caroline 49 år

Hej, på den skola vår son gick på tidigare sade syv och academicmanager till oss att det är obligatoriskt att läsa ett extra språk inom språkvalet vilket ju inte är sant (eleven har rätt välja att läsa bla extra engelska eller svenska istället), kanske finns någon SYV-organisation som bevakar studie- och yrkesvägledarnas yrkesetik och kvalité. Jag har nu anmält vad vi varit med om till skolinspektionen och inkluderat en inspelning från ett möte som exemplifierar detta (jag kunde inte använda inspelningen tidigare för min son var kvar på skolan, men det var så mycket tokigheter där så vi har bytt nu). Jag har även lagt upp filen på youtube, kan ni lyssna och svara om det finns någon SYV-organisation jag kan vända mig till för att uppmärksamma denna på detta förfaringssätt? Jag tänker att det är i ert intresse att elever får rätt information och möjligheter att fatta beslut. Och att det är viktigt att man kan lita på att man får rätt information om en skola presenterar en person som SYV. här är länken: https://youtu.be/Auwml-mBrD0 kanalen heter "inspelningar från skolan" . PS. jag ska tillägga att rektor stöder detta och huvudmannen centralt vägrat rätta skolan tidiagre. Tack på förhand!

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej Caroline,

vi på fråga syv beklagar det som har hänt;

du har redan anmält det inträffade till Skolinspektionen och du får gärna höra med Sveriges Vägledarföreningen, kontaktuppgifter finner du på www.vagledarforeningen.se/kontakt

Vi på Fråga SYV håller med dig om att det ligger i allas intresse att elever får rätt information och möjligheter att fatta det bästa beslutet utifrån elevens situation och de regler som gäller. Vi håller med dig om att det är viktigt att man kan lita på att man får rätt information om en skola presenterar en person som SYV.

Allmän info om SYV
SYV hör i Sverige inte till de så kallade "reglerade yrken>>", dvs får arbetsgivare anställa "vem som helst" som SYV. Det är alltså många som är obehöriga SYV-ar, men ändå arbetar som SYV (detta i första hand pga brist på behöriga SYV-ar).
Begreppet Behörig SYV - står oftast (men inte alltid) för en person som har tagit examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, men på "äldre dagar" kunde rektor ge "lokal behörighet" till personal på skolan, dvs man pga sin erfarenhet, oavsett utbildning, bedömdes vara "behörig på just den skolan" där hen arbetade. Det finns alltså ett antal /oftast äldre/ SYV-ar som är "behöriga", men inte utifrån sin utbildning, utan utifrån sin arbetslivserfarenhet.
En liten synpunkt som är mycket viktig, tycker jag: personer utanför SYV-yrket tror ofta att man på SYV-utbildningen får (eller måste) lära sig alla regler och behörighetskraven inom olika skolformer, men så är inte alls fallet. På SYV-utbildningen tar man i princip inte upp den "biten" över huvudet taget. Detta pga man efter utbildningen kan "hamna" inom diverse olika skolformer och även få jobb utanför skolväsendet och då har man ingen eller väldigt liten nytta av de reglerna som gäller inom de olika skolformer; reglerna förändras också - ibland ganska mycket, många ggr under kort period...; sedan finns det många olika möjligheter till undantag. Och sist, men inte minst, får rektorerna på skolorna införa "lokala regler" i vissa avseenden. 
Det är givetvis Mycket beklagligt när eleverna drabbas pga felaktig info. Jag önskar att alla SYV-ar och övrig skolpersonal alltid gav rätt info till elever och deras vårdnadshavare. Vi på Fråga SYV gör allt som står i vår makt att verka för att rätt info ges till vägledningssökande.

Vänliga hälsningar
Daniel SYV, behörig SYV (med examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet)

Läs alla kommentarer
  • Anna Jag förstår dig och håller med. Frågan är dock Hur det ska Praktiskt sett se ut? Alla kan ju göra fel /begå misstag/ - ska eleven då ha rätt till kompensation? Vilken kompensation i så fall? Man kan ju omöjligen gå tillbaka i tiden och ändra på det som i "dåtiden" sades eller bestämdes. Vad ska då eleven få förutom en ursäkt, menar du? Vi här på Fråga SYV kan ändå inte bestämma ang. ändring i reglerna eller i kompensationsfråga. På varje skola är det Rektor som är "ytterst ansvarig" som det heter. Rektor kan kanske be elven och föräldrarna om ursäkt - och då tillsammans med SYV-en, kanske... det tycker jag är rimligt att förvänta sig. Men vad kan man praktiskt sett då göra mer? Om man ska "jaga" skolpersonal - SYV-ar, lärare... kontrollera i detalj varje ord de "uppar" och varje bokstav de skriver - då blir det tomt på skolorna... Redan nu är det få som vill jobba på skolorna; värst är det för lärare /enorm lärarbrist/ men även annan skolpersonal tycker det är stressigt, dåligt betalt mm. Reglerna är många och ofta komplicerade; de ändras också hela tiden. Det tillkommer önskemål om "omöjliga lösningar" från elever/föräldrar och andra intresserade, som hamnar på bl a SYV-ens bord... många orkar inte med det. Och det mot bakgrund av att på ett företag, t.ex som löneadministratör - får man för samma eller för högre lön mycket lugnare arbetsmiljö med mindre ansvar. Lönen kan man ju justera i efterhand, nästa månad... t.ex. Jag vill förminska problemet för er, som familj, det är hemskt otrevligt och upprörande, det förstår jag. Men vad ska man då göra i stället? Rektorerna vill hemskt gärna ha behörig och kompetens personal, som aldrig blir sjuka, som inte kräver mycket i lön och när föräldrarna och eleverna blir nöjda. Sådan personal är bristvara. De räcker inte åt alla skolor. :(
  • caroline Hej, när det gäller att ge råd och information om lagar och regler speciellt till minderåriga tycker jag att man skulle införa ett behörighetskrav. Det skulle inte lösa alla problem du listar ovan, men risken för medvetet fusk minskar. Skolan som berörs i det här fallet är fullt medveten att den ljuger, det är ingen som "råkar" säga fel, utan man vill tjäna pengar och klämma ur eleverna maximala meritpoäng till vilket pris som helst. Så jag hoppas detta exempel kan påverka så det kommer ett behörighetskrav.
  • Anna Vi håller tummarna! Vi på fårga syv är för införande av behörighetskraven.