Elie 20 år

Hej! Jag läser naturprogrammet på gymnasiet. Jag har fått A i modersmål 1 samt 2, och nu ska jag göra en prövning i franska 3. Jag tror att jag inte kommer få högre än E eller D, men vill göra prövningen för få en halv meritpoäng. Jag kommer söka till ett utökat program för att jag har för många kurs i min studieplan, och då ska jag välja bort modersmål kursen och ha franskan 3 istället. Men jag undrar om vilken kurs som höjer mest mitt meritvärde? är det bättra att välja bort franskan 3? Jag kan inte få meritpoänger på ett annat sätt, för att jag inte läser engelska 7. Jag läser matte 5 som ger mig en meritpoäng och det är den enda meritpoängen som jag kommer få. Då tänkte jag läsa både franska 3 och 4 som ger mig en och en halv meritpoäng. Då får jag 2,5 meritpoänger som max man kan få. Mvh

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej Elie,
eftersom du har A i modersmål 1 och 2, är det fördelaktigt för dig att ha Modersmålskurserna som "vanliga", dvs inte U-kurser i ditt examensbevis, ex. som kurser inom Individuellt val och att ha franska 3 och 4 som U-kurser, utökade. Detta för att U-kurser, som ger meritpoäng, räknas ändå med, även om de inte finns med bland vanliga kurser. Det är fördelaktigt för dig att få så höga betyg i franska 3 och 4 (även E betyg i de kurserna kommer att höja ditt meritvärde, men högre betyg höjer mer).
Att utesluta Modersmåls-kurserna där du har högsta betyget /A/ är inte fördelaktigt för dig. Alla de betyg som är "höga", dvs högre än genomsnittet för dina betyg, är bra att ha som "vanliga" kurser, ej U-kurser, i examensbeviset.

Hälsningar

Daniel