Hej!

Tack för att du använder webbapplikationen FrågaSYV.se och dess tjänster (nedan kallade sajten).

Medlemskap

Du kan behöva ett medlemskap på FrågaSYV.se för att använda vissa delar av sajten. Du kan skapa ett eget medlemskap genom att registrera sig på sajten via din epost eller ditt facebook-konto. Medlemsskapet är kostnadsfritt.

Vi erbjuder även medlemskap för arbetande Studie- och Yrkesvägledare, se särskilda villkor längre ned.

Information om Personuppgiftslagen

Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Genom att bli medlem ger du samtycke till att Framtidsutveckling AB lagrar dina personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar på FrågaSYV.se delas inte med tredje part. Men enligt svensk lag kan vi behöva lämna uppgifter till svenska myndigheter.

Vi sparar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som medlem samt för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Vad som gäller för att använda sajten

Genom att använda sajten accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Kortfattad version av våra villkor:

  • Du får inte uttrycka dig kränkande eller publicera olagligt innehåll på sajten
  • Det är du själv som ansvarar för det material som du lägger upp eller gör tillgängligt på sajten
  • Du får inte kopiera eller använda material på sajten utan avsändarens tillstånd
  • Vi kan stänga av medlemmar som inte följer sajtens regler och villkor

Längre version av våra villkor

Missbruka inte sajten. Du får till exempel inte störa sajten eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda sajten i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig sajten om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda sajten förvärvar du ingen immateriell äganderätt till sajten eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från sajten om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i sajten. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med sajten.

En del innehåll som inte tillhör FrågaSYV.se visas i sajten. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på den individ som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lagen.

I samband med din användning av sajten kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Villkor för studie- och Yrkesvägledare

Vid skapandet av ett medlemskap kan du välja att registrera dig som Studie- och Yrkesvägledare. Det är endast tillåtet för utbildade och/eller verksamma Studie- och Yrkesvägledare att göra detta. Som Studie- och Yrkesvägledare kan du svara på de frågor som medlemmarna ställer på sajten. Det är du personligen som ansvarar för att dina svar är korrekta och relevanta.

Ditt innehåll i sajten

Sajten tillåter dig som medlem att skapa innehåll. Du behåller all immateriell äganderätt till det innehåll som du skickar till sajten. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du lägger upp eller på annat sätt skickar in innehåll till sajten ger du FrågaSYV.se (och våra samarbetspartner) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med sajten), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra sajten, samt utveckla nya tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda sajten (exempelvis frågor som du har ställt finns kvar). I vissa fall är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till sajten.

Modifiering och uppsägning av sajten

Vi ändrar och förbättrar hela tiden sajten. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en tjänst helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda sajten, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. FrågaSYV.se kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig sajten eller lägga till/skapa begränsningar avseende sajten.

Skolors använding av sajten

Om du använder sajten i skolans namn är det skolan som godkänner dessa villkor.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar av lagen eller av sajten. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för sajten ska du avsluta ditt medlemskap.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Dessa villkor reglerar relationen mellan FrågaSYV.se och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Hör gärna av dig till FrågaSYV.se för eventuella frågor kring våra villkor.

Tel: 08-545 42 450 eller [email protected].