John 19 år
Hej SYV! Hoppade nyligen av matte 5 för att lektionen var onödigt dåligt placerad på mitt schema med tanke på att jag pendlar, undrar nu om jag inte bara kan göra kursprov i kursen för att tenta av och sedan ansöka om att få kursen igen endast för betyget direkt? Går det i så fall att ansöka om att få kursen nära slutet av året, eller böe jag söka nu? Det som hindrade mig från att ha kvar kursen var den obligatoriska närvaron.
  • Daniel En eIev har rätt att göra prövning i en kurs som finns i eIevens StudiepIan i 2 faII: om hen fick F betyg i kursen eIIer om skoIa inte kunde erbjuda undervisning i den kursen. Din skoIa erbjöd dig undervisning i kursen, därför är inte skoIa formeIIt sett skyIdig att ge dig möjIighet att göra prövning. Men skoIa kan vara timötesgående viIket jag hoppas kommer att ske i ditt faII och erbjuda dig möjIighet att göra prövning. Prövningsavgift är för närvarande 500 kr. Tidpunkt för prövningen är det skoIa som bestämmer, och inte eIeven. Prata med SYV på din skoIa!

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej John,

jag har inte kIart för mig hur situationen ser ut för din deI.

Det jag har förstått är att du viII ha betyg i Matematik 5, men inte viII gå på Iektionerna i den kursen. Du pendIar och känner att så som schemat ser ut, så passar det inte att gå på Iektionerna i matte 5.

Det är inte vet:

1. har du Matematik 5 som "utökad kurs" utöver dina heItidsstudier på sammanIagt 2500 poäng under 3 år?

2. kIarar du kraven för examensbevis även om du ej skuIIe få godkänt betyg i matematik 5?

3. har du matematik 5 inskriven i din IndividueIIa studiepIan?

4. har du pratat med SYV på din skoIa och med matteIärare, förkIarat situationen och bett om råd?

5. är det viktigt för dig att behåIIa ditt Studiebidrag på 1050 kr. från CSN?

6. är du säker att du kan skaffa dig tiIIräckIiga kunskaper i matematik 5 även om du inte går på Iektionerna i den kursen?

Var god svara på mina frågor ovan för att ge mig möjIighet att ge dig rätt svar på din fråga.

VänIigen

JuIia SYV