Tobias 16 år
  Jag går mitt första år på teknikprogrammet på gymnasiet och kommer läsa engelska 7 i trean. Mina betyg och intresse i språket är mycket goda.

  Min fråga är vilka kvalifikationer som krävs för att erhålla en plats som professor i engelska på ett universitet. Vilka högskoleprogram finns och vilka gymnasiekurser vill de ha? Kan det vara en bra idea att läsa utomlands?

  Finns det liknande arbeten inom exempelvis lingvistik med engelska som inriktning? Vad kan en professor förvänta sig lönemässigt? Vilken magnitud skulle studierna ha, det vill säga: skulle de vara tunga eller väldigt tunga?

  Jag ber om ursäkt för de många och sporadiskt ställda frågorna. Tack på förhand och svara gärna på hur många eller hur få du vill!
  • Julia Fick nu svar från en sakkinnig: "Man kan mycket väl "bli" lektor i Sverige. Då måste man först doktorera för att kvalificera sig som sökande till en tjänst som lektor."

  3 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Tobias!
  Så roligt att du är intresserad i språk och är duktig på engelska!
  För att "jobba med engelska" måste man givetvis kunna engelska mycket-mycket bra (så bra "som möjligt")! :) Engelska används som "verktyg" inom många yrken, där huvudsysselsättning är en annan än att just "syssla med engelska" och därför finns det ett mycket stort behov av att lära sig engelska och då behövs det Lärare som kan undervisa.

  I Sverige är ordet "professor" i första hand en Titel på en befattning inom högskoleväsendet, det är alltså Högskolelärare som fick anställning som just "professor" (de tjänsterna är få och mycket eftertraktade); ofta studerar man i många år och även forskar en hel del innan man kan få en chans att få professors-tjänst; finns inga som helst garantier att ens möjlighet att söka en sådan tjänst kommer att uppenbara sig. Tjänsterna är, som sagt, få och när de är upptagna, måste man vänta på att ngn går i pension och så annonseras tjänsten (om den inte "dras tillbaka" pga resursbrist)...
  men om du menar Lärare i engelska t.ex på gymnasiet eller på en folkhögskola eller på komvux - då är det betydligt lättare att svara ang. arbetsmöjligheter: de är goda och prognosen är att de förblir goda även i framtiden. Kika gärna på framtid.se/yrke/spraklarare
  Det är en fördel att ha engelska som modersmål (men det kan man inte bestämma sig för, utan att det är "som det är") - detta skriver jag för att uppmärksamma dig på att om du konkurrerar om en eftertraktad tjänst mot en person som har engelska som modersmål, så kanske du - av den anledning - förlorar (lärare i språk som har det språket som sitt modersmål kan många ggr prioriteras vid anställning).
  Läs så mycket engelska du kan. inom gymnasiet finns det Eng 5, 6 och 7. Och 5 och 6 är obligatoriska kurser på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen, Eng7 är inte en obligatorisk kurs. Om din skola ger möjlighet att läsa engelska 7, välj läsa den kursen.
  Vad du ska läsa efter gymnasiet kanske du inte behöver bestämma dig för just nu. Det är nästan 2 år kvar innan du kan göra ansökan till eftergymnasiala studier och den utbildning du ska gå kanske ännu inte ens finns (utbildningsutbud förändras ju också ibland).

  Jag ser att du läser på teknikprogrammet som fick mig att tänka på följande: kanske vill du satsa på att jobba med att översätta tekniska texter (bl.a instruktioner för användandet av teknisk utrustning) mellan engelska och svenska? För det behöver man goda kunskaper i de båda språken + goda kunskaper även i teknik!

