Klara 15 år
Hej!
Jag går i 8:an och länge tänkt på att bli läkare.
Jag är mycket intresserad av människokroppen och de naturvetenskapliga ämnena och tänker gå det naturvetenskapliga pogramet.
Helst vill jag gå ett gymnaisum med liknande personer som mig som statsar på skolan och presterar högt. Dock har jag hört rykten om hur de skolorna är snåla med betygen då det finns mycket konkurrans.
Samtidigt vill jag inte gå ett gymnasium där kunskapen lider och jag inte får gå med likanade personer som mig, även om jag får bättre betyg...
Jag har vad som krävs betygsmässigt för att komma in på de flesta gymnasium.
Hur bör jag tänka vid gymnasieval om jag vill bli läkare?

Då läkarutbildningen är mycket tuff att komma in på är jag oroad att ifall jag går ett gymnasium med många högpresterande elever kommer att göra det svårt att komma in.
Ifall jag inte klarar av högskoleprovet och inte kommer in på läkarlinjen på något sätt vad finns det då för möjligheter om jag fortfrande är mycket motiverad till att bli läkare?
Går det till exempel att läsa upp x antal 'poäng' på komvux?
Och kan man komma in på läkarlinjen med bara 'poäng' och inte på högskoleprovet?
Jag har hört att man på komvux har en slags tidsbegränsning man måste klara villkoren på, stämmer det?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej KIara!

Angående "begränsning" i tid på Komvux handlar det om ekonomiskt stöd under studierna. Studiemedel som man ansöker om hos CSN - är begränsat antal veckor. Om man redan har gymnasial utbildning sedan innan, brukar man få endast 1 år, 2 terminer med Studiemedel. Man kan läsa under längre tid på komvux, men då måste man ordna sin försörjning på annat sätt, för att Studiemedel (pengar att leva av under studietiden) tar slut. :( Sedan kan man Iäsa på Iåg takt vid sidan av arbete,t.ex och då finns det ingen begränsning i tiden man får studera på komvux.

***

Angående betyg på gymnasiet: betygen är sedan flera år "absoluta", dvs elevens kunskaper jämförs med Betygsmålen, och eleverna jämförs inte med varandra. På så sätt kan alla elever i klassen få högsta betyget, A. Eller så kan alla elever i kIassen få F (icke-godkänt), trots att de har lite olika kunskapsnivåer, men om alla ligger inom samma "spann" då får alla i klassen samma betyg. Dvs det ska inte spela roll vilka kunskaper andra elever i klassen har. Det som läraren sätter betyg på är Dina kunskaper (i relation till de kunskapsmålen som är fastställda av Skolverket).

Om du har Kunskaper, kan du göra prövningar och få betyg på dina kunskaper. Prövning får man göra i viIken kommun som heIst, behöver inte vara där man bor och på så sätt är det Iärare som inte sett dig förut och inte vet viIka andra eIever som gick i din kIass och vad de har för kunskaper. Man får på prövningen heIt oberoende betyg.

***

Det är sant att det brukar vara svårt att komma in på Läkarutbildningar pga stor konkurrens. Högskoleprovet ger en extrachans att komma in.

Även andra vägar finns: man kan utbilda sig till läkare utomlands; man kan söka "alternativ antagning" (försöka bevisa att man är extralämplig för just läkarutbidningen - sådan möjlighet finns idag på Karolinska institutet i Stockholm); man kan också välja ett annat yrke som på något sätt "liknar" läkaryrket - t.ex BMA>>> eIIer SpeciaiIistsjuksköterska>> eIIer Barnmorska>>.

Det du idag kan göra är att försöka Iära dig så mycket som möjIigt inom aIIa ämnen, men satsa extramyckt på matematik, fysik, kemi och bioIogi.

Jag hoppas mitt svar bIir på något sätt tiII hjäIp för dig! Kika också på fIer yrken på www.framtid.se - man kan syssIa med medicin och hjäIpa människor på många oIika sätt!

VänIiga häIsningar

Liselotte SYV