Sofia 26 år
Jag ska läsa det treåriga hälsovetenskapliga programmet, med inriktning biovetenskap på Linnéuniversitetet. Jag får då en filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk vetenskap.

Efter det, vill jag gärna ta min mastersexamen utomlands, helst Australien. Det jag undrar är om det finns någon csn-berättigad mastersutbildning där som går att läsa med den kandidatexamen jag kommer ha? Och var hittar jag i så fall information om det?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sofia,

Utbildningsutbud förändras. Vad som kommer att erbjudas i Australien om 3-4 år, är det kanske idag ingen som kan svara på; det får man se när det börjar närma sig... och en sida som vi kan rekommendera att söka info på är https://www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/lander-a-o/australien/ - det är vad Studera.nu /svenska högskolornas gemensam hemsida/ rekommenderar.
Du kan också samråda med lärare och studievägledare på din institution på högskola/universitet och söka info på nätet. Prova också vända dig med frågor till personal på Ambassaden och Konsulatet i Sverige /Australiska ambassaden och konsulatet, som kan ha någon sort "utbildningsansvarig" eller borde i alla fall kunna hänvisa rätt/.

Reglerna för studiemedel för studier utomlands kan också förändras. Det är för tidigt att tänka på studiemedel för utlandsstudier på 3-4 års framförhållning /eftersom reglerna kan förändras/. Det som gäller idag kan man se på www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/studera-utomlands