  • Tobias Tack för ditt mycket utförliga svar! Om man då börjar med att bli högskolelektor i engelska språket istället, hur skulle det gå till? Är det ens en yrkestitel som finns i dagsläget, eller är gymnasiet det högsta utbildningsväsendet man når som engelskalärare i Sverige? Måste man försöka konkurrera vid universitet utomlands?
  • Julia Menar du att du vill undervisa i engelska på ett universitet utomlands? eller menar du att du vill läsa engelska utomlands? för att sedan undervisa i Sverige?
  • Julia

   Det är mycket som kan ändras - på kort tid (se exempelvis vad härnder nu pga Covid-19). Att planera på så lång sikt som flera år framöver, kan man tyvärr inte göra... Som elev år1 på gymnasiet, det bästa du nu kan göra är att du lär dig så mycket engelska som möjligt. Även om du nästa år endast läser engelska 6, kan du be din engelsklärare att ge dig extrauppgifter och du kan själv läsa böcker på engelska som inte ingår i kursen som du ska gå. Om det inte vore för Covid-19, skulle jag råda dig försöka resa till ett engelskt-talat land alltså där engelska är modersmål för de flesta (t.ex England eller USA), men nu kan man inte göra det... men kanske nästa sommar? För lärare är det annars viktigt även kunna "lära ut", pedagogisk förmåga, där tålamod och inte bli sur för att behöva upprepa samma sak gång på gång på gång - mycket viktiga. Om man är otålig och tycker att "det här har jag ju redan sagt förra veckan..." då passar man dåligt som lärare (för att nya elever kommer som ej var med då - eller så har de missat en lektion eller inte har förstått...). Att kunna ngt och att kunna lära ut "det" - är inte samma sak. Vissa saker kan man lära sig men tålamod ska man, i grunden, ha - som sitt personlighets drag. Du får gärna även kontakta studievägledare på de lärosäten (högskolorna/universiteten) där undervisning i engelska bedrivs. Som jag ser det, finns det 2 vägar att gå: via ämneslärarprogrammet eller via kandidatprogrammet med engelska som huvudämne (om ett sådant program kommer ges då det är dags för dig att söka) alt. sätta ihop eget program av fristående kurser. Hur som helst, är det en lång väg att gå innan man ev. kan bli universitetslektor. Fem års studier på universitetsnivå är nog minimikravet för att kunna få en chans att t.ex vikariera som högskolelärare, troligtvis behöver ännu fler meriter (helst ska man ha disputerat: skrivit och försvarat doktorsavhandling, vilket tar som kortast 4 år efter 5-årig universitetsutbildning, ofta tar det dock ännu längre tid).

  • Tobias

   Hej, Julia! Det jag undrad var om lektor i engelska var en arbetstitel här i Sverige. Om inte, skulle jag vara tvungen att bli lektor på ett universitet utomlands?

  • Tobias Jag förstår att jag är lite väl tidigt ute; jag har ju inte ens avslutat mitt första år på gymnasiet! Det är klart att det är svårt att planera så långt fram, precis som du säger. Mitt gymnasieprogram hade en tvåveckors språkresa planerad till England som dels blev avbruten av covid-19 och dels av Brexit. Den ska tur nog planeras om (ev. till ett annat land, återigen beroende på Brexit), så på den fronten ser det ljust ut. Förutom det är jag väldigt tålmodig som person, och jag gillar att hjälpa andra. Om jag får vara så fräck, så tror jag att jag skulle kunna bli en ganska hyfsad pedagog (med rätt utbildning, såklart!) eftersom viljan är där. Tack för förslagen på utbildningsmöjligheter. Det var svårt att hitta något med substans så det är stor hjälp med lite expertkunskap!
  • Anna Var god läs Peters svar.
  Läs alla kommentarer
  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej,

  För att undervisa på universitet måste man ha högskoleutbildning och dessutom får man antingen bli doktorand (de oftast jobbar som assistenter på kurser) eller blivande doktor i filolog. Det är en lång väg för att få en chans att bli en professor.

  Lektor behöver inte vara professor men det är åtminstone docent grad som krävs.

  Man kan börja med söka utbildning t.ex på Göteborgs Universitet, vid Institution för språk och litteratur

  https://sprak.gu.se/utbildning

  För mer detaljerad svar gällande kurs urval kan man prata med studievägledare där.

  study.guidance.english@sprak.gu.se, Phone: 031-786 1795.

  Vad det gäller lön, det är individuell avtalat, men man kan förvänta något mellan 40-60 tusen SEK i månaden. Och arbetstid oftast är delad mellan forskning och undervisning, det är ovanlig att någon är 100 % lector utan förskningsuppdrag.

  Här är exempel av vad som står på jobbsökande portalen, var god se nedan:

  Universitetslektor i engelska

  Diarienummer:

  PAR 2020/672

  Arbetsform:

  Tidsbegränsad anställning

  Placering:

  Institution för språk och litteraturer

  Sista ansökningsdag:

  2020-06-03

  Ämnesbeskrivning

  Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation samt Ämneslärarprogrammet och Ekonomprogrammet. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik.

  Arbetsuppgifter

  Anställningen omfattar undervisning, handledning och bedömning inom ämnet engelska på grundnivå och avancerad nivå, främst på kurser inom Ämneslärarprogrammet men också inom fristående kurs, såväl på campus som på nät. Även uppgifter av administrativ art kan ingå, inklusive kursansvar. Den sökande förväntas bidra till hela institutionens verksamhet, vilket även kan innebära undervisning inom ämnesövergripande kurser.

  Behörighet

  Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i engelska eller i annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant.

  Bedömningsgrund

  Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

  För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom ämnet engelska eller annat för anställningen relevant ämnesområde. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:

  Pedagogiska meriter, visade genom dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av utbildning, inklusive handledning och examination (kursvärderingar är önskvärda),

  Vetenskapliga meriter, vilka kommer att bedömas i relation till graden av originalitet och internationell förankring,

  Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningen, inkl. erfarenhet av besök och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-kurser),

  Ledning och administrering av undervisning (t. ex. kursansvar och koordinering av kurser),

  Förmåga att använda svenska i tal och skrift på modersmålsnivå.

  Egen lärarutbildning (svensk lärarexamen) och högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

  Intervju och referenstagning kan också komma att utgöra grund för bedömning.

  Anställning

  Anställningsform: Vikariat längst t.o.m. 2021-08-31 eller tills ordinarie befattningsinnehavare är åter i full tjänst
  Omfattning: 75 %
  Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
  Tillträde: 2020-08-15

  Ansökan

  Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: personalhandlaggare@sprak.gu.se.

  Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

  Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (PDF-format):
  Doktorsexamensbevis
  Doktorsavhandling
  Eventuella läromedel
  Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  Fullständiga meritportföljer för alla angivna områden
  Förteckning över examina och anställningar
  Förteckning över vetenskapliga, pedagogiska, lednings- och administrativa meriter.

  • Tobias Stort tack för dit svar. Du har verkligen hjälpt mig med att förstå mina möjligheter samt vad ett arbete som lektor omfattar!
  • Mikael vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Vägledare Anonym SYV

  Hej,

  Med titeln adjunkt menar man i Sverige en lärare i teoretiska ämnen på högstadiet och på gymnasiet, med relevant utbildning inom aktuellt ämne och pedagogik (tex ämneslärarexamen om minst 180 hp). Titeln adjunkt är dock på väg att försvinna från skolan i Sverige.

  En lektor i svenska skolan är legitimerad lärare som också har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) och som under minst fyra års tjänstgöring arbetat som lärare i skolväsendet och under den tiden visat pedagogisk skicklighet.

  Förstelärare är en annan titel i Sverige som betyder att en person är legitimerad lärare och arbetat i minst fyra år och visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. (Se även ”karriärtjänster”.)

  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-som-forstelarare-och-lektor

  http://www.lararkanalen.se/forstelarare-sa-funkar-det

   

  Med vänliga hälsningar

  Frågor och svar

  • Boris 19 år

   Räknas Engelska 7 med i jämförelsetalet när man söker in till HHS?

   Hej! Jag undrar om den utökade kursen Engelska 7 räknas med i mitt jämförelsetal. Jag har totalt läst 2600 poäng på gymnasiet. Engelska 7 ger meritpoäng, men dessa meritpoäng kommer inte att vara viktiga för mig eftersom HHS (Handelshögskolan i Stockholm) inte räknar med meritpoäng. HHS...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Jenny 20 år

   Läsa upp betyg?

   Hej Om jag vill läsa upp samtliga betyg för att kunna gå på universitetet. Måste jag läsa upp exakt de ämnena jag fejlade då? För att få 2500p för att kunna söka universitet eller kan jag ersätta dessa fejlade kurser med 100p kurser som jag faktiskt tycker om. Och skulle vara intresserad utav...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Anna 24 år

   Hur beskriver jag bäst mina språkkunskaper?

   Hej! Jag talar tre språk flytande, varav ett är mitt modersmål. Hur borde jag ange dessa i mitt CV? Låter det rimligt att ange ett av dem som "modersmålsnivå" och de två andra som "tvåspråkig nivå"? Eller kanske...

   Vägledare Anonym: Hej Anna,inte helt lätt att svara på en så "enkel fråga" som hur man anger sina språkkunskaper i CV.  :)Det finns många sätt att göra det på - och... Läs hela svaret
  • Ceren 20 år

   Läsa yrkesprogram/komvux efter studenten?

   Hej. Frågar för min syskon som ska börja i gymnasiet nu till sommaren, men är dock osäker på programmet. Hen vill gärna börja med ett högskoleförberedande för att läsa brett men är även osäker på om hen kommer att vilja läsa vidare efter studenten, dock är det ju för tidigt sagt och man vet...

   Julia SYV: Hej,jag förstår hur du tänker (tror jag) och jag önskar att det vore enkelt att komma in på en yrkesutbildning på komvux efter gymnasiet, men det är tyvärr... Läs hela svaret
  • Louise 19 år

   Meritpoäng folkhögskola?

   Hej, jag undrar hur det fungerar med meritpoäng om man läser till en kurs på folkhögskola. Jag funderar på att läsa till spanska 4 på folkhögskola, får man den extra meriten alltså 1 poäng som man skulle fått om man läst på gymnasiet då? I vilken grupp hamnar man och hur fungerar det när man...

   Julia SYV: Nej, man får inte meritpoäng för Omdöme från en folkhögskola.Folkhögskolorna sätter inte betygen, utan ger Omdöme. Om du vill få meritpoäng, måste du få ett... Läs hela svaret
  • Wilma 19 år

   Advokat eller åklagare?

   Hej! Mitt mål i livet är att jobba med kvinnor och barn som främst blivit utsatta för sexualbrott, alltså som juridiskt stöd. Men vilken titel är det jag ska ”satsa” på? Är det advokat och då försvara offret eller är det åklagare? Jag har försökt att läsa mig till om detta på nätet men...

   Julia SYV: Hej Wilma, jag håller med Mikael (se hans kommentar till din fråga).Jag vill också tipsa om yrket Kvinnojoursmedarbetare, där ingen juridisk utbildning krävs utan det är lång erfarenhet som kan... Läs hela svaret
  • Julia 20 år

   Hur kan man höja sitt meritvärde på bästa sätt?

   Hej! Jag heter Julia och det är så att jag vill studera psykologprogrammet. Det betyder att jag som behövt läsa upp mitt matematik 2b-betyg från icke-godkänt är placerad i BII-gruppen. Med 20,36 i meritvärde och 2,5 i extramerit redan inräknat har jag alltså för låga betyg för att komma in på...

   Anna SYV: Hej Julia,mitt råd är att du börjar med att söka läsa matematik 2a på komvux och försök få så högt betyg du kan i den kursen. Du behöver inte... Läs hela svaret
  • Ronja 22 år

   Icke ekonomi-yrken med ekonomutbildning?

   Hej! Jag studerar för närvarande den fjärde terminen på ekonomie kandidatprogrammet. Men jag har det senaste två terminerna tappat mitt sug ganska rejält för denna utbildning och kan inte riktigt se framför mig vad jag tycker skulle vara intressant att arbeta med längre. Jag har till hösten...

   Julia SYV: Hej Ronja, det finns ett antal yrkesroller som kräver "vilken som helst 3-årig högskoleutbildning", t.ex Arbetsförmedlare, Utredare på FK eller Studiestödsutredare; även... Läs hela svaret
  • Nathalie 19 år

   F i modernt språk, kan jag fortfarande få en gymnasieexamen?

   Jag har för tillfället F i modernt språk och kommer troligen inte kunna/hinna få upp det. Jag läser 2500p och har redan 100p godkänt i språk som jag läste i ettan men man behöver läsa 200p på samhällslinjen.. Min fråga är om man måste ha 200p godkänt i moderna språk eller om jag fortfarande får...

   Julia SYV: Jo, du kan få ut examensbevis med F i en eller två kurser moderna språk. Max antal F-poäng i examensbeviset från gymnasiet är 250p. men inte i vilka kurser som... Läs hela svaret
  • Ali 19 år

   förlängd studiegång?

   Hej! Min gymnasieskola erbjuder förlängd studiegång för 3or då de kan gå sommarskola samt göra prövningar under sommaren men skolan har sagt om man ansöker till förlängd studiegång då kan man inte söka till höstens antagning innebär detta att skolan inte kommer att skicka betygen till...

   Mikael SYV: Sista kompletteringsdag till höstens högskoleutbildningar är i år den 18 juni. Med sommarskola blir man inte färdig till 18 juni. Jag tycker ändå att det är en stor förmån och... Läs hela svaret
  • Agnes 15 år

   Behöver jag läsa moderna språk?

   Hej! Jag vill läsa IB programmet på gymnasiet för att sedan söka vidare till kanididat programmet Business and economics handelshögskolan. För att få behörighet står det att jag behöver ha läst Moderna språk 3. Om jag inte vill läsa moderna språk under ibdp utan vill läsa Svenska och Engelska...

   Julia SYV: Hej Agnesom det är den här utbildningen: hhs.se/en/education/bsc som du är intresserad av, så ges den på en privat högskola, som gör lite "som den själv vill", kan man säga...... Läs hela svaret
  • barbareata 16 år

   Vad kan man plugga vidare till om man tar bort matten från gymnasiet?

   Hej jag ska börja i gymnasiet humanistiska programmet jag undrar vad för yrken jag kan få eller vilken utbildning jag kan nå om jag tar bort matte kursen. Jag satsar på att bli advokat men dock så vet jag inte om matten behövs. Därför undrar jag vilken utbildning kan jag få utan matte.

   Julia SYV: Hej° Utan godkänt betyg i matematik 1 (första gymnasiekurs i matte) går inte att få ut examensbevis. Och du blir därför inte behörig till... Läs hela svaret
  • August 28 år

   Internationella förkortningen för Modern språk?

   Hej, Ett universitet jag ska söka till i Tyskland har L1 eller L2 som krav från gymnasiet. Är L1 och L2 den internationella förkortningen för Modern språk?

   Julia SYV: Hej August,kika gärna på teachingenglish.org.uk där man läser bl.a följande:"L1 is a speaker's first language. L2 is the second, L3 the third etc." Alltså, enligt... Läs hela svaret
  • Elev 17 år

   Är det värt att strunta i studenten ?

   Jag tycker de värkar lite larvigt att springa ut o ta studenten, nu är det visserligen 3 år kvar men ändå. Är det värt att strunta i att ta studenten?

   Mikael SYV: Hej, du har ännu gott om tid att bestämma dig. Det är inte obligatoriskt att delta i studentfirande. Se hur du känner länge fram i tiden närmare slutet av år 3 på gymnasiet. Kika på https://www.framtid.se/reportage/studenten
  • Elev 18 år

   Hjälp med val av ämne inför GA?

   Hej! Så jag är en person som har det alltid svårt för mig att bestämma mig för ett ämne att skriva om det kan vara debbat det kan vara annan slags txt men jag är alltid kluven. Inför gymnasiearbetet är jag också väldigt fundersam på om vilket ämne jag ska skriva om. Jag kommer inte på...

   Julia SYV: Hej! Du får gärna se exemepl på GA som Skolverket ger på skolverket.se/download/18.49f081e1610d8875002fb7/1517838688441/SA3.pdf och även kika på info på... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga