Alena 18 år
Jag ska börja årskurs 2 på gymnasiet och läser utökat. I årskurs 1 så tentade jag av franska 3 och la till spanska 1. Nu i årskurs 2 så vill jag tenta av franska 5 (för att läsa franska 6) och spanska 2 (för att läsa spanska 3). Jag tänker även läsa ENG 7 i åk 3 (som på något sätt blir utökad kurs trots att jag valde den som I-val) och möjligtvis latin i åk 2 om jag får möjligheten.

De språken som jag valt att tenta av ser jag inte riktigt som utökade kurser, eftersom det är samma studietid fast på en mer avancerad nivå. ENG 7 vill jag läsa för meriten och latin är självklart en bonus om möjligheten finns.

Nu till min fråga, är det gynnsamt att läsa utökat program? Är det något som väcker beundran hos universitet och som utmärker en från en vanlig gymnasiestudent? Jag undrar även på vilket sätt utökade kurser synliggörs i examensbevis, finns de med där på samma sätt?

Om det är till någon hjälp så vill jag läsa juridik eller internationella relationer i framtiden. Jag önskar också att arbeta internationellt, men vet inte om jag vill studera i Sverige eller utomlands. Jag har även A i de ovannämnda kurserna.

1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hej Alena!

Vid ansökan till högskola/universitet i Sverige, om man söker på "vanligt sätt" dvs på betyg i Betygsgruppen, så räknas Utökade kurser in i Jämförelsetal endast i 2 fall:

1) om de krävs för Särskild behörighet

eller

2) om de meritpoäng.

I alla andra fall, så ser man betyg i U-kurser i Examensbeviset (kurserna är markerade med "U") men det är endast MERITVÄRDE som spelar roll. Och Meritvärde är det summan av Jämförelsetalet + Meritpoängen. I fall man inte har några meritpoäng, då blir Meritvärde = Jämförelsetal.

Men det kan ibland finnas Alternativt urval>>. Den finns bara ibland och högskolorna bestämmer själva om de ska ha det eller ej och det ändras från år till år. Om det finns urvalsgruppen AU just till den utbildning du söker, då kan det spela roll för att där tittar de på betygen och ofta också genomför en eller flera Intervjuer och då kan man både skriva och berätta att man läst fler kurser än nödvändigt, vilket är ofta ett stort PLUS. Men i fall man inte har gjort Högskoleprovet, är man inte behörig att söka i AU urvalsgruppen (i alla fall allt som oftast ställs det kravet på att ha ett giltigt resultat av HP).

Vi rekommenderar allmänt att man i första hand ska försöka uppnå så höga betyg man kan i alla sina vanliga kurser för det är det som gör mest "nytta" sedan när man söker till högskola/universitet i Sverige.

Hur de bedömer dina betyg utomlands, är det jättesvårt att säga. Det kan inte vara till någon nackdel, att du har läst "för mycket", men om det blir en fördel, vet jag inte. Det beror nog på - vilket land det är och vilket universitet du söker till.

Jag hoppas mitt svar blir till hjälp för dig i att planera dina studier!

Hälsningar

Mikael SYV