritpoängen, om man har några. Summan av jämförelsetalet och meritpoängen blir Meritvärde, och det är med Meritvärdet som man söker (konkurrerar) till högskoleutbildning i Sverige.
  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